Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Mathilde Tybring-Gjedde (H):
Negativ til at nasjonale prøver brukes til rangering av skoler i media

Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener alle elever må gjennomføre nasjonale prøver, og vil fortsatt ha åpenhet om resultatene. Men skulle gjerne sluppet rangeringslister i media.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken uttalte Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til Utdanningsnytt at han ønsker en gjennomgang av all vurdering i skolen.

– Nasjonale prøver har blitt brukt til det Høyre mener er en sunn konkurranse mellom skoler og kommuner. Men det er ikke slike sammenligninger lærere etterspør. De ønsker seg først og fremst verktøy til bruk i klasserommet, sa Handal til Utdanningsnytt.

– Også jeg innser at nedsiden av åpenhet er at resultatene kan brukes av media til å rangere skoler. Det er jeg negativ til, men det er prisen vi må betale for åpenhet. Jeg mener at både media og fagfolk i stedet bør bidra til en faglig debatt om hvordan det er mulig å løfte alle elever faglig, særlig de svakeste. Da trenger vi å vite om resultatene. Det hjelper i alle fall ikke å skjule dem, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun er ikke enig med UDF-lederen om at nasjonale prøvene bør gjøres til utvalgsprøver.

– Utvalgsprøver gir ikke tilstrekkelig informasjon. Vi klarer ikke å rette innsatsen mot skoler og elever som sliter ved å vise til gjennomsnittstall fra deler av landet, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Mener skoler bør lære av hverandre

– Noen skoleledere og lærere synes det er vanskelig med åpenhet om resultatene når det samtidig er viktig for skolene å ha et godt omdømme. Skjønner du at det kan være et dilemma?

– Jeg skjønner at dette kan være en vanskelig balansegang. Men jeg mener åpenhet gjør at skoleeiere, rektor og lærere får forståelse for hvor det er nødvendig å sette inn ekstra ressurser og kompetanse slik at flest mulig elever klarerer å fullføre videregående skole og leve gode liv. Mange skoler er gode på å løfte særlig de svakeste elevene. Det kan andre skoler lære av, sier hun.

Tybring–Gjedde nevner Stovner skole på Oslos østkant som et eksempel på en grunnskole som har klart å løfte elevene i lesing. Sist uke fortalte hun også om hvordan skoler i Eidsberg kommune har klart å løfte elevene faglig. Det har ført til at 600 flere elever nord i Innlandet har klart å fullføre videregående skole.

Dette mener hun skyldes at skolene har jobbet systematisk med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter over tid.

Rom for å si fra

– De siste månedene har vi sett at lærere og foreldre ved noen skoler sør i Oslo har gått til media og beskrevet tøffe skoleforhold for elever som bor i områder med store sosioøkonomiske problemer. Bør det bli lettere å si fra også om skolenes utfordringer uten at det fører til en stigmatisering av skolene?

– Problematiske skoleforhold i noen deler av Oslo har vært problematisert og beskrevet tidligere også. Og jeg mener absolutt at det bør være rom for å si fra. Det er ikke vanskelig å forstå at skoleledere, lærere, foreldre og elever i enkelte utsatte områder ber om mer ressurser og økt bemanning, sier Tybring-Gjedde.

Hun legger til:

– Samtidig vet vi jo at det ikke finnes ubegrenset med ressurser å ta av. Derfor må man også lete etter andre måter å jobbe på. Et godt samarbeid med andre yrkesgrupper i skolen, med helsestasjonen, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevernet kan også ha stor betydning, sier hun.

– Ap må bestemme seg

Tybring–Gjedde mener dessuten at det er på tide at Arbeiderpartiet bestemmer seg for hva de mener om de nasjonale prøvene. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, sa til Utdanning sist uke at Ap er i tenkeboksen.

– Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støtter Handals forslag om utvalgsprøver. Nå må velgerne også få vite hva Arbeiderpartiet mener, sier Tybring-Gjedde.

– Arbeiderpartiet vil i stedet ha en gjennomgang av all vurdering i skolen. Er du uenig?

­– Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet består av tre former for pålagte prøver og undersøkelser; kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Andre prøver er lokalt gitt og ikke noe Stortinget har vedtatt. Regjeringen har sagt at det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet skal gjennomgås i forbindelse med fagfornyelsen. Men man behøver ikke en gjennomgang av all vurdering i skolen for å være ærlige med velgerne sine om at vi trenger åpenhet om resultater på skolenivå.

Arbeiderpartiet har også uttalt at de opptatt av å få gjennomført en tillitsreform i skolen.

– En viktig forutsetning for tillit er åpenhet, sier Tybring-Gjedde.

Powered by Labrador CMS