«Alle elever i videregående skole har krav på rettferdig vurdering»

Debatt: Hvorfor må fagkoden være synlig for sensor i norsk skriftlig vg3?

Publisert

Gjennom flere år har jeg vært sensor på eksamen i norsk skriftlig vg3. Det har vært en givende jobb, men jeg har også gjort meg noen refleksjoner rundt hvor profesjonelle vi som sensorer egentlig er i utøvelsen av vårt sensorarbeid. Kan det være at enkelte av oss i for stor grad lar oss farge av forutinntatte holdninger når det gjelder eksamensbesvarelsene på studiespesialisering kontra påbygg?

Mine erfaringer som sensor gjør at jeg dessverre har en opplevelse av at enkelte sensorer er forutinntatte med tanke på hvilke elever som kommer til å gjøre det bra og hvilke elever som kommer til å gjøre det mindre bra på eksamen. Jeg har opplevd kommentarer fra medsensorer av typen «Jeg starter alltid med besvarelsene fra de på påbygg, for da får jeg sett hvordan det ikke skal gjøres.» Jeg har flere ganger opplevd samtaler mellom sensorer om hvor elendige påbyggselevene er og latterliggjøring på bekostning av samme elevgruppe. Selv om det sikkert kun er ment som en (dårlig) vits, så kan det påvirke, bevisst eller ubevisst, når en som sensor kommenterer elevbesvarelser på en så nedlatende måte i samtale med andre sensorer. Vi får beskjed om å være elevens advokat og lete etter det positive i møte med tekstene. Kommentarene har kommet i flere ulike varianter, fra ulike sensorer og over flere år. Jeg synes det er problematisk at enkelte sensorer i norsk kanskje lar seg farge av fagkode når eksamenskarakteren skal settes.

Er det noe vi kan gjøre for å unngå at enkeltelever blir vurdert ut fra fagkode mer enn faglig nivå? Ja, mener jeg. For hvorfor må fagkodene for påbygg og studiespesialisering være synlige for sensorene? Det har jeg lurt på i flere år, og jeg har ikke funnet noe godt svar. Jeg har sendt spørsmålet til Utdanningsdirektoratet om det ikke går an å ta bort fagkodene i norsk skriftlig når sensorene får besvarelsene nettopp for å sikre rettferdig vurdering. Jeg har også bedt om at viktigheten av å møte elevtekstene med åpent sinn og ikke bli farget av fagkode bør tas opp på sensorskolering.

For de aller fleste sensorene er det heldigvis en selvfølge å være profesjonell i møte med hver enkelt eksamensbesvarelse. Men hva hvis flere elever hvert år kanskje får lavere karakterer enn de ville fått hvis fagkoden var ukjent for sensor? Er det ikke da på sin plass å fjerne synlighet av fagkoder for sensor? Utdanningsdirektoratets begrunnelse for at fagkoden måtte stå i eksamensbesvarelsene, var at det var nødvendig for å føre statistikk. Kanskje det i 2020 er mulig å kjøre statistikk selv om sensorene ikke har tilgang til fagkoden? At den kan være utilgjengelig for oss som sensorer, men likevel tilgjengelig for Utdanningsdirektoratet?

Hver elev, uansett studieretning, fortjener rettferdig vurdering.

Det har blitt gjort flere grep for å løfte status for yrkesfag de senere årene. Det er et viktig arbeid for vi trenger flere som velger yrkesfag. Alle elever i videregående skole har krav på rettferdig vurdering. Det sies at norskfaget er krevende med tanke på vurdering fordi så mye er basert på skjønn. Det kan nok stemme, men utfordringen slik jeg har sett det så langt er ikke nødvendigvis bare den skjønnsmessige vurderingen. Vi får god opplæring i sensorskolering. Det er laget gode vurderingskriterier til eksamen for å sikre mest mulig rettferdig vurdering tross graden av skjønnsmessig vurdering. Men vi som sensorer må være profesjonelle. Hver elev, uansett studieretning, fortjener rettferdig vurdering.

Powered by Labrador CMS