Barnehagestyrerne Merete Bru og Margaret Johansen råder politikerne i Tønsberg til å kartlegge hvilke behov barnehagen har. Foto: Kari Oliv Vedvik
Barnehagestyrerne Merete Bru og Margaret Johansen råder politikerne i Tønsberg til å kartlegge hvilke behov barnehagen har. Foto: Kari Oliv Vedvik

– Tre på jobb klokka 07:15 vil være feil utnyttelse av personalet

Det nye politiske flertallet i Tønsberg vil at bemanningsnormen skal oppfylles i hele barnehagens åpningstid. Styrerne i Knapløkka barnehage ber dem prioritere flere ansatte på småbarnsavdelingen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er strålende fornøyd med at politikerne sier at de skal innføre full bemanning hele dagen, sier Marie Bru, styrer i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Der har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti blitt enige om en politisk plattform, hvor de blant annet skriver at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen.

Tilsvarende skjer også andre steder i landet. Både i Stavanger og i Drammen lover valgvinnerne flere ansatte i barnehagene.

Bru og hennes kollega Margaret Johansen råder imidlertid politikerne i Tønsberg til å kartlegge hvilke behov barnehagen har.

– Det er størst behov for flere på slutten av dagen, sier Bru.

– At det skal være tre på jobb klokka 07:15, vil i mange tilfeller være feil utnyttelse av personalet, mener Johansen.

– Det er størst behov for flere på slutten av dagen, sier Merete Bru. Her med kollega Margaret Johansen. Foto: Kari Oliv Vedvik
– Det er størst behov for flere på slutten av dagen, sier Merete Bru. Her med kollega Margaret Johansen. Foto: Kari Oliv Vedvik

Størst behov på småbarnsavdelingene

Knapløkka barnehage ligger midt i Tønsberg sentrum, med store friområder og så skjermet at en knapt hører bytrafikken og toget som ruller forbi rett i nærheten. Barnehagen har ni avdelinger, fordelt på fire bygninger. Til sammen har styrerne ansvaret for 32 ansatte og om lag 120 barn. Åpningstiden er fra 07:15 til 16:30.

Bemanning i barnehage

Stortinget vedtok i fjor en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen.

Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Barnehagene måtte innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1. august 2018.

– I dag strekker personalet seg ofte hvis de ser at det er mange barn, og de justerer arbeidstiden sin deretter. Men det forskyver jo bare problemet. Står de en ekstra halvtime på jobb, må de jo få fri senere, sier Bru.

Hennes styrerkollega mener også de har størst behov for flere ansatte på småbarnsavdelingene.

– Det er det vi ønsker oss i første omgang. De minste barna trenger flere kjente ansikter. Vi vet fra all forskning at tilknytning er veldig viktig for de små, sier Johansen.

Ubunden tid

Leder av kontaktforum for barnehage i Utdanningsforbundet, Ingvild Aga, sier at grunnbemanningen i barnehagene er veldig viktig, men at skal en ha gode tilbud, må en satse på barnehagelærerne.

– Diskusjon om at flere barnehagelærere fører til at de må ha sine timer til planlegging, har vi hatt. Vi vet at mange barnehagelærere jobber hjemme i fritiden for å få tid til å planlegge gode opplegg, som kommer barna til gode. Sånn vil vi ikke ha det. Hvis arbeidsgiver organiserer bedre, og en har høy nok bemanning, skal det være tid til for- og etterarbeid i arbeidstiden, sier Ingvild Aga.

Alle barnehagelærere skal ha fire timer ubunden tid til planlegging i uka.

– Jeg skulle gjerne ha sett at de hadde enda mer tid til planlegging. Det er til barnas beste. Hadde vi hatt bemanningsnorm hele dagen, hadde dette latt seg ordne. Det er veldig bra at noen kommuner nå satser på å øke bemanningen, sier Aga.

Ville helst hatt flere fagarbeidere

De to styrerne ville ha ansatt flere fagarbeidere dersom de kunne.

– Det er det vi har mest behov for nå. Vi hadde jo satt pris på flere pedagoger også, men har i dag høy pedagogtetthet, så i første omgang ville vi ha sett etter flere fagarbeidere. Men det er jo her hos oss. Jeg håper jo at politikerne kartlegger behovene i alle kommunens barnehager, sier Bru.

Knapløkka har vært barnehage i 52 år og består av flere bygninger.

– Det at vi er spredt på flere hus, gjør også noe med hvordan vi må være bemannet. Her må det jo være ansatte i alle hus. I en basebarnehage kan de ha helt andre behov enn hva vi har. Der kan de for eksempel ha felles frokost for flere grupper og større fleksibilitet på andre tidspunkt enn hva vi har her. Det er viktig at de hører med oss som jobber i barnehagene før de bestemmer seg, sier Johansen.

Vet ikke når

Nyvalgt ordfører i Tønsberg er Anne Rygh Pedersen (Ap).

– Når planlegger dere å få oppbemanningen på plass?

– Det er det for tidlig å si noe om, men dess raskere jo bedre, sier Pedersen.

– Hvor mye vil det koste ekstra?

– Det har vi heller ikke sett på ennå. Vi får se når vi setter oss ned med budsjettet. Da vet vi forhåpentlig mer, sier Pedersen.

Spent på tidspunktet

Under valgkampen lovet de fleste partiene i Tønsberg å satse på bemanning i barnehagen.

– Vi tar politikerne på alvor og er spent på når de kan sette i gang med oppbemanningen av barnehagene. Det kommer jo til å koste noe å ansette flere, så vi er glad for at de prioriterer kommunens yngste innbyggere. Alle er jo klar over at penger skal tas fra et sted, så vi er jo spent på hvor de skal spare også, sier Bru.

Også Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Tønsberg håper bemanningsnorm hele barnehagens åpningstid blir igangsatt raskt.

– Vi er svært glade for at den nye koalisjonen sier at bemanningsnorm hele dagen nå skal på plass. Vi har jobbet i mange år for økt bemanning, og dette viser jo at det nytter å kjempe. På vegne av cirka 2800 barnehagebarn og deres foresatte i nye Tønsberg er vi svært forventningsfulle og ønsker samtidig å rose koalisjonen for å ha tatt oss og de ansatte på alvor. Nå håper vi på rask iverksetting, sier FUB-leder i Tønsberg, Christina Grefsrud-Halvorsen.

Vil presse på

Utdanningsforbundet Tønsbergs leder Tove Helene Pedersen har økt bemanning i barnehagen som prioritert sak.

– Det er veldig flott at politikerne har sagt at de skal innføre full bemanning. Vi er i kontakt med kommunen i denne saken. Det er litt for tidlig å si hvor mange personer som trengs for å innfri dette, sier Pedersen.

Politikerne har ikke sagt noe om når de vil innføre den lovede bemanningsøkningen.

– Er dette noe dere vil følge opp i Utdanningsforbundet?

– Ja, vi vil presse på for at dette skal innfris så raskt som mulig.

– Er dere fornøyd med den politiske plattformen som ble lagt frem?

– Økt bemanning var det viktigste, så det er vi fornøyd med. Vi vil heller ha det enn mat i skole og barnehage, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS