Mangler nesten 3000 barnehagelærere:
Stadig færre barnehager oppfyller loven om pedagogisk bemanning

Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen har falt to år på rad. Nå er det kun 65 prosent av barnehagene som har nok barnehagelærere til å være innafor reglene.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon

I 2021 oppfylte 71 prosent av norske barnehager pedagognormen, som krever et maks antall barn per pedagogisk leder. 

Den andelen har falt to år på rad og er nå nede i 65 prosent. 

Over 2800 årsverk med barnehagelærere mangler for at alle barnehager skal kunne oppfylle pedagognormen.

Av landets største kommuner kommer Lillestrøm dårligst ut i statistikken. 

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Det finnes klare regler for hvor høy pedagogisk bemanning norske barnehager må ha. Dette er regulert gjennom pedagognormen som setter et maks antall barn per pedagogisk leder i barnehagene. En pedagogisk leder skal være en barnehagelærer eller ha tilsvarende pedagogisk utdanning.

Andelen barnehager som oppfylte pedagognormen steg fram mot 2021. Da oppfylte 71 prosent av barnehagene pedagognormen. Deretter har det gått nedover.

Beregningene fra Utdanningsdirektoratet viser at det mangler over 2800 årsverk med barnehagelærere for at alle barnehager skal kunne oppfylle normen.

– Bekymrer meg stort

Samtidig ropes det opp om en økende bemanningskrise i norske barnehager.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, er bekymret for rekrutteringen til både skoler og barnehager, men han mener virkelig alarmen bør gå for barnehagesektoren.

– Den slitasjen vi ser på mange ansatte i barnehagene bekymrer meg stort. Hvis man ikke får gjort noe med det ganske raskt, kommer de utfordringene vi ser, med færre søkere til barnehagelærerutdanning og skyhøyt sykefravær, bare til å forsterke seg, sier Røsvoll.

Årets foreldreundersøkelse i barnehagene viste også at det er en større andel av foreldrene som bekymrer seg for bemanningen i barnehagene.

Ambisjon om 60 prosent

Regjeringen har på sin side gått ut med et mål om at andelen barnehagelærere skal være 60 prosent i barnehagene innen 2030. I et nyttårsintervju med Utdanningsnytt sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at hun mener de er nødt til å gjøre noe med bemanningssituasjonen.

Kari Nessa Nordtun.

På spørsmål om ikke tallene, som viser store rekrutteringsutfordringer, viser at ambisjonen om 60 prosent er urealistisk å få til, svarte Nordtun at dette ikke er snakk om et lovkrav.

– Det er ikke et lovkrav med 60 prosent, det må jeg bare understreke, det er en ambisjon. Og den strekker seg fram til 2030. Det er langt fram i tid, og det er en ambisjon, ikke et lovkrav, sa Nordtun.

– Kanskje må det være et lovkrav for at den ambisjonen kan oppfylles?

– Som jurist vil jeg si at det er ikke alt som kan hjemles i loven.

– Samtidig var det først når det ble innført bemanningsnorm og pedagognorm, og disse ble skjerpet, at det faktisk skjedde noe substansielt med bemanning i barnehagene. Mye tyder på at det trengs noen krav fra sentralt hold for at kommuner og private drivere skal gjøre noe med det. Du ser ikke for deg å stramme inn på normene?

Pedagognormen

Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

– Jeg tror det er viktig at vi faktisk oppfyller de normene vi har, og at vi har konkrete rammer knyttet til det. Så er det viktig at vi får flere yrkesgrupper inn i barnehagene, akkurat som vi har i skolene. Det tenker jeg er en styrke, sa Nordtun i intervjuet i desember 2023.

– Får ikke nok søkere

I en rekke storkommuner er det under en tredjedel av barnehagene som har nok barnehagelærere til å oppfyller lovkravet. I flere kommuner er status at ingen av barnehagene har tilstrekkelig med barnehagelærere.

– Vi mangler så mange barnehagelærere. Kommunen lyser ut stillinger om igjen og om igjen, men de får ikke nok søkere. Da ender det med at fagarbeidere går inn i stillinger som barnehagelærere og pedagogiske ledere på dispensasjon, sa Ingunn Solheim Tveten, leder i Utdanningsforbundet Indre Østfold, til Utdanningsnytt i fjor høst. I Indre Østfold er det bare litt over halvparten av barnehagene som oppfyller pedagognormen.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det totalt 1 712 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 

1 038 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler to årsverk eller flere.

Lillestrøm verst av de store

Slik er status i de største kommunene. Kravet er maks 14 barn per barnehagelærer, og den stiplede linjen viser det nasjonale gjennomsnittet for 2023, som er på 13,5 barn per barnehagelærer.

Saken ble oppdatert med en rettelse 16.02.23 fordi Utdanningsdirektoratet hadde oppgitt feil i sitt faktaark om antall årsverk som mangler. Direktoratet oppga først at det manglet 2079 årsverk med barnehagelærere for at alle barnehager skal oppfylle pedagognormen, men de rettet senere dette til 2822 årsverk. Utdanningsnytt endret derfor stikktittel fra at det mangler "over 2000" til "nesten 3000" barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS