Vinderen skole i Oslo Vest.

Vil endre finansieringsmodellen for Oslo-skolen

Byrådet vil endre på modellen som bestemmer hvor mye penger grunnskolene i Oslo får. 

Publisert Sist oppdatert

– Flere skoler i Oslo opplever at de har lite ressurser. De siste årene har vi hørt om skoler som sliter med å få budsjettene til å gå opp, skoler som ikke har råd til å ansette nye lærere, elever som ikke har fått den oppfølgingen de trenger og skoler som ikke har råd til nye læremidler. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden i en pressemelding. 

Hun har nå gitt Utdanningsetaten i oppdrag å gå gjennom den såkalte ressursfordelingsmodellen, som bestemmer hvor mye penger grunnskolene i Oslo får. 

– Kompenseres ikke 

Den nåværende finansieringsmodellen baserer seg på analyser som ble gjort i 2017. 

I dagens modell får alle Oslo-skolene et basisbeløp som er likt for alle skoler. Deretter får de en stykkpris per elev og dessuten en sosiodemografisk tildeling. Det siste er en beregning av sosiale og økonomiske kjennetegn ved skolekretsen, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og omfanget av barnevernstiltak. Skolene får også penger etter hvor stor grad det er av flytting i skolekretsen og dessuten midler etter hvert vedtak som er fattet om særskilt språkopplæring. 

Kritikken av ordningen er at man ikke får penger til det den enkelte elev faktisk koster. Skolene har pekt på at de bruker mye penger på spesialundervisning, tilpasset opplæring og saker knyttet til skolemiljø, men at de ikke kompenseres for dette i dagens modell. 

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

Dagens ordning tar heller ikke hensyn til hva lærerne koster skolene, som for eksempel det at erfarne lærere koster mer enn nyutdannede. Dessuten har flere skoler i Oslo vest pekt på at de mener de kommer dårlig ut av den sosioøkonomiske tildelingen. 

– I byrådserklæringen skriver vi at alle skoler skal sikres god grunnfinansiering uavhengig av hvor i byen de ligger, og at det må settes inn ekstra ressurser ved skoler som har særlige utfordringer. Dette følger vi opp nå, sier Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden. 

Hun ber nå Utdanningsetaten om å:

  • Vurdere innretningen av midler til elever som trenger spesialundervisning eller ekstra oppfølging (særskilt elevpris)
  • Revurdere analysene som ligger til grunn for den sosiodemografiske tildelingen. 
  • Vurdere innretningen av midler til særskilt språkopplæring 
  • Ressursene skal speile behovene bedre 

– Vi sitter ikke på alle svarene nå, men vi vil vurdere ulike løsninger for å sikre skolene får midler nok til å dekke sine behov, sier byråden. 

 Utdanningsetaten skal levere sin utredning til byrådsavdelingen innen 1. januar 2025.

Powered by Labrador CMS