Fikk dobbelt så mange henvendelser fra foreldre om lav bemanning i barnehager

Foreldre kontakter Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fordi de er bekymret for sikkerheten til barna i barnehagen.

Publisert

Kortversjon

  • Foreldreutvalget for barnehager (FUB) rapporterte en økning i henvendelser om barns sikkerhet grunnet lav bemanning.
  • I 2023 mottok FUB 32 henvendelser om sikkerhetsbekymringer, en betydelig økning fra 14 året før.
  • En undersøkelse viste at fire av ti foreldre har vært bekymret for barnets sikkerhet på grunn av bemanningssituasjonen.
  • I en annen undersøkelse, gjort av Utdanningsforbundet, svarte en stor andel barnehagestyrere at bemanningen er så lav at det bryter loven og kan være uforsvarlig.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Det viser utvalgets egne tall for fjoråret. 

Hvert år gir de gratis rådgivning til foresatte og ansatte i barnehagene. I fjor økte antallet henvendelser totalt, fra 262 året før, til 280. 

De fleste spør om organiseringen av FAU og samarbeidsutvalg, men det er noe annet som bekymrer FUB-leder Tor-Eirik Rasmussen: Stadig flere foreldre er bekymret for at barna deres ikke har det trygt i barnehagen på grunn av for få ansatte.

Mens de fikk 14 slike henvendelser i 2022, var tallet over dobbelt så høyt i fjor, totalt 32 stykker. 

– Dette er nok et tegn på at bemanningskrisa begynner å gå ut over barna. Det er kanskje det som må til for at foreldre flest skjønner hvor ille det er, sier Rasmussen i en pressemelding. 

I en undersøkelse FUB gjennomførte i samarbeid med Utdanningsforbundet i fjor høst svarte fire av ti foreldre at de har bekymret seg for sikkerheten til barnet sitt på grunn av lav bemanning. 

Alene i timesvis

FUB forteller om ansatte som er alene på avdeling i timesvis om morgenen eller på slutten av dagen. En foresatt fortalte at han flere ganger i uken leverte barnet til voksne han ikke hadde sett før. En mor fortalte at styrer i barnehagen hadde forklart at de ikke klarte å forhindre slag og biting mellom barna, fordi de var for få på jobb. 

Dette spør foreldrene om:

Disse fem temaene handler de fleste hevendelsene til FUB om:

  • 59 henvendelser om SU, FAU og foreldreråd 
  • 48 henvendelser om trygt barnehagemiljø og mobbing
  • 46 henvendelser om samarbeidsproblemer mellom barnehage og hjem 
  • 32 henvendelser om bemanning 
  • 15 henvendelser om sikkerhet og HMS
  • Totalt håndterte FUB 280 rådgivninger i 2023.

KILDE: FUB

FUB håndterte totalt 48 saker som handlet om alt fra barn som klyper, slår og lugger, til ansatte som krenker barn.

– Det gjør inntrykk å høre enkelthistoriene. Folk som trenger rådgivning er først og fremst bekymret for sitt eget barn, men lav bemanning rammer alle på de berørte avdelingene, sier Rasmussen. 

– Vi foreldre har en viktig rolle for å presse på for å skape en bedre hverdag for barna og ansatte. Vi har en stor jobb å gjøre for å få politikerne til å forstå at barnehagene er i krise. Vi trenger bedre bemanning og rekruttering.

– Uforsvarlig

I høst spurte også Utdanningsforbundet 1200 styrere i norske barnehager om bemanningssituasjonen. 

En stor andel av dem sier at de har så lav bemanning at de bryter loven, ikke klarer å gi et godt nok pedagogisk tilbud og ofte må avlyse planlagte aktiviteter. 

456 av styrerne svarte at bemanningssituasjonen i deres barnehage er nokså dårlig eller svært dårlig.

Og over hundre styrere svarte at bemanningen er så lav at det noen ganger er utrygt eller uforsvarlig for barna å være i barnehagen.

I fjor gikk regjeringen ut med nye, oppjusterte mål for barnehagene. Nå er målet at 60 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere. Problemet er bare at det målet er langt unna og virker nokså urealistisk med dagens tilgang på barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS