Barnehagelærere i Oslo ser for seg maks seks år i jobben

Over halvparten av barnehagelærerne i en ny undersøkelse ser for seg å slutte i yrket i løpet av seks år. De mener bedre bemanning og mer lønn må til for at de skal bli.

Publisert Sist oppdatert

– Bemanningssituasjonen i barnehagene er ikke bærekraftig, sier Stine Sund, 1. nestleder i Utdanningsforbundet Oslo.

I en fersk spørreundersøkelse blant over 600 barnehagelærere i Oslo, kommer det fram at over halvparten av dem ser for seg å slutte i yrket i løpet av de neste seks årene. 

Kun 1 av 10 av barnehagelærerne som svarte på undersøkelsen ser for seg å bli i barnehagejobben i mer enn 15 år til.

– Det er veldig bekymringsfullt. Vi har en yrkesgruppe i kommunen som ikke anser yrkesvalget sitt som noe de kan stå i til pensjonsalder. Det er kommunen nødt til å ta på alvor og se på tiltak for å bedre situasjonen i barnehagene. Bedre bemanning er noe de ansatte har etterspurt lenge, sier Sund.

De siste tallene viser at under halvparten av barnehagene i Oslo oppfyller pedagognormen.

– Kommunen mangler barnehagelærere, så de bør være svært interesserte i å beholde dem de har så lenge som mulig, sier Sund.

Bemanning og lønn

Og ifølge Oslo-barnehagelærerne selv, er det i all hovedsak to ting som må til for å få dem til å skifte mening. 84 prosent svarer at grunnbemanningen i så fall må opp. Og 60 prosent peker på bedre lønn. I tillegg ligger et ønske om faste vikarer høyt på ønskelista.

Den nedslående undersøkelsen kommer på toppen av en stigende bemanningskrise i barnehagesektoren. Mangelen på barnehagelærere er økende, og en rekke kommuner sliter voldsomt med å fylle ledige stillinger.

Da de siste tallene om bemanningssituasjonen kom fra Utdanningsdirektoratet, viste de at andelen barnehager som oppfyller den lovpålagte pedagognormen er på vei nedover for andre år på rad. Hver tredje barnehage bryter nå lovkravet om pedagogisk bemanning.

Det mangler nesten 3000 barnehagelærere for å komme i mål ute i kommunene. Samtidig er søkertallene til barnehagelærerutdanning i fritt fall.

Sjekk din kommune: Her mangler det barnehagelærere.

I Utdanningsforbundet mener de det er på tide å slå alarm om situasjonen.

– Den slitasjen vi ser på mange ansatte i barnehagene bekymrer meg stort. Hvis man ikke får gjort noe med det ganske raskt, kommer de utfordringene vi ser, med færre søkere til barnehagelærerutdanning og skyhøyt sykefravær, bare til å forsterke seg, sa Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, til Utdanningsnytt tidligere i år.

Årets foreldreundersøkelse i barnehagene viste også at det er en større andel av foreldrene som bekymrer seg for bemanningen i barnehagene.

Mister planleggingstimer

Spørreundersøkelsen fra Utdanningsforbundet i Oslo, viser at barnehagelærerne ofte mister tiden de har krav på til planlegging. Barnehagelærerne svarer at de ikke får tatt den planleggingstiden de har krav på, fordi de stadig må dekke opp for dårlig bemanning grunnet sykefravær og mangel på vikarer.

Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo mener dette viser at barnehagelærerne i byen har svært krevende dager på jobben.

– Bemanningssituasjonen er pressa, og barnehagelærerne blir bedt om å være på jobb for å ta av for dårlig bemanning istedenfor å ta planleggingstid. Dette er ikke nytt for oss som er mye i kontakt med barnehagelærerne, men med denne undersøkelsen har vi fått dokumentert det skikkelig. Vi tror også dette er et økende problem, sier Sund.

Hun peker på at sykefraværet i barnehagene har gått opp mens den økonomiske situasjonen i bydelene er mer pressa.

– Vi får tilbakemeldinger om at den økonomiske situasjonen gjør det vanskeligere å sette inn vikar ved fravær, sier hun.

Hun viser til at resultatet blir enda større press på de ansatte, som igjen gir høyere sykefravær.

– Når man har et avtaleverk som så tydelig ikke blir fulgt, er det ikke rart at barnehagelærerne ikke orker å stå et helt yrkesliv i barnehagen, sier Sund.

– Jobber gratis

Nylig viste en undersøkelse utført av Sintef at lærere i barnehager og skoler er de to yrkesgruppene som i størst grad opplever at jobben gir emosjonelt stress.

– Svarene fra barnehagelærerne i denne undersøkelsen underbygger at de står i et stort emosjonelt press. De ser at det er behov for å være igjen på avdelingen fordi bemanningen er for dårlig, samtidig ser de at det er behov for å planlegge for å kunne gi barna et godt pedagogisk tilbud, sier Sund.

Hun forteller om ansatte som blir stående i et krysspress, hvor mange ender opp med å gjøre begge deler, noe som innebærer at de gjør planleggingsjobben på fritiden.

– Mange barnehagelærere jobber i dag gratis for Oslo kommune, for de får som regel ikke overtidsbetalt, sier Sund.

– Må ta grep

Byråd for utdanning i Oslo kommune, Julie Remen Midtgarden (H), skriver i en e-post at funnene i undersøkelsen er svært bekymringsfulle.

– Vi er avhengige av å få flere til å bli barnehagelærere og til å bli i yrket lenge. Når også søkningen til barnehagelærerutdanningen har stupt de siste årene, må vi ta grep. Det å skape gode arbeidsplasser hvor ansatte ønsker å bli lenge er det ikke ett enkelt svar på, men jeg har som ambisjon at Oslo skal være i front når det gjelder å skape gode rammer for å kunne gjøre jobben sin, få den utviklingen de trenger og en ledelse og et fellesskap som gjør hverandre gode, skriver hun.

Hun understreker at barnehagene i Oslo skal være en attraktiv arbeidsplass som verdsetter kompetanse, utdanning og erfaring.

– Dette adresserer vi nå gjennom en rekke innsatser i den kommende barnehagestrategien, samtidig som vi må fortsette å få redusert sykefraværet i barnehagene. Jeg vil også vurdere effektene av prosjektet med økt grunnbemanning i Oslo som nå sluttføres, og se på hvordan vi best mulig kan sikre en videre satsing på bemanning i barnehagen fremover, skriver Midtgarden.

Vil ha mer videreutdanning

Hun sier de vil jobbe for å få flere typer kompetanse inn i barnehagene.

– For å øke antallet pedagoger må vi gi flere barnehageansatte mulighet til å få formell kompetanse, og øke andelen studieplasser på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Vi jobber også aktivt inn mot staten for å øke videreutdanningstilbudet til barnehagelærere. Vi ser at ansatte som får utvikle seg faglig, og som har dyktige og engasjerte kollegaer, gjerne blir værende i stillingene sine over mange år.

– Nestlederen i Utdanningsforbundet Oslo peker på at undersøkelsen viser at avtaleverket for arbeidstid ikke blir fulgt i kommunen, og at barnehagelærere i stor grad jobber gratis for å få tid til planlegging. Har du noen kommentar til det? 

– Jeg er generelt sett opptatt av at eventuelle brudd på arbeidstidsavtalen meldes fra om og håndteres på nærmest mulig nivå, og at dette videre må adresseres på rett måte i de relevante forhandlingene. Det vil være uryddig av meg å kommentere dette nå, svarer Midtgarden. 

Saken ble oppdatert 30.04.24 klokken 12.30 med kommentarer fra byråd Julie Remen Midtgarden.

Powered by Labrador CMS