Kreativ dans må bli obligatorisk i faglærerutdanning i kroppsøving og musikk, skriver forfatterne av dette innlegget. Illustrasjon: Pixabay
Kreativ dans må bli obligatorisk i faglærerutdanning i kroppsøving og musikk, skriver forfatterne av dette innlegget. Illustrasjon: Pixabay

Vurdering i kreativ dans i grunnopplæringen

«Det som uansett er sikkert, er at lærere uten kompetanse i å undervise kreativ dans, har enda mindre forutsetning for å vurdere det.»

Publisert

* Anette Sture Iversen, Cathrine Bull Thorshaug og Elin Sofie Carlsen sitter i arbeidsgruppen i kreativ dans for SANS (Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning)

På utdanningsnytt.no 28.august 2019 skriver Siri Skjæveland Lode om et vurderingsskjema i kreativ dans som en lærer har utarbeidet for bruk i norsk skole. Skjemaet vitner om en mangel på forståelse for faget kreativ dans, men er samtidig mest sannsynlig et uttrykk for en vanlig lærers forsøk på å imøtekomme krav om resultater og dokumentasjon av vurdering i skolen. Krav som i dette tilfellet er regelrett til hinder for verdiskaping, motivasjon og læringsglede, og som tilsynelatende i liten grad blir problematisert blant lærere og skoleledere.

SANS – Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning (tidligere Dans i Skolen) ønsker med dette innlegget å bidra til en konstruktiv samtale rundt problemstillingen om og i så fall hvordan kreativ dans bør vurderes. Vi vil samtidig peke på noen vesentlige forutsetninger for en vellykket undervisning og eventuelt vurdering, samt komme med en oppfordring til Utdanningsforbundet, i og med at det var sentralstyremedlem Skjæveland Lode som uttrykte sin bekymring i det opprinnelige innlegget.

Fag med stort potensial

Kreativ dans er tydelig beskrevet i læreplanene i kroppsøving og musikk i grunnopplæringen og har et potensial til å utgjøre en viktig del, både faglig og som dannende for eleven. Kreativ dans er bunnet i et kunstsyn som både favner det hele mennesket og samtidig er relevant for (scenisk) arbeid med dans, da det å utforske bevegelsespotensialet i kroppen, uttrykk og formidling, og det formgivende arbeidet, gjøres ved bruk av grunnleggende prinsipper for all dans, nemlig kropp, kraft, tid, rom og relasjoner. Problemløsning og samarbeid er sentralt, og arbeidet kan derfor ha en positiv betydning for gruppeprosesser. Det er altså potensielt mye å hente i dette faget, for både lærere og elever.

Obligatorisk med studiepoeng?

Hva kan Utdanningsforbundet gjøre når det gjelder dette vesentlige punktet i problemstillingen?

Men kreativ dans er et fag som krever fagkompetanse. Den største utfordringen er derfor at lærere mangler en grunnleggende forståelse for hva faget er og verktøy til å gjennomføre en god undervisning. Fagfornyelsen legger opp til økt tverrfaglighet, dybdelæring og samarbeid. Når de nye læreplanene implementeres høsten 2020, har ikke lærerne i norsk skole noen større forutsetning for å undervise i kreative prosesser enn de har i dag. Vi mener derfor at det aller viktigste som må gjøres fremover er å sørge for at lærerne har kompetansen som trengs. Det er mange aktører som tilbyr etterutdanningskurs og faglig påfyll for lærere, men den endringen som kan få størst rekkevidde og varig betydning, er uten tvil å gjøre det obligatorisk i lærerutdanningene med et visst antall studiepoeng i praktiske og estetiske fag og læreprosesser. Og at kreativ dans blir obligatorisk i faglærerutdanning i kroppsøving og musikk. Hva kan Utdanningsforbundet gjøre når det gjelder dette vesentlige punktet i problemstillingen?

Om vurdering

Det som uansett er sikkert, er at lærere uten kompetanse i å undervise kreativ dans, har enda mindre forutsetning for å vurdere det.

Elevene på ungdomstrinnet skal ha karakter i kroppsøving og musikk, men det betyr ikke at det må settes karakter på alt innholdet. Det er fullt mulig å bruke deltatt/ikke deltatt i emner som kreativ dans, for eksempel. For å sikre læring anbefaler vi formative tilbakemeldinger hvor også eleven får reflektere over sitt eget arbeid. I kreativ dans er utforsking et sentralt prinsipp og gjennom utforskingen skjer det viktige erfaringer som er verdifulle i seg selv. Da er det lite hensiktsmessig å vurdere. Når derimot utforskingen skal resultere i et produkt, som man formgir, kan det være mer relevant å vurdere, men i så fall må vurderingen være sentrert rundt helt konkrete verktøy som man både har fått lære om og øvd på. Dette vil ofte ta form av en gruppeoppgave og det er da komposisjonen som vurderes. Vi vil altså oppfordre til et skille mellom utforsking og koreografi/komposisjon. Elevene må få tid til å fordype seg. Det som uansett er sikkert, er at lærere uten kompetanse i å undervise kreativ dans, har enda mindre forutsetning for å vurdere det.

Eksamen

Det diskuteres hvorvidt fagene kroppsøving og musikk skal være trekkfag til eksamen på 10. trinn på lik linje med basisfagene. Vi mener at dette er fullt mulig og vi vil da anbefale at man ser faget Musikk, dans og drama (MDD) på vg1 hvor man har lang erfaring med å lage denne typen gruppeoppgaver og vurdere dem. Men som tidligere nevnt er det en forutsetning at oppgaven tar utgangspunkt i å gjøre bruk av enkle koreografiske eller komposisjonsmessige verktøy, som elevene har fått lære om og øvd på. Man bør også ha gitt elevene mange gode erfaringer med å utforske bevegelse fra første klasse, slik at de er kjent med å skape med kropp. Lærere bør ta utgangspunkt i hva som er sluttkompetansen i faget og gi elevene gode forutsetninger for å komme seg dit.

Hva gjør vi konkret?

SANS har satt ned en arbeidsgruppe som utarbeider en lærerveiledning for kreativ dans i grunnopplæringen.

SANS har etter oppslaget på utdanningsnytt.no satt ned en arbeidsgruppe som utarbeider en lærerveiledning for kreativ dans i grunnopplæringen. Denne vil inneholde konkrete eksempler og øvelser, og være tilgjengelig på våre nettsider så snart den er klar. Vi kommer også til å fortsette å gi lærerkurs og sette fokus på kompetanse. Men vi ønsker oss en langsiktig løsning fra sentralt hold, som kan få en reell betydning for mulighetene til kreativ dans og andre praktiske og estetiske fag og læreprosesser i skolen etter innføring av fagfornyelsen.

Powered by Labrador CMS