Tønsberg vil ha full bemanning i barnehagene i hele åpningstiden. Prislapp: 90 millioner.

Men rådmannen har ikke satt av midler i sitt budsjettforslag til dette.

Publisert Sist oppdatert

Kommunalsjef for oppvekst og læring i Tønsberg er Mette Vikan Andersen.

– Vi vet ikke konkret hva den politisk bestillingen kommer til å bli, men vi har gjort noen grove beregninger på hva det kan komme til å koste kommunen å innføre ulike oppbemanningsmodeller, sier Andersen.

Ulike modeller

De har beregnet tre ulike forslag det ene forslaget har beregnet at det skal ansettes en ekstra i vær eneste gruppe og skriver at dette er den modellen som i størst grad vil gi en reell bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid. En slik modell vil gi en årlig kostnad på om lag 91 millioner kroner.

Stavanger kommune har i perioden 2017–2019 hatt et prøveprosjekt i to av sine barnehager, hvor de har redusert gruppestørrelsen i disse barnehagene, men beholdt bemanningen. Dersom Tønsberg kommune bruker Stavanger kommune sin bemanningsmodell vil kostnaden komme på 80 millioner kroner.

Den billigste modellen vil være en ekstra ansatt i en barnehage med 72 plasser og vil koste 23 millioner kroner.

Kartlegging

Kommunalsjefen for oppvekst og læring tror at beløpene kan kuttes noe, men det er for tidlig for henne å si hva sluttsummene vil bli. Alle de tre modellen tar høyde for at de private barnehagene også må få større tilskudd.

– Vi har ikke kartlagt hvor mange ansatte eksakt de enkelte modellen vil trenge i hver enkelt barnehage. Det vil kreve et større arbeid, men de beregningen vi har gjort gir et estimat, sier Mette Vikan Andersen.

Opptrapping

Rådmann i Tønsberg er Egil Johansen, han har vært ansvarlig for å legge frem budsjettforslaget.

– Vi har ikke funnet midler til bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid, men har skjermet barnehagene for kutt. Om en bemanningsnorm blir vedtatt, tror jeg den må trappes gradvis opp, iser Johansen.

Budsjettet for nye Tønsberg kommune skal behandles i bystyret 12. desember.

Powered by Labrador CMS