26 hendelser med vold og krenkelser i Osloskolen hver dag

Det var 4964 hendelser med vold og krenkelser i Osloskolen i 2022. Det er elever mellom 6 og 12 år som er involvert i de fleste hendelsene.

Publisert Sist oppdatert

Antall hendelser er nå på samme nivå som før pandemien, viser tall fra årsrapporten for 2022 fra Utdanningsetaten i Oslo.

Hovedverneombudet i Utdanningsetaten i Oslo, Dag Martin Vikheim, vil ha et bedre system for å melde avvik: – Per i dag har ikke Osloskolen et avvikssystem eller kvalitetssystem der vold og trusler fra elever rettet mot ansatte kan meldes inn på en enkel, transparent og enhetlig måte. Så vi har grunn til å tro at det er store mørketall her, sier Vikheim.

15 prosent av assistentene ved skoler i Oslo sier at de har blitt utsatt for vold eller trusler siste år. 9 prosent av pedagogene sier det samme.

Totalt var det 17 851 ansatte i Utdanningsetaten i 2022, og av disse var det 1654 ansatte som rapporterte om vold eller trusler i løpet av 2022.

72 ansatte har vært utsatt for 11 eller flere hendelser det siste året. 29 hendelser har blitt politianmeldt.

– Det virker som et veldig lavt tall. Når det ved tilrettelagt videregående opplæring var 21 svært alvorlige hendelser i fjor, skulle en tro at antallet politianmeldelser burde vært høyere, sier hovedverneombudet.

Nøkkeltall

På ordinære skoler er det vanligvis 1-3 elever som står for de fleste hendelsene. Ved spesialskoler er andelen ofte høyere.

• De fleste av elevene som er involvert er i alderen 6-12 år
• Av alle de innmeldte hendelsene ble 17 meldt til Arbeidstilsynet
• Av alle de innmeldte hendelsene ble 29 politianmeldt

Slik definerer Arbeidstilsynet vold og trusler:

«Vold og trusler» er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

«Trusler» er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person.

«Vold» er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det inkluderer også hendelser der den som skader en annen person ikke er klar over eller vurderer konsekvensene av handlingen sin – for eksempel på grunn av rus, psykisk/somatisk sykdom, mental og emosjonell tilstand eller liknende.

«Til hensikt» i denne definisjonen er brukt for å skille handlingen fra rene uhell som også kan føre til liknende skader. Det kan også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.»

Hendelser som skal meldes til Arbeidstilsynet, skal meldes etter definisjonen «Alvorlig skade» (det vil si enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet.)

LES: Oslo Høyre forlanger mer kraftfulle tiltak mot vold i skolen

Powered by Labrador CMS