Illustrasjonsfoto: Paloma Ayala - stock.adobe.com
Illustrasjonsfoto: Paloma Ayala - stock.adobe.com

Seks av ti barnehageansatte sier for store barnegrupper er kilde til stress

For mange barn i gruppen og på avdelingen er det som stresser norske barnehagelærere mest, slår ny OECD-rapport fast.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har OECD gjennomført en internasjonal undersøkelse blant barnehagehageansatte. Ni land har deltatt: Chile, Danmark, Island, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland.

I Norge svarer 97 prosent av de barnehageansatte at de er fornøyd med jobben sin.

– Barnehageansatte gjør en veldig viktig jobb, og skaper gode dager for barna gjennom omsorg, lek og læring. At de ansatte trives er et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid, sier kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Bemanning er kilde til stress

De barnehageansatte er i undersøkelsen blant annet bedt om å svare på hvilke områder som er kilde til stress. Mens 3 av 10 barnehagelærere i Norge oppgir at de i stor eller svært stor grad blir stresset av dokumentasjonsarbeid, oppgir 70 prosent av de barnehageansatte i Tyskland at det sammen.

I Norge derimot er det størrelsen på barnegruppene som stresser de ansatte mest.

Seks av ti oppgir at for mange barn i gruppen eller på avdelingen er en kilde til stress i stor eller svært stor grad.

– Det viser at det er viktig og riktig å satse på flere ansatte slik vi har gjort med å innføre en norm for bemanning. Denne undersøkelsen ble gjennomført i 2018, før ny bemannings- og pedagognorm ble innført. Så vil det i det daglige være opp til barnehageeier hvordan gruppene i barnehagen organiseres, og her er det viktig med god dialog mellom ansatte og eier, sier Sanner i pressemeldingen.

Her kan du lese kortversjonen av rapporten på norsk.

Og her kan du lese den fullstendige engelske versjonen.

Etterlyser mer kunnskap

Ifølge rapporten er Norge et av landene der en høy andel av de ansatte deltar i etter- og videreutdanning.

Likevel oppgir 28 prosent av de barnehageansatte at de har behov for mer kunnskap om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.

Powered by Labrador CMS