Kokkelærlingen Petter Lien Gillebo tok imot Yrke og byrådsleder Raymond Johansen på sin arbeidsplass tidligere i år, men lot ikke gjestene vente av den grunn. Framtidens kokkelærlinger kommer til å gå gjennom et helt annet utdanningsløp. Foto: Snorre Schjønberg
Kokkelærlingen Petter Lien Gillebo tok imot Yrke og byrådsleder Raymond Johansen på sin arbeidsplass tidligere i år, men lot ikke gjestene vente av den grunn. Framtidens kokkelærlinger kommer til å gå gjennom et helt annet utdanningsløp. Foto: Snorre Schjønberg

1500 svar i høring om omveltning av yrkesfagene

Kunnskapsdepartementet er fornøyd med mange innspill i høringen om endringen av yrkesfagene. Det kom inn nesten 1500 svar innen fristen.

Regjeringen la ut sitt forslag om omfattende endringer av yrkesfagene på høring i mai. Da var det mer enn 100 forslag regjeringen ba om innspill på, den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006.

Noen av forslagene har vekket mer motstand enn andre. Totalt 1467 personer, skoler, kommuner og organisasjoner har gitt sine innspill. Se alle svarene her.

 

Etterspurt kompetanse

- Det har kommet nesten 1500 høringsuttalelser. Det er veldig bra med mange innspill fra skoleeier, lærere, bedrifter og organisasjoner, sier avdelingsdirektør Sture Berg Helgesen i Kunnskapsdepartementet til Yrke.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la vekt på at yrkesfagene måtte fornyes for å utdanne elever med den kompetansen bedriftene etterspør. Alle utdanningsprogram og fag skal gjennomgås, og det skal lages nye læreplaner.

- Departementet vil nå vurdere innspillene med sikte på å fastsette ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i løpet av 2017, sier Helgesen.

Blant annet vil regjeringen utvide fra åtte til ni utdanningsprogram. Det er imidlertid kommet inn flere kritiske bemerkninger både til opprettelsen av Vg1 tradisjonshåndverk, Vg1 handel og Vg1 design som er de nye programmene som er foreslått.

 

Vil ta flere år

- Etter at tilbudsstrukturen er fastsatt, vil Utdanningsdirektoratet starte arbeidet med å revidere og opprette nye læreplaner. Fylkeskommunene som skoleeier trenger også tid til å forberede og gjennomføre nødvendige endringer, sier Helgesen.

Departementet har ennå ikke fastsatt et endelig tidspunkt for implementering av de omfattende endringene.

- Vi mener det er viktig å se endringene i tilbuddstrukturen i sammenheng med fagfornyelsen og da vil innføring fra skoleåret 2020-21 være mest realistisk, sier avdelingsdirektør Helgesen.

Powered by Labrador CMS