Daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne Berget. Foto: Tom-Egil Jensen.
Daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne Berget. Foto: Tom-Egil Jensen.

Debatt: Flere krav uten flere hender skaper ikke en bedre barnehage fri for mobbing

Hvordan skal ansatte på en avdeling som er fulltallige mellom to til fire timer hver dag klare å innfri en mobbelov med nulltoleranse? spør barnehagestyrer Royne Berget.

Publisert Sist oppdatert

Hovednøkkelen i forebyggende arbeid for å styrke barnas robusthet, selvfølelse og relasjonskompetanse ligger i å investere i kompetente ansatte. Og de må gis mulighet til å være til stede for barna i arbeidet sitt. Dessverre henger ikke intensjoner og forutsetninger sammen. Barnehagene pålegges stadig nye krav uten at det blir gjort noe med rammene det skal arbeides innenfor.

Vi har fått en ny rammeplan. Som er full av gode intensjoner og krav. Vi har fått på plass en bemanningsnorm. Som på langt nok er god nok! Vi har fått på plass en pedagognorm. Som burde vært langt mer ambisiøs. Nå skal vi få en mobbelov. Som er nok et krav uten at det følger med midler. Utenfra kan det nesten se ut som det handler om å få gjennomført flest mulig tiltak og lovendringer på kortest mulig tid, ikke nødvendigvis gjennomtenkte endringer og krav som fungerer i praksis. For hvordan skal barnehageansatte på en avdeling som kanskje er fulltallige mellom to til fire timer hver dag klare å innfri en mobbelov med nulltoleranse?

Tiltakene for å forebygge og hindre utestengelse, erting eller annen uønsket adferd i barnehagen, er egentlig ganske enkle. Det handler om kompetente og tilstedeværende ansatte som er der både fysisk og psykisk, som har kunnskap om hvordan de skal arbeide preventivt, hva de skal se etter og hvordan de skal agere når uønsket adferd oppstår, og som er gode rollemodeller. Det handler selvfølgelig også om god dialog mellom barnehage og hjem, sånn at ulike sider belyses, samtidig som det kan legges felles strategier i fellesskap. Og det handler om flere ansatte og mindre barnegrupper sånn at barna blir sett og hørt i hele barnehagens åpningstid, ikke bare i kjernetiden når alle ansatte er på jobb samtidig og ingen er på pause eller på møter.

Mange blir tvunget til å ha større barnegrupper enn de ønsker, rett og slett for å få hjulene til å gå rundt rent økonomisk. Andre fordi det skal spares eller tjenes penger. Det betyr uansett flere barn per ansatt og mindre tid til oppfølging av hvert enkelt barn. Som ytterste konsekvens betyr det at barna som er i faresonen for, eller er utsatt for erting og utestengelse i en eller annen form, kanskje ikke får den hjelpen de trenger. Gjennom #uforsvarlig – historiene og egne erfaringer vet vi som jobber i barnehagene at vi kunne gjort langt mer, hvis rammene hadde stått i stil med intensjoner og krav.

«Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek», sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Jeg håper og tror virkelig at de aller fleste som jobber i landets barnehager allerede gjør alt de kan for å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Ja, jeg veit at ikke alle barnehager er like gode på det, men spørsmålet er om en mobbelov vil endre noe akkurat da. I de tilfellene er det mest sannsynlig snakk om et ledelsesproblem og feilansettelser. Gjennom rammeplanen er vi allerede pålagt å jobbe forebyggende for å unngå utestengelse og mobbing. Det kunne knapt stått tydeligere hva som kreves av barnehageansatte. Og jeg lover, de aller fleste ansatte gjør allerede så godt de kan. Det er ikke viljen det står på. Det er heller ikke rammeplanen eller en framtidig mobbelov som i utgangspunktet er problematiske, men rammene som hindrer oss i å gjøre jobben vår.

Flere krav uten flere hender skaper ikke en bedre barnehage fri for mobbing! Frustrasjon derimot, skapes det flust av! Og nå er frustrasjonsbegeret snart fullt! Still heller lovkrav om vikarbruk fra første dag, stedlig leder i alle barnehager, egnethet for ansatte, metodefrihet og fagautonomi, et øvre tak for hvor store barnegruppene skal være, at tilskudd og foreldrebetaling skal gå uavkortet til barna og driften og at ansatte skal ha opplysningsplikt. Og sørg for at alle barnehager, uansett hvor i landet, er sikret tilnærmet lik finansiering. Det er langt mer virkningsfulle tiltak enn en mobbelov.

  • Les også: Foreldreutvalget og Utdanningsforbundet mener det er på tide med mobbelov også i barnehagen.
Powered by Labrador CMS