Også i Drammen har det politisk flertallet blitt enige om å øke bemanningen i barnehagene. Ill.foto: Inger Stenvoll
Også i Drammen har det politisk flertallet blitt enige om å øke bemanningen i barnehagene. Ill.foto: Inger Stenvoll

Enige om å bemanne opp Drammen-barnehagene

I Drammen har det politisk flertallet blitt enige om at det skal være nok ansatte på jobb i hele barnehagens åpningstid. Hvor mange flere ansatte det betyr, vet de imidlertid ikke ennå.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, SV og Venstre har blitt enige om en avtale som skal danne grunnlaget for samarbeidet i Drammen kommune de neste fire årene. Ett av punktene de har blitt enige, om er nok ansatte i barnehagen hele åpningstida

Kostnad ukjent

Åse Lund blir kommunestyrerepresentant og nestleder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning for Drammen SV.

– Hvor mange flere må dere ansette for å få til det?

– Det er det første vi må kartlegge, det vet vi ikke helt sikkert, sier Lund.

– Vet dere hvor mye dette vil koste?

– Nei, vi må først finne ut hvor mange flere vi må ansette.

– Skal det være like mange ansatte fra den første timen barnehagen åpner til den stenger?

– Det gjenstår å konkretisere akkurat hvor mange det skal være til enhver tid, men vi har sagt at det skal være nok ansatte i hele åpningstiden. Hvor mange det er, må vi finne ut.

I Tønsberg har de også bestemt seg for å innføre bemanningsnorm hele barnehagens åpningstid. Og også i Stavanger satser de på økt bemanning.

Fases inn

I den politiske plattformen som samarbeidspartiene i Drammen har signert, skriver de:

«I de kommunale barnehagene i Drammen skal vi ha en bemanningsnorm for barnehage som gjelder hele dagen. Det vil si at barnehagen skal ha nok ansatte på jobb hele den tida barna er der, ikke bare de få timene på dagen når alle vaktene er på jobb samtidig og ingen er på planleggingsmøte, pause eller kurs.»

– Har dere bestemt når dette skal innføres?

– Det er heller ikke bestemt. Vi må først bli enige om budsjettet. En modell kan være å fase dette inn over tid.

– Har dere diskutert hvor dere skal ta pengene fra?

– Det er også noe vi må komme tilbake til.

Private aktører får også mer

Drammen kommune skal slå seg sammen med Nedre Eiker og Svelvik kommune fra nyttår.

– Vi må sikre at det blir et likeverdig tilbud i hele den nye kommunen, så vi må også samordne barnehagesektoren sånn at vi kan tilby det samme til alle kommunens barn, sier Lund.

Etter sammenslåingen vil den nye kommunen ha 48 private barnehager, 33 kommunale barnehager og 2 familiebarnehager. Tilskuddene som gis innad i kommunen, skal være de samme til de kommunale som til de private. Ved å innføre høyere bemanning i de kommunale, må også kommunen gi de private barnehagene det samme tilskuddet.

– Kan dere kreve at de private også øker bemanningen tilsvarende som de kommunale barnehagene?

– Vi må se på om det er mulig å øremerke tilskudd også til de private aktørene, sier Åse Lund.

Powered by Labrador CMS