Flere foreldre er bekymret for bemanningen i barnehagene

Andelen foreldre som ikke er fornøyd med bemanningstettheten i barnehagen øker og er nå på 21 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreundersøkelsen for 2023 viser at foreldre stort sett er fornøyde med barnehagen og tjenestene som leveres. Men nå svarer 21 prosent at ikke er tilfreds med bemanningstettheten. I 2022 var prosenandelen på 16,2 prosent, ifølge Udir.no.

Hege Bae Nyholt i Rødt sier det er all grunn til å lytte til foreldrenes bekymring.

– Lav bemanning fører at viktige signaler barna gir ikke blir plukket opp og fulgt opp. Det rammer alle barn, men særlig de barna med størst behov for oppfølging og tilrettelegging. Derfor foreslo Rødt nylig å styrke bemanninga i barnehagen, men det stemte flertallet ned på tirsdag, påpeker hun.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. Tilfredsheten er dessuten størst i de minste barnehagene med færre enn 25 barn og lavest barnehagene med flere enn 76 barn.

Varsler fra hele landet

Ifølge Utdanningsdirektoratet kan nedgangen i foreldrenes tilfredshet med bemanningen forklares ved at det har vært en nedgang i andelen barnehager som oppfyller pedagognormen og andelen barnehagelærere, samt en økning i antall barn per barnehagelærer fra 2022 til 2023.

Tidligere i år skrev Utdanningsnytt om foreldre som kontakter Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fordi de er bekymret for sikkerheten til barna i barnehagen. I 2023 mottok FUB 32 henvendelser om sikkerhetsbekymringer, en betydelig økning fra 14 året før.

– Dette er nok et tegn på at bemanningskrisa begynner å gå ut over barna. Det er kanskje det som må til for at foreldre flest skjønner hvor ille det er, uttalte FUB-leder Tor-Eirik Rasmussen da.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen, sier det er bra at stadig flere foreldre er oppmerksomme på den dårlige bemanningen i barnehagen.

– Foreldrene ser gjerne de mest «synlige» utslagene av bemanningskrisen, som stengt barnehage og redusert åpningstid. Mange barnehager går lenge med veldig dårlig bemanning, før de reduserer tilbudet. Det går ut over barna, men er ikke like synlig for foreldrene, sier hun.

På tross av politiske ambisjoner om flere barnehagelærere, sier hun at dagens tall fra Udir viser at det blir færre.

– Det er nå andre år på rad at utviklingen går i feil retning. Vi hører fra medlemmer og tillitsvalgte over hele landet om en svært presset bemanningssituasjon i barnehagene. Dette bekreftes av flere undersøkelser. Det går utover barnas tilbud og trygghet. Vi trenger at også foreldrene er med på laget, om vi skal snu denne utviklingen.

– Behandler foreldre som kunder

Men alt i alt er foreldre i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 6 av 10 er svært fornøyd, hver tredje er ganske fornøyde med tilbudet. 2 prosent svarer at de er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett.

Nesten samtlige foreldre sier at barna trives og at barna er trygge på personalet. Det er også flere foreldre sier de er tilfredse med mattilbudet, og svært mange liker måten barna blir møtt på om morgenen. Undersøkelsen som ble foretatt i fjor høst, viser også at foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde med tilbudet enn de som har barn i kommunale barnehager. Tilfredsheten dreier seg om lokaler, leker, utstyr og bemanningstetthet.

Bae Nyholt i Rødt advarer mot at det å jobbe for foreldrenes gunst, kan gå ut over innholdet i barnehagen.

– Som mangeårig barnehagelærer har jeg også opplevd at foreldreundersøkelsene kan gjøre at vi behandler foreldrene mer som kunder enn som samarbeidspartnere. Et for sterkt fokus på at foreldrene skal være fornøyde kan gå på bekostning av at den pedagogiske kvaliteten skal være bra, sier hun.

 

 

 

Powered by Labrador CMS