Annonse

Om bladet

Spesialpedagogikk er et forum for fagstoff på det spesialpedagogiske området. Leserne er spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped. og andre som er interessert i spesialpedagogikk.

Spesialpedagogikk utkommer seks ganger i året, og skal så langt som mulig speile praksis- og forskningsfeltet gjennom fagartikler, fagfellevurderte artikler, reportasjer, bokmeldinger og kommentarer.

Enkelte numre går i bredden på bestemte temaer som for eksempel lese- og skrivevansker, matematikkvansker og barn og unge med sosial angst. En egen redaksjonskomité støtter redaktøren i arbeidet med publisering av fagfellevurderte artikler.

Siden Spesialpedagogikk er et abonnementstidsskrift og foreløpig kun på papir, legger vi ikke ut det siste årets utgaver i fulltekst elektronisk. For tidligere utgaver se arkiv.

Spesialpedagogikk har et opplag på 7448 og blir lest av 68.000 lesere.

Utdanningsforbundets medlemmer får bladet til redusert pris, 150 kroner i året. Et ordinært abonnement koster 450 kroner.

Spesialpedagogikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift bl.a. for spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped.
Siden Spesialpedagogikk er et abonnementstidsskrift (bare på papir foreløpig), legger vi ikke ut det siste årets utgaver i fulltekst som eblad eller i pdf.
For tidligere utgaver se arkiv.

Spesialpedagogikk nr. 02 / 2018.
Kontakt oss for abonnement
FOTO: Thinkstock Iphoto

I neste nummer:

Spesialpedagogikk nr. 3 har utgivelse 25. mai og er et temanummer om systemarbeid i PP-tjenesten.

Der kan du lese om: 

 

Systemperspektiv eller sakkyndighetsarbeid – konfliktfylte oppdrag eller to sider av samme sak»: Artikkel av Marit Mjøs og Kirsten Flaten. 

PPT i samhandling med skoler og barnehager. Organisasjonslæring i profesjonsfellesskap: Artikkel av Eirik Jenssen og Knut Roald. 

Samspill og sammenstøt i endringsarbeid. Utfordringer for PPT i endringsarbeid i barnehage og skole: Artikkel av Kristin Belt Skutlaberg. 

Korleis kan PPT fylle rolla som endringsagent i ressursteamarbeid?: Artikkel av Gro Sandnes. 

Pedagogisk credomodell – klargjørende for egen og PPT-kontorets sjølv- og rolleforståelse?: Artikkel av Jan Gilje. 

Statped og PPT. Det gode didaktiske møtet i spennet mellom individ- og systemarbeid: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Marit Mjøs og Vegard Moen.

 

.


Spesial-pedagogikk

Hausmannsgate 17
0134 Oslo
Postadresse:
Utdanningsforbundet - Spesialpedagogikk
Postboks 9191 Grønland
0134 OSLO

Tlf +47 24 14 22 10

redaksjonen@spesialpedagogikk.no

utdanningsnytt.no/spesped


Redaktør: Ellen Birgitte Ruud
2414 2350

ellen@spesialpedagogikk.noANNONSER
Ann-Kristin Valby
9011 9121
kikki@salgsfabrikken.no

ABONNEMENT

abonnement@utdanningsnytt.no