Kragsgate barnehage er en av de fire kommunale barnehagene i Kongsberg som kan bli lagt ned.

Fire av sju kommunale barnehager i Kongsberg i fare for å bli lagt ned

Både skoler og barnehager i Kongsberg står i fare for å bli lagt ned. På lista over forslag til kutt står også flere alternative opplæringstilbud. 

Publisert

Kongsberg kommune må spare millioner av kroner.  Prognosen for 2024 sier at man går mot en rekordhøy budsjettsprekk oppsummert til 133,4 millioner mer enn budsjettert. 

For å redde økonomien har politikerne fått en liste med 53 mulige innsparingstiltak. 

19 av dem omhandler tilbud i oppvekstsektoren. Det skriver lokalavisa Laagendalsposten. 

Fire barnehager i fare

Blant dem er flere ikke-lovpålagte opplæringstilbud, som Naturskolen, Inn på tunet og Villa Ro. Sistnevnte er et alternativ for tiendeklassinger fra hele kommunen som trenger forandring og tettere oppfølging grunnet atferd, fag eller sosiale forhold.

Tre skoler er også foreslått nedlagt og fire kommunale barnehager står i fare. Flere av dem har et stort behov for vedlikehold. Og mange har ledige plasser.  

– Det største potensialet ligger i å få en mer effektiv skole- og barnehagestruktur. Vi må også gjøre noe med barnehagekostnadene, der ser man at vi drifter med for høye kostnader og det gir høyere tilskudd som vi må betale til alle de private barnehagene, sier kommunalsjef for økonomi, Jens Sveaass til Laagendalsposten. 

Ledige plasser

Da Utdanningsnytt besøkte Madsebakken barnehage på Kongsberg i 2021 var temaet fall i barnekullene. Mens det for noen år tidligere var nærmere 300 ettåringer i kommunen, var antallet nede i 217 ettåringer i 2021. 

Kommunen hadde allerede begynt å nedskalere barnehagetilbudet. Samtidig hadde de bygget en ny barnehage. Den har mange ledige plasser og en av de fire avdelingene har holdt stengt. 

Til sammen har barnehagene i kommunen en overkapasitet på over 250 plasser. 

«Kongsberg kommune har et betydelig overskudd på barnehageplasser, både i forhold dagens og fremtidig behov. Utviklingen skaper utfordringer for styring og økonomi, og gjør det krevende å drive barnehage, så vel for kommunen som de private barnehagene,» står det i kuttforslaget. 

 © Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS