Stadig færre lærlinger er permittert, men det er fortsatt i hotell- og restaurantbransjen det er flest permitterte lærlinger. Illustrasjonsfoto: Snorre Schjønberg
Stadig færre lærlinger er permittert, men det er fortsatt i hotell- og restaurantbransjen det er flest permitterte lærlinger. Illustrasjonsfoto: Snorre Schjønberg

På det verste var hver tiende lærling permittert – Nå er nesten alle tilbake i arbeid

Nå står bare 1 av 200 lærlinger på utsiden av arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 284 lærlinger nå er permitterte (i uke 42).

Dette utgjør omtrent 0,5 prosent av alle lærlingene.

Permitterte lærlinger

Fordelt på fagene er fordelingen denne:

  • Restaurant- og matfag: 53
  • Elektrofag: 49
  • Service og samferdsel: 45
  • Design og håndverk: 43
  • Teknikk og industriell produksjon: 35
  • Bygg og anlegg: 18
  • Helse- og oppvekstfag: 2
  • Naturbruk: 0

Fortsatt er det i hotell- og restaurantbransjen at lærlingene har det verst på grunn av koronapandemien. Her er nå 53 lærlinger permittert, noe som tilsvarer 2,6 prosent av lærlingene i disse fagene.

Statistikken viser at situasjonen for lærlingene er blitt mye bedre siden koronaen nær sagt over natten skylte inn over oss og forandret Norge (se faktaboks). På det aller verste var én av ti lærlinger permittert, da nesten 4 400 lærlinger måtte holde seg hjemme på grunn av at firmaet helt eller delvis stengte ned.

Nå er de fleste enten tilbake på læreplassen igjen, eller de har avlagt fagprøven.

Aller verst var situasjonen i uke 18. Tirsdag 28. april ble det rapportert om 4 379 permitterte lærlinger.

Etter dette har det vært en jevn nedgang i hele landet. Men det har altså vært ti ganger verre enn det er nå.

Kan være litt i jobb

Målingene startet i uke 15, det vil si litt over tre uker etter at Norge stengte ned. Statistikken bygger på tall som Utdanningsdirektoratet henter inn fra fylkeskommunene. I starten ble tallene hentet inn hver uke. Må blir de hentet inn en gang i måneden.

For å bli regnet som permittert er det nok at lærlingen er permittert i en del av stillingen sin. En lærling kan dermed motta noe opplæring og arbeidstrening, og for eksempel være i 40 prosent arbeid, og likevel bli regnet som permittert.

Tallene gir likevel et klart bilde av situasjonen i norsk næringsliv.

Da målingene startet i uke 15, var for eksempel 937 lærlinger fra design og håndverksfag permitterte.

Stengte frisører

Dette var samtidig med at alle frisører var pålagt å stenge av smittevernhensyn, og ingen frisørlærlinger var i arbeid.

Mandag 27. april i uke 18 fikk frisør- og velværesalongene åpne igjen, med strenge smitteverntiltak.

Uka etter var antall permitterte lærlinger i denne bransjen nesten halvert, fra 1 016 i uke 18 til 696 i uke 19. Rett før sommeren var det 207 lærlinger som var permitterte her, mens tallet nå altså er 43.

Tallene viser at fremtidige kokker og servitører hele tiden har hatt det mest vanskelig.

I denne bransjen har antallet permitterte lærlinger i flere uker bikket over 1 000. Aller verst var det i slutten av april, da 1 056 var permitterte. Rett før sommeren var mer enn halvparten av disse enten tilbake i jobb eller ferdige med sin fagprøve. Antall permitterte lærlinger var da 481.

Les også: Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

Industrien

Også industrien har slitt. Mens 35 fra teknikk og industriell produksjon, det vil si for eksempel bilfag og mekaniske fag og industrifag, nå er permitterte, var hele 655 permitterte i uke 17, det vil si rundt påske. I slutten av mai var dette tallet halvert, til i overkant av 300. Før sommerferien var ytterligere drøyt 100 lærlinger tilbake i arbeid, og antall permitterte er for denne bransjen nå 58.

Naturbruk har hele tiden hatt lave permitteringstall, på det verste var 20 permitterte i denne bransjen. Nå er det ingen.

Også helse- og oppvekstfag har hatt lave permitteringstall, også for denne gruppa har antallet permitterte på det meste hvert 20 personer, mens det nå er 2.

32 sagt opp

Ifølge statistikken er 32 lærlinger blitt sagt opp siden 1. mars på grunn av koronasituasjonen, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Åtte av disse oppsigelsene er kommet den siste måneden. Det går ikke fram av statistikken om de oppsagte har fått seg ny læreplass.

Powered by Labrador CMS