Månestråle barnehage kunne holde kostbare seminarer i utlandet fastslår Fylkesmannen. Foto: Google Maps
Månestråle barnehage kunne holde kostbare seminarer i utlandet fastslår Fylkesmannen. Foto: Google Maps

Oslo-barnehage må tilbakebetale 1,7 millioner:
Eier: Barnehagen må dekke kravet

Månestråle barnehage på Frogner fikk ikke medhold hos fylkesmannen, og må betale tilbake 1,7 millioner kroner til Oslo kommune. – Vedtaket er urimelig, mener eier Kari Tovar.

Publisert Sist oppdatert

Et av punktene som kommunen fikk medhold i var at lønn til eier var for høy. Eier Kari Tovar hadde tatt ut en årslønn på 1,6 millioner kroner i 2015 og 2016. Fylkesmannen var enig med kommunen at denne ikke burde være på mer enn 770 000 kroner i året.

Eier, Kari Tovar, sier hun vil forholde seg til vedtaket. Det er også endelig og kan ikke ankes videre.

– Er det du personlig eller barnehageselskapet som kommer til å betale tilbake pengene?

– Jeg gjør det som står i kravet.

– Det er barnehageselskapet som har hatt tilsyn. Så da er det barnehageselskapet som må dekket kravet?

– Ja, det er det som kreves, derfor er det Månestråle barnehage som kommer til å betale tilbake. Jeg vil innrette meg etter vedtaket, men synes vedtaket er urimelig basert arbeidsinnsats og på alle de personlige garanter som er stillet for å sikre selskapets drift, sier Tovar.

Med 150 barn er Månestråle en av Oslos største private barnehager. Den eies av selskapet Child Planet AS. Kommunen fikk ikke medhold i at ledersamlinger til europeiske byer var brudd på barnehageloven, så disse summene må ikke selskapet betale tilbake.

Fornøyd byråd

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier til avisa Klassekampen at hun er fornøyd med det endelige vedtaket.

– Oslo har tatt grep om en sektor det burde vær tatt grep om for lenge siden. Når eieren bevilger seg en lønn som er høyere en statsministerens, mens pengene ikke kommer barna til gode, er det mildt sagt en utfordring for tilliten, sier Thorkildsen.

Kommunen har kun sett på 2015 og 2016, men sier at det vil bli før flere tilsyn.

– Vi har registrert at eier har tatt ut høy lønn også i 2017 og 2018, og det som er sikkert, er at vi kommer også til å føre tilsyn for disse årene, sier byråden.

Utdanningsnytt hartidligere skrevet om flere kommuner som sier at økonomiske tilsyn uaktuelt fordi det er for komplisert og ressurskrevende.

Underskudd

Selv om Månestråle barnehage gikk med underskudd i 2018, sier Tovar at hun vil fortsette driften. Grunnen til at de går i underskudd i 2018 er fordi de kostnadsførte tilbakebetalingskravet på 1,7 millioner kroner når vi gjorde årsoppgjøret. Vi er i overskudd og har positiv egenkapital per 31.12.19 opplyser Tovar.

– Ja, jeg er stolt over den jobben jeg og de ansatte gjør. Vi kommer til å drive barnehagen videre. Denne saken har vært krevende og har tatt mye tid og krefter. På mange måter har jeg følt meg rettsløs. Jeg har aldri prøvd å skjule at jeg har tatt ut høy lønn og mener at lovverket ikke er tydelig nok.

– Men nå har jo både kommunene og fylkesmann kommet frem til at du har tatt ut for høy lønn. Hva kunne vært gjort annerledes?

– Jeg har i alle år rapportert inn min egen lønn og alle andre opplysninger bydelen har bedt om. Det er en egen side hvor min lønn blir ført i regnskapet for ikke-kommunale barnehager som vi leverer hvert år. Min lønn har de aldri sagt noe på, det eneste jeg har fått anmerkning på er at vi bruker mye penger på mat. Det gjør vi for jeg ønsker at barna i min barnehage skal ha et bra mattilbud med god, sunn og næringsrik mat. Jeg sponser ungene i min barnehage med råvarer, de midlene tar jeg fra bunnlinja, sier Tovar som har drevet barnehage siden 2001.

Utbytte

Eier av barnehagen tok ut et tilleggsutbytte på 450 000 kroner i 2018. Sammen med lønna utgjør det personlige uttaket på nesten 2 millioner kroner. Dette skjer samtidig som barnehagene går i underskudd og egenkapitalen er borte.

– Hvorfor tapper du selskapet for penger i et år hvor du har et høyt tilbakebetalingskrav hengende over selskapet?

– Ved ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2018 ble det utbetalt et ekstraordinært utbytte på kr 450.000, sier Tovar.

På utbetalingstidspunktet hadde selskapet et resultat før skatt på kr 1.429.156 og en egenkapital på kr 2.068.297 ifølge Kari Tovar. Basert på likviditetsbudsjettet skulle selskapet ha en likviditetsbeholdning per 8.10 2018 på kr 9.816.087.

– Selskapets økonomiske stilling ga derfor grunnlag for utbetalingen, som er annen gang det er tatt ut utbytte siden selskapet ble startet i 2000, sier eieren.

Dyrest i Oslo

Hun sier at hun er stolt over tilbudet hun tilbyr til barna. Foreldrene betaler 1107 kroner i måneden i matpenger.

– Vi bruker mellom 350.000,- til 500.000,- pr år mer en det foresatte betaler i matpenger. Dette har vi hatt tilsyn på og fikk null avvik. Vi serverer varm mat hver dag samt frokost, brødmåltid og frukt hver dag. Tatt det i betraktning og at vi bruker ordentlige råvarer, koster det selvsagt.

Hun forklarer at de har ansatt kokker i 3 årsverk, som jobber fra 06:00- 18:00.

De tilbereder maten, dekker bord og bidrar under måltidene.

– Vi tilbyr flere måltider hver dag, i tillegg lager vi blant annet turmat når de skal på tur. De barna som går hos oss har et veldig bra tilbud. Vi har kokkeskole fra man-torsdag hvor seks barn lager mat med kjøkkenet hver ettermiddag.

Tovar sier at de tidlig hadde bemanning etter normen, og at det settes inn vikar ved sykdom fra første dag. I tillegg har barnehagen nå et ekstra årsverk oppå bemanningsnormen.

– Du fikk økonomisk tilsyn for årene 2015 og 2016, men har også tatt ut høy lønn i årene etter. Kommer du til å fortsette å ta ut samme lønn som før?

– Nei, jeg kommer til å redusere min lønn til det som fylkesmannen har fastsatt. Jeg forholder meg til de lover og bestemmelser som er. Mine intensjoner er å drive en god barnehage og gi barna det som de trenger. Jeg har hatt tilsyn mange ganger, uten å få anmerkninger. Det er synd at det er dette som skal komme i fokus. Jeg skulle ha ønsket at de så på det fine tilbudet barna får, ikke at det ble fremstilt som vi driver useriøst, sier Kari Tovar.

Powered by Labrador CMS