Hege Valås, nestleder

– Et åpenbart misforhold mellom krav og ressurser i barnehagene

For store barnegrupper er den største årsaken til stress blant dem som jobber i norske barnehager. – Et tydelig tegn på at bemanningen ikke er god nok, mener Utdanningsforbundet.

Publisert

– Det er foruroligende mange barnehageansatte som varsler om et høyt stressnivå, sier nestleder i Utdanningsforbundet (UDF), Hege Valås.

Hun har sett på den ferske OECD-rapporten, den såkalte Talis-undersøkelsen, som er gjennomført blant barnehageansatte i ni land. Der oppgir seks av ti barnehageansatte i Norge at for mange barn i gruppen eller på avdelingen er en kilde til stress i stor eller svært stor grad.

– De barnehageansatte som har deltatt i undersøkelsen sier at de er fornøyde med jobben. De føler seg verdsatt av både barn og foresatte, men samtidig forteller de om et høyt stressnivå i hverdagen. Det er bekymringsfullt, sier Valås.

– Denne rapporten forteller ikke så mye nytt, men den understreker det vi allerede vet. Det er et åpenbart misforhold mellom krav og ressurser i norske barnehager, og selv om vi har fått en bemanningsnorm, er den ikke god nok.

Store forventninger

Det legemeldte sykefraværet i barnehagene i Norge er i dag på åtte prosent. Det er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte. 1 av 3 barnehagelærere, og 1 av 4 assistenter, oppgir dessuten at langtidsfraværet deres helt eller delvis skyldes jobb.

Valås mener man må se disse tallene i lys av den ferske Talis-undersøkelsen.

– I Norge har vi en svært ambisiøs rammeplan for barnehagene, hvor barnehagesektoren blir sett på som en del av utdanningsløpet. Det betyr at det er store forventninger til hvordan de ansatte skal utføre jobben sin. Men dessverre står ikke disse forventningene i stil med ressursene som tildeles, sier hun.

STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, publiserte i mai i år tall over sykefraværet i ulike bransjer i Norge. Den viste at barnehagelærere har nesten 900 legemeldte sykefravær per 1000 ansatt i året. Til sammenligning har sykepleiere og assistenter i barnehager og skoler i overkant av 700 legemeldte sykefravær.

Færrest fravær har ulike ledere, sivilingeniører, lektorer og pedagoger. I disse yrkene er det 200–300 sykefravær per 1000 ansatte per år. Barnehagelærerne er også på topp tre når det gjelder sykefravær som skyldes diagnoser som angst, depresjon, astma og søvnlidelser.

– Det er viktig at vi får mer kunnskap om hvordan stress spiller inn her, sier Valås.

Lager tiltaksprogram

I begynnelsen av oktober ble det klart at barnehagesektoren er en av syv bransjer hvor det nå skal prøves ut systematiske tiltak for å få ned sykefraværet, som en del av den nye IA-avtalen. Innen 1. november skal det legges frem et tiltaksprogram for hver av de syv bransjene.

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås sitter i styringsgruppa for arbeidet med barnehagesektoren. Forbundet er også representert i arbeidsgruppa.

Valås sier at de ønsker de at tillitsvalgte i barnehagene skal bli mer delaktige i arbeidet med arbeidsmiljø og sykefravær.

– For det første må vi få på plass tillitsvalgte i alle barnehager. Dessverre er det ikke det i dag, sier hun.

– Så ønsker vi oss at arbeidsmiljø og sykefravær blir en del av partssamarbeidet, og ikke en oppgave som kun blir tillagt verneombudene, slik det i stor utstrekning er i dag. Dette arbeider vi med i forbindelse med bransjeprogrammet.

Powered by Labrador CMS