Trondheim trapper opp bemanningen i ti barnehager

I en prøveperiode får ti kommunale barnehager i Trondheim flere ansatte. Utdanningsforbundet håper ordningen blir utvidet og videreført.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Trondheim behandlet i går budsjettet for kommunen. Det var forslaget som partiene Arbeiderpartiet, SV, Sp og MDG stod bak som ble vedtatt.

Leder av Utdanningsforbundet Trondheim, Gry Camilla Tingstad er glad for at rådmannens budsjettforslag ikke gikk igjennom på formannskapsmøtet i går.

– Vi i Utdanningsforbundet er veldig glad for den innretning på budsjettet som politikerne har vedtatt. Spesielt er vi glad for at de trapper opp bemanningen i ti barnehager og at de reverserer kutten i de andre yrkesgruppene i skolen, sier Tingstad.

Laget rundt eleven

Det er satt av 1,7 millioner kroner i 2020 for å reversere kutt i andre yrkesgrupper i skolen, og økes ytterligere til 5,1 millioner i 2021.

I en e-post fra oktober skriver kommunalsjef for skole i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe at de totalt har omplassert 10 personer fra andre yrkesgrupper i skolene i kommunen.

Leder av Utdanningsforbundet Trondheim mener at det er langt flere som er fjernet fra skolen nå to måneder senere.

– Fordi om dette ikke er våre medlemmer, så er disse personene veldig viktige for at lærerne skal få tid til å gjøre den jobben de skal, nemlig å undervise elevene og forberede seg på en god måte. Skal en få en effekt av lærernormen så er det avgjørende at lærerne får være lærere og ikke blir pålagt mange andre oppgaver, sier Tingstad.

I tillegg settes det av 2,6 millioner for å styrke skolehelsetjenesten på barneskoletrinnet i 2020, med en økende til 5,1 millioner i 2021. Laget rundt elevene skal også styrkes med 2 millioner i 2020 økende til 4 millioner i 2021 for å jobbe mer systematisk og koordinert med elever som trenger et godt lag rundt seg.

Bemanning i barnehage

Ti kommunale barnehager vil få en økt Pabemanning i en prøveprosjekt. Ordningen skal evalueres etter 1,5 år og vurderes også videreført etter 2021. De setter av 3,5 millioner (halvårseffekt) i 2020, økende til 7 millioner i 2021.

– Vi hadde selvfølgelig ønsket oss full bemanning i hele barnehagens åpningstid. Det er et hårete mål, men det ville ha vært tidlig innsats i praksis og ville ha vært en god investering i fremtiden. Men vi er glad for at de setter av penger til en oppbemanning i noen barnehager. Vi håper effekten blir så bra at de viderefører prosjektet og utvider det til alle barnehagene i kommunen, sier Tingstad.

Fordi om hun er fornøyd med budsjettet, så skulle hun gjerne ha ønsket seg mer penger til blant annet skoleledere og PPT.

– Det er alltid noe en savner, men jeg vil berømme politikerne for at de har lyttet til oss og de re nå på riktig vei, sier leder av Utdanningsforbundet Trondheim.

Forslaget til budsjett skal endelig behandles i bystyret i Trondheim den 19. desember.