Presser på før budsjettbehandlingen i Tønsberg:
– Oppbemanningen i barnehagene må starte nå

Lederen i FUB Tønsberg mener politikerne må finne midler til å starte på oppbemanningen i barnehagene nå, men påtroppende ordfører kan ikke love en eneste ekstra ansatt.

Publisert Sist oppdatert

Rådmannen har i sitt forslag til budsjett ikke foreslått å bevilge penger til flere ansatte i barnehagene i Tønsberg.

Leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Tønsberg, Christina Grefsrud-Halvorsen, mener det haster å få på plass bemanningsnorm i hele åpningstiden.

– Vi har advart lenge mot at dagens bemanningsnorm kun er en papirnorm, som overhodet ikke sørger for nok ansatte gjennom hele barnehagedagen. Tvert imot vet vi at én ansatt altfor ofte er alene med altfor mange barn. Dette går selvsagt utover barna på mange måter, og de ansatte, sier Grefsrud-Halvorsen.

Hun tror at sykefraværet høyst sannsynlig også vil synke med bedre bemanning, slik blant annet et prosjekt i Stavanger har vist.

Skjermer barnehagene

Etter å ha vært styrt av et blått kommunestyre i 45 år, ble det i høstens valg en politisk endring i Tønsberg. Ordfører for de rødgrønne blir Anne Rygh Pedersen (Ap), i valgkampen lovet hun og alle de andre partiene som skal styre kommunen at de skulle bemanne opp i barnehagene.

Nå er Pedersen mest fornøyd med at det ikke blir kutt i barnehagesektoren.

– Det kommer ikke til å skje i dette budsjettet, det finnes det ikke penger til. Alle sektorene i kommunen må kutte to prosent, unntatt barnehagene. Vi er veldig glad for at vi kan skjerme barnehagene for kutt, sier Pedersen.

Nytt kommunestyre

De som skal styre Tønsberg de neste fire årene kommer fra partiene Ap, Sp, MDG og KrF. Disse har nedfelt i sin plattform for kommende periode at bemanningsnormen i barnehagene skal gjelde hele dagen. Grovberegninger viser at det vil koste om lag 90 millioner kroner.

– Vi må se litt bedre på hva som er mulig og hensiktsmessig. I første omgang må vi få tid til å utrede hva vi trenger og hva det vil koste. Det er ikke gjort i en håndvending og få gjort alle endringen vi ønsker etter 45 år med blått styre. Men vi skal jobbe for å oppnå de politiske målene vi har blitt enige om, sier ordfører for nye Tønsberg kommune.

Ny kommune

Kommunene Tønsberg og Re skal slå seg sammen fra nyttår av. I Tønsberg er det 41 barnehager og i Re 12.

– Det første vi må gjøre på barnehage-sektoren er å utrede kapasiteten og sikre at alle barn har det samme tilbudet. Det gjelder alle sektorer i den nye kommunen, sier Pedersen.

Rådmannens forslag til neste års budsjett skal behandles i bystyret den 13. desember.

– Det har kommet inn 45 tekstforslag til endringer i budsjettet, så noen endringer vil det bli. Men det kommer ikke til å være rom for å bevilge flere ansatte i barnehagene i dette budsjettet. Vi budsjetter allerede nå med 123 millioner i minus, sier Pedersen.

– Hvor skal dere ta de pengene fra?

– Noe tar vi fra bufferfondet, og midlene vi har fått for å slå sammen kommunen går også med, sier den påtroppende ordføreren i Tønsberg.

Håper bystyret snur

FUB-lederen er skuffet over at midler til oppbemanning ikke er å finne i rådmannens budsjettforslag, men øyner likevel håp før budsjettbehandling.

– Politikerne var jo klar over de kommende kuttene da de nedfelte bemannings-norm hele dagen i plattformen sin, og vi har hørt dem si flere ganger at de vil gjennomføre oppbemanningen så fort som mulig. Vi regner derfor med at politikerne finner midler nå til å starte på oppbemanningen, sier Grefsrud-Halvorsen.

Det at barnehagene har blitt skjermet for større kutt, kan virke som et godt signal mener FUB-lederen.

– Absolutt, men vi kan ikke slå oss til ro med det. Barna tilbringer store deler av barndommen i barnehagen. Når vi vet hvor viktig det er for barns psykiske helse med gode, trygge voksne rundt seg, så kan vi ikke vente lenger. Vi forventer derfor at politikerne starter på veien mot å innfri valgløftet om bemanningsnorm hele dagen under budsjettbehandlingen på torsdag, avslutter Grefsrud-Halvorsen.

Powered by Labrador CMS