Frps Roy Steffensen
Frps Roy Steffensen

Reagerer på at barna kan få regningen etter misbruk av barnehagepenger

– Jeg ser det som urettferdig at det er de fremtidige barna i barnehagen som eventuelt må ta regningen for krav om tilbakebetaling, og ikke eierne, sier Roy Steffensen (FrP).

Publisert Sist oppdatert

– I den konkrete saken med 100-meterskogen barnehage så registrerer jeg at klagesaken fortsatt pågår, og at utfallet dermed kan endres. Jeg kjenner ikke lovverket godt nok her, men om man er eneeier i aksjeselskap så kan man vel som aksjonærer fortsatt stilles ansvarlig for åpenbart feilaktige disponeringer selskapet gjør, om aksjonærene er involverte i hele prosessen, sier Roy Steffensen (FrP).

Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Kommuner som ikke har ressurser til å gjennomføre tilsyn er godt kjent for oss. For å unngå sløsing med skattebetalernes penger er det viktig med tilsyn av både offentlige og private barnehager, sier Roy Steffensen.

Nasjonalt tilsyn

I helgen fortalte Utdanningsnytt om 100meterskogen barnehage i Oslo der kommunen krever at eieren betaler tilbake 1,5 millioner kroner. SU-leder i barnehagen, Terje Morstøl reagerer på at det kan se ut som tilbakebetalingen skal dekkes inn gjennom barnehagens framtidige inntekter.

– Først har hun hentet ut penger gjennom ulovlig høy lønn og husleie, og så skal foreldrene, skattebetalerne og barna i barnehagen ende opp med regningen for misbruket. Det blir helt feil, sier han. Eier har klaget avgjørelsen til Fylkesmannen.

Roy Steffensen sier at Frp i 2018 tok initiativ til et uavhengig tilsyn som skal kontrollere økonomi og kvalitet i både offentlige og private barnehager.

– Dessverre fikk vi ikke fullt gjennomslag for dette, men det som foreløpig er på plass i budsjettet for 2020 er at det legges til Molde et nasjonalt tilsyn med økonomien i private barnehager. Dette for blant annet å løse problemene som i dag finnes med at en kommune ikke kan føre tilsyn med alle barnehager i et selskap, hvis selskapet opererer i flere kommuner. De kan bare føre tilsyn med de i egen kommune, og det har gjort det vanskeligere å følge pengene, sier Steffensen.

Uavhengig tilsyn

Frp-politikeren synes det er viktig å påpeke at de aller fleste private barnehager har høy kvalitet, drives effektivt og at vi alle er kjent med at private barnehager scorer høyest på foreldreundersøkelser.

– Jeg mener vi ikke er i mål om det bare er økonomien i private som skal overvåkes, mens kommunale virksomheter skal få drive som de vil uten økonomisk eller kvalitetsmessig kontroll, og vi vil derfor fortsatt kjempe for et uavhengig tilsyn, sier Roy Steffensen.

Bør bli ulovlig med profitt

Mona Fagerås (SV) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener at eksemplene der eiere tar ut store lønninger viser hvorfor det bør bli ulovlig å ta ut profitt fra barnehager.

– Hver krone som tas ut av barnehagen og over til privat formue og forbruk, går utover kvaliteten vi tilbyr barn og foreldre, sier Fagerås.

– Barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte er den viktigste ressursen for at barna i barnehagen skal bli godt ivaretatt, og derfor mener SV at økonomien til både de kommunale og private barnehagene må styrkes. Blant annet ble ikke bemanningsnormen i barnehagene finansiert av regjeringen, men overlatt til kommunene å finne penger til.

Hun mener at det må sikres at hver eneste kroner som staten bevilger brukes til det de skal, og ikke tas ut i privat profitt.

– Vi kommer nå etter disse nye avsløringene igjen til å ta dette opp i Stortinget. Vi kan faktisk ikke fra Stortingets side sitte å se på dette sløseriet lengre!

Umoralsk og uetisk

Martin Henriksen (Ap) sitter også i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Vi må stramme inn regelverket slik at vi er sikre på at pengene går til barna. Det skal ikke være mulig å utnytte systemet slik at en tar ut store lønninger til seg selv på bekostning av barna. Det er umoralsk og uetisk at barna må betale to ganger. Rent juridisk er det barnehageselskapet som er ansvarlig for driften, men juridisk eier har et ansvar morals sett, sier Henriksen.

Han fremhever at Ap flere ganger har tatt opp at regelverket burde ha vært strammet inn i forhold til de som driver barnehager.

– Det er mange flinke og seriøse barnehagedrivere. Det vil innebære en sikkerhet for dem også at regelverket er tydeligere, sier Henriksen.

Overmoden for endring.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener hele finansieringsordninga er overmoden for endring.

– Overordna mener jeg det blir avdekt altfor mange feil knytta til finansiering av private barnehager. Det gjelder både for høye og lave tilskudd. Ordninga er ikke god nok, og krevende å forvalte, sier Strand.

Marit Knutsdatter Strand sitter også i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Sånn umiddelbart virker det som en omgåelse av regelverket at de pengene som skal gå til barna blir avsatt framover for å tilbakebetale kravet fra kommunen. Det viser behovet for en presisering og innstramming av regelverket.

Senterpartiet mener økt satsing på krav til og kompetanse knytta til tilsyn opp og at tilsyn bør tilfalle kommunene framfor et statlig organ som ikke vil kunne føre tilsyn i alle landets kommuner.

– Det er kommunens ansvar å føre tilsyn med at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barna i barnehagen til gode. Med bakgrunn i Agenda Kaupangs kartlegging har KS utarbeidet et rammeverk for økonomisk tilsyn med private barnehager basert på erfaringer fra kommuner. Rammeverket er ikke en utfyllende gjennomgang av lovverket, men består av enkle tips og råd som forhåpentligvis letter kommunens arbeid med økonomisk tilsyn, sier Marit Knutsdatter Strand.