Skjermdump av Trygs annonse for "Tryg Omsorg".

Forsikringsselskap tilbyr foreldre psykologhjelp om barna opplever mobbing

«Det var en gang et lite menneske som ikke ville gå på skolen», skriver Tryg Forsikring i sin markedsføring av produktet «Tryg Omsorg». – Spekulativ markedsføring, mener Forbrukerrådets direktør. – Kynisk, sier FUG-lederen. 

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel i Tryg-magasinet reklameres det med at Tryg er første forsikringsselskap i Norge som tilbyr foreldre psykososial rådgivning og psykologisk behandling uten ekstra kostnad dersom barnet opplever mobbing. Foreldre skal få hjelp fra en profesjonell samtalepartner, gjennom Tryg Omsorg. 

Tilbudet er en del av Tryg Forsikrings fordelsprogram. For å bli medlem i fordelsprogrammet må man ha minst en privat forsikring i Tryg i tillegg til kollektivavtale gjennom et forbund eller en annen type organisasjon. 

Skjermdump av Tryg-annonse i sosiale medier.

I en annonse på sosiale medier lover Tryg Forsikring rask hjelp gjennom sin «barneforsikring». I en artikkelen i Tryg-magasinet som omhandler Tryg Omsorg vises det til Elevundersøkelsen fra 2016. Der kom det fram at 50.000 barn og unge i grunnskole og videregående skole utsettes for mobbing regelmessig. I den siste Elevundersøkelsen hadde tallet steget til 71.000 barn.

I artikkelen i Tryg-magasinet får foreldre råd om hvordan de bør forholde seg ved mistanke om mobbing. Her skriver Tryg Forsikring at de samarbeider med det private selskapet Falck Healthcare om psykologhjelp. Til Tryg-magasinet uttaler psykologspesialist Rune I. Svendsen, som tidligere jobbet for Falck Healthcare:

– Barnet taper faglig på å bli mobbet eller på andre måter ha et utrygt psykososialt miljø. I tillegg kan det medføre psykiske lidelser. Hvis mobbing får vedvart i flere uker, vil dette mønsteret sette seg dypere og det blir vanskeligere å få gjort noe med.

Slik markedsføres Tryg Omsorg

Spesifikt om mobbing:

«Tryg er første forsikringsselskap som tilbyr foreldre psykososial rådgivning og psykologisk behandling uten ekstra kostnad, dersom barnet blir mobbet. Gjennom Tryg Omsorg er du sikret rask hjelp. Dette er viktig av flere grunner.

Barnet taper faglig på å bli mobbet eller på andre måter ha et utrygt psykososialt miljø. I tillegg kan det medføre psykiske lidelser.

Hvis mobbing skjer over lengre tid, kan uheldige mønstre sette seg dypere og situasjonen blir vanskeligere rette opp i.»

Andre tilfeller som gir rett til hjelp

Fordelskunder har rett til psykososial rådgivning og psykologisk behandling, hvis man i forsikringstiden blir rammet av følgende hendelser:

  • ran, overfall, voldtekt og grove trusler, som er politianmeldt
  • brann, eksplosjon og innbrudd
  • alvorlig ulykkesskade
  • kritisk sykdom
  • dødsfall i nær tilknytning til familie
  • selvmordsforsøk i nærmeste familie
  • spontanabort
  • samlivsbrudd (mellom ektefeller/partnere/samboere med samme adresse i folkeregisteret).

Har byttet samarbeidspartner

Fagsjef i skadeavdelingen i Tryg, Geir Olstø, skriver i en epost til Utdanningsnytt at tilbudet fra Tryg Omsorg ble lansert 1. november 2016. 

Dekningen i Tryg Omsorg er «gratis» og gir rett til psykososial helsehjelp ved flere typer hendelser (se faktaboks). Men den forutsetter at man i tillegg til å ha kollektiv forsikring i Tryg, må ha minst en privat forsikring i tillegg.

I annonsen brukes ordet «barneforsikring». På spørsmål om det er krav til en spesifikk privat forsikring i Tryg i tillegg til den kollektive, sier Olstø: 

– Nei, det kan være bilforsikringen, eller en forsikring av bunadssølvet.

På spørsmål om hva slags dokumentasjon som kreves for at foreldre skal få hjelp i mobbesaker, svarer fagsjefen: 

– Det er ingen direkte krav til dokumentasjon, men det er viktig å presisere at dette er et tilbud som skal gjøre foreldre bedre rustet til å stå i en situasjon der barnet blir utsatt for vold eller mobbing.

Olstø opplyser også at Tryg har byttet samarbeidspartner fra Falck Healthcare til Speare Helse.

– Dersom skadeavdelingen i Tryg mener foreldrene har behov for hjelp, hvordan finner dere fram til en psykolog med den rette fagkompetansen til å hjelpe foreldre med barn som opplever mobbing eller som sliter med  ufrivillig skolefravær?

– Vi sender saken over til vår samarbeidspartner Speare Helse som finner riktig fagperson for videre oppfølging. Spear har et bredt sammensatt team av spesialister som har kompetanse til å løse slike saker, forklarer Olstø.

– Utdanningsnytt har fått reaksjoner på at annonsen kan virke spekulativ og kynisk, fordi den spiller på foreldres frykt for at barnet deres kan oppleve mobbing og kanskje ufrivillig skolefravær. Hva har du å si til det?

– Det er jeg helt uenig i. Vi vet at mange foreldre kjenner på fortvilelse og maktesløshet når de opplever at deres barn blir utsatt for mobbing, og dette tilbudet vil styrke foreldrene og gjøre dem i stand til å håndtere en slik situasjon på en bedre måte, sier Olstø.

Ikke et enkeltstående produkt

Utdanningsnytt har også spurt Christer Kjørsvik, kommunikasjonsjef i Tryg, om interessen for forsikringsproduktet Tryg Omsorg. Han skriver:

– Den delen av Tryg Omsorg som handler om at barn mobbes, er ikke et separat produkt. Derfor er det ikke mulig for oss å si noe om den konkrete interessen for dette produktet. I fjor gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant alle våre kunder, der vi målte i hvilken grad de ulike fordelene i programmet virket relevante for dem. Der fikk Tryg Omsorg en god score.

 – Tryg viser i en artikkel i Tryg-magasinet til at 50.000 av respondentene i Elevundersøkelsen svarte at de ble mobbet i 2016. I den nyeste undersøkelsen er tallet 71.000 elever. På hvilken måte påvirker mobbetallene tilbudet fra Tryg Omsorg?

– Siden det ikke er mulig å hente ut eksakte tall, har jeg konferert med vår personskadeavdeling som tar imot alle henvendelser knyttet til Tryg Omsorg. De svarer at de ikke ser noen stor økning i antall henvendelser relatert til mobbing, men kan med sikkerhet si at det er flere henvendelser i dag enn i 2016, sier Kjørsvik. 

– Spekulativ markedsføring

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, reagerer på hvordan produktet fra Tryg markedsføres.

Hun sier at Forbrukerrådet ikke har overvåket forsikringsbransjen de senere årene, utover at de driver Finansportalen som sammenligner ulike forsikringsprodukter. 

–  Men på generelt grunnlag kan vi si at dette synes å være et tilbud som markedsføres på en spekulativ måte, og at det er krevende for foreldre som bekymrer seg for sine barn å styre unna slik reklame, sier Blyverket. 

Også Ståle Sand Kalkvik, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), reagerer: 

– Min første reaksjon på denne annonsen er at slik markedsføring virker kynisk. Vi leser jo om høye mobbetall, ufrivillig skolefravær og lange ventelister for å få psykisk helsehjelp, sier han. 

Kalkvik mener at slik annonsering kan få bekymrede foreldre til å tegne en forsikring han mener det egentlig ikke er behov for i Norge. 

– Jeg mener at både voksne og barn som har behov for psykisk helsehjelp bør få det gjennom det offentlige helsevesenet, sier han.

Utdanningsforbundet er blant forbundene som har sin kollektive avtale hos Tryg forsikring. Den gjelder for alle medlemmer og ansatte i forbundet. 

– Utdanningsforbundet er opptatt av at alle elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø som ikke bidrar til psykisk uhelse. Selv om de aller fleste elevene har det godt på skolen, er det tydelig at det stadig er flere barn og unge som ikke trives på skolen. Laget rundt barn og elever må styrkes, både i og utenfor skolen, for at tilgangen på velferdstjenester skal være likeverdig for alle, sier Ida Næss Hjetland i sentralstyret i Utdanningsforbundet. 

På spørsmål om hva hun mener om måten Tryg Forsikring markedsfører sitt tilbud på, svarer hun:

– Tilbudet fra Tryg er ikke en del av forsikringstilbudet som gis til våre medlemmer.

---

Utdanningsnytt gjør oppmerksom på at alle ansatte i redaksjonen er inkludert i Utdanningsforbundets forsikringsordning. 

Utdanningsnytt har også forsøkt å ringe psykologspesialist Rune I. Svendsen, som siteres i artikkelen i Tryg-magasinet, men vi har ikke fått kontakt med ham.

Powered by Labrador CMS