Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Om bladet

Spesialpedagogikk er et forum for fagstoff på det spesialpedagogiske området. Leserne er spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped. og andre som er interessert i spesialpedagogikk.

Spesialpedagogikk utkommer seks ganger i året, og skal så langt som mulig speile praksis- og forskningsfeltet gjennom fagartikler, fagfellevurderte artikler, reportasjer, bokmeldinger og kommentarer.

Enkelte numre går i bredden på bestemte temaer som for eksempel lese- og skrivevansker, matematikkvansker og barn og unge med sosial angst. En egen redaksjonskomité støtter redaktøren i arbeidet med publisering av fagfellevurderte artikler.

Siden Spesialpedagogikk er et abonnementstidsskrift og foreløpig kun på papir, legger vi ikke ut det siste årets utgaver i fulltekst elektronisk. For tidligere utgaver se arkiv.

Spesialpedagogikk har et opplag på 7448 og blir lest av 68.000 lesere.

Utdanningsforbundets medlemmer får bladet til redusert pris, 150 kroner i året. Et ordinært abonnement koster 450 kroner.

Spesialpedagogikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift bl.a. for spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP, Statped.
Siden Spesialpedagogikk er et abonnementstidsskrift (bare på papir foreløpig), legger vi ikke ut det siste årets utgaver i fulltekst som eblad eller i pdf.
For tidligere utgaver se arkiv.

Spesialpedagogikk nr. 2 / 2019.
Kontakt oss for abonnement
FOTO: Thinkstock Iphoto

I neste nummer:

Spesialpedagogikk nr. 3 2019 har utgivelse 20. mai.

Der kan du lese bl.a. lese om: 

Barnet si stemme i kontakt med PPT og sakkunnig arbeid: Artikkel av Gro Nærø. 

Å se seg selv i Den andres øyne – En profesjonell jakt etter seg selv: Essay av Anna Aase Ugland. 

Elever som stammer: Artikkel av Tormod Stauri og Hilda Sønsterud.

Angst og sjølvbilete hjå barn i 8–13 årsalder: Artikkel av Siri-Lise Nes Bøyum, Siv-Anette Slinde Thorsnes, Jon Fauskanger Bjåstad og Kirsten Flaten.

«Endelig friminutt?» – sosial inkludering av elever med autismespekterforstyrrelser Artikkel av Nina Linnea Haugen 

Diskriminering og marginalisering av voksne og eldre med autisme og andre spesielle behov: Artikkel av Nils Kaland. 

Et skoleforløp for elever med Down syndrom: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Anne-Stine Dolva, Marit Kollstad og Kjersti Wessel Jevne.

.


Spesial-pedagogikk

Hausmannsgate 17
0134 Oslo
Postadresse:
Utdanningsforbundet - Spesialpedagogikk
Postboks 9191 Grønland
0134 OSLO

Tlf +47 24 14 22 10

redaksjonen@spesialpedagogikk.no

utdanningsnytt.no/spesped


Redaktør: Ellen Birgitte Ruud
2414 2350

ellen@spesialpedagogikk.noANNONSER
Ann-Kristin Valby
9011 9121
kikki@salgsfabrikken.no

ABONNEMENT

abonnement@utdanningsnytt.no