Bråtejordet skole i Lillestrøm kommune ble stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere.
Bråtejordet skole i Lillestrøm kommune ble stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere.

Frp vil ha tiltak mot skolevolden

– Det at skoler må stenge på grunn av vold er dramatisk. Sånn skal vi ikke ha det i norsk skole, sier utdanningspolitisk talsperson Gulati Himanshu (Frp).
Tirsdag fremmer han en rekke forslag i Stortinget som skal hindre vold i norske skolen.

Publisert Sist oppdatert

Fremskrittspartiet har listet opp flere tiltak for å bekjempe vold og trusler i norsk skole. Saken skal debatteres i Stortinget 25. april. Gulati Himanshu (Frp) er medlem av Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget.

Gulati Himanshu
Gulati Himanshu

– Trusler og vold er dessverre blitt en del av hverdagen til mange av landets lærere. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler. Dette er akutt og vi må tørre å snakke om det, sier Himanshu.

– Jeg har hørt historier om lærere som blir kalt hore hver eneste dag, det er helt uakseptabelt.

I sitt forslag har Frp blant annet foreslått at det skal gis utvidet fullmakt til å utvise elever og at skoleledelsen styrkes og gis virkemidler for å håndtere og reagere på vold og trusler når det skjer i skolen.

Forslaget Fremskrittspartiet har fremmet er som følger:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan lærerens stilling i skolen kan styrkes, herunder gjennom økt myndighet, utvidede fullmakter for bortvisning av elever, anledning til å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner og lignende. Forslagene bør også inkludere en styrking av skoleledelsens mulighet og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen. Om nødvendig for gjennomføring av tiltakene bes regjeringen fremme forslag til konkrete lovendringer.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for økt fokus på klasseledelse i lærerutdanningen.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for økt involvering av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, vurdere innføring av faste rutiner for politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler og vurdere hvilke reaksjoner som kan ilegges personer som utøver vold og trusler i skolen.
  • Stortinget ber regjeringen om årlig å rapportere om statistikk og utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole.

– Nylig fikk vi forslag til ny opplæringslov, der står det knapt et ord om at vi bør involvere foreldre i større grad. Jeg er skuffet over at tiltak for å trygge arbeidsmiljøet ved landets skoler er nærmest fraværende, sier Himanshu.

Nasjonal norm

Utdanningsnytt har innhentet avviksmeldinger fra de 20 største kommunen i Norge. I fjor kom det over 20 000 meldinger om vold og trusler mot de ansatte. Hvordan de ulike kommunene innhenter avviksmeldingene varierer mye, likeledes er det store forskjeller på hva som meldes inn.

– Det er gjennom media vi har blitt klar over hvor ille det er. Sånn bør det ikke være. Vi vil at det årlig skal rapporteres om utviklingen når det gjelder vold og trusler i norsk skole. Det bør være en nasjonal norm for hvordan en rapporterer, sier Himanshu.

Da Oslo la frem sine voldstall, stod det i rapporten at det ofte var to eller tre elever ved hver skole som stod bak de fleste avvikene.

– Det virker som det flere steder er noen få som forsurer hverdagen for alle. Vi må finne løsninger for disse elevene. Det å gi dem tilbud utenfor skolen kan være en løsning i noen av tilfellene.

I Oslo ble det i fjor politianmeldt 29 forhold. I Fremskrittspartiets forslag tar de til ordet for at politianmeldelse skal være en fast rutine ved alvorlig vold og trusler ved alle landets skoler.

Skoler stenger

I januar ble Bråtejordet skole på Strømmen i Lillestrøm kommune stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere. I Sarpsborg ble Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg stenge etter en alvorlig voldshendelse der blant annet en lærer hadde blitt utsatt for vold. Politiet rykket ut til skolen.

– Oppryddingsjobben må starte nå. Skolen skal være trygg for alle. Skal en få et godt læringsmiljø, må en få bukt med volden og truslene.

Powered by Labrador CMS