Annonse

Om bladet

Spesialpedagogikk er et forum for fagstoff på det spesialpedagogiske området. Leserne er spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped. og andre som er interessert i spesialpedagogikk.

Spesialpedagogikk utkommer seks ganger i året, og skal så langt som mulig speile praksis- og forskningsfeltet gjennom fagartikler, fagfellevurderte artikler, reportasjer, bokmeldinger og kommentarer.

Enkelte numre går i bredden på bestemte temaer som for eksempel lese- og skrivevansker, matematikkvansker og barn og unge med sosial angst. En egen redaksjonskomité støtter redaktøren i arbeidet med publisering av fagfellevurderte artikler.

Siden Spesialpedagogikk er et abonnementstidsskrift og foreløpig kun på papir, legger vi ikke ut det siste årets utgaver i fulltekst elektronisk. For tidligere utgaver se arkiv.

Spesialpedagogikk har et opplag på 7448 og blir lest av 68.000 lesere.

Utdanningsforbundets medlemmer får bladet til redusert pris, 150 kroner i året. Et ordinært abonnement koster 450 kroner.

Spesialpedagogikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift bl.a. for spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped.
Siden Spesialpedagogikk er et abonnementstidsskrift (bare på papir foreløpig), legger vi ikke ut det siste årets utgaver i fulltekst som eblad eller i pdf.
For tidligere utgaver se arkiv.

Spesialpedagogikk nr. 06 / 2018.
Kontakt oss for abonnement
FOTO: Thinkstock Iphoto

I neste nummer:

Spesialpedagogikk nr. 1 har utgivelse 8. februar 2019.

Der kan du lese bl.a. lese om: 

Når tiltakene ikke har effekt – en kasusbeskrivelse av en elev med dysleksi: Artikkel av Hilde Piene. 

Samarbeid med foreldre til barn med lesevansker: Artikkel av Veslemøy Myrstad. 

Hvordan kan ergoterapeuter være en nyttig del av opplæringsteamet i skolen?: Artikkel av Lillian Åldstedt og Heidi Sørli Myhre. 

Langsomhet i undervisningen – en innfallsvinkel for å få barn med stille atferd mer deltakende i klasserommet: Artikkel av Anne-Lise Sæteren, Torill Moen og Marit Rismark. 

Mer didaktikk, takk: Artikkel av Hallvard Håstein. 

Mest støtte til de faglig sterke? En studie av sammenhengen mellom opplevd lærerstøtte og prestasjonsnivå i ungdomsskole og videregående skole: Forskningsartikkel av Per Egil Mjaavatn, Lena Haller Buseth og Per Frostad. 

.


Spesial-pedagogikk

Hausmannsgate 17
0134 Oslo
Postadresse:
Utdanningsforbundet - Spesialpedagogikk
Postboks 9191 Grønland
0134 OSLO

Tlf +47 24 14 22 10

redaksjonen@spesialpedagogikk.no

utdanningsnytt.no/spesped


Redaktør: Ellen Birgitte Ruud
2414 2350

ellen@spesialpedagogikk.noANNONSER
Ann-Kristin Valby
9011 9121
kikki@salgsfabrikken.no

ABONNEMENT

abonnement@utdanningsnytt.no