Et arbeidsliv for alle er målet for avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Nå vil partene i avtalen ned på arbeidsplassnivå. (Illustrasjonsfoto: Kirsten Ropeid)
Et arbeidsliv for alle er målet for avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Nå vil partene i avtalen ned på arbeidsplassnivå. (Illustrasjonsfoto: Kirsten Ropeid)

Arbeidsmiljøet i barnehagene skal under lupen

Barnehagene er en av sju bransjer der det nå skal prøves ut systematiske tiltak for hva som skal til for å få ned sjukefraværet og å hindre at folk slutter.

Publisert Sist oppdatert

At barnehagene er en av de sju bransjene, blir blant anna forklart med at sjukefraværet i barnehagene er på åtte prosent, 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle ansatte. Fraværet er noe høyere for barnehagelærere enn for assistenter. En av tre barnehagelærere sier at det legemeldte sjukefraværet helt eller delvis skyldes arbeidsmiljøet, ifølge presentasjonsrapporten.

Presentasjonsrapporten er presentert her.

Nytt i IA-avtalen

Å lage et program for de sju bransjene er en nyhet i den nye IA- avtalen, som skal gjelde fra 2019 til 2021. Avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, blir inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen. Målet med avtalen er å forebygge sykefravær og frafall og med det sikre et arbeidsliv med plass til alle.

Arbeid for tillitsvalgte og verneombud og ledere

– Dette kommer tillitsvalgte, verneombud og ledere i barnehager til å arbeide med, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet. Hun sitter i styringsgruppa for programmet. Utdanningsforbundet er også representert i arbeidsgruppa.

– Da avtalen for 2019 til 2022 ble forhandla, var ønsket å komme ned på arbeidsplassnivå og ta grep om det som skjer der. De tidligere avtalene har mer handla om tiltak på nivåene over, sier hun.

– Hvordan skal arbeidet gjøres reint konkret?

– Så langt er vi ikke kommet i planlegginga. Nå skal partene skaffe seg et felles grunnlag som vi skal sette i verk tiltak ut ifra. Men vi er i gang, og det er vi svært glade for, sier Hege Valås.

Legger fram plan

– Innen 1. november skal vi ha lagt fram en plan, supplerer Anne-Cathrine Hjertaas, som er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, som er kommunenes interesseorganisasjon. KS har nå lyst ut et treårig engasjement for å lede programmet.

De seks andre bransjene som får sine program med samme intensjon er sjukehus, sjukehjem, leverandørindustrien for olje og gass, rutebuss og persontrafikk og bygg og anlegg.

Powered by Labrador CMS