For å sikre private barnehager statlig finansiering, mener SVs Mona Fagerås at PBL bør gi opp motstanden mot et profittforbud. Foto: Marianne Ruud
For å sikre private barnehager statlig finansiering, mener SVs Mona Fagerås at PBL bør gi opp motstanden mot et profittforbud. Foto: Marianne Ruud

– PBL bør droppe motstanden mot profittforbud for å sikre statlig finansiering

– Mitt råd til Private barnehagers landsforbund er at de gir opp motstanden mot profittforbud i bytte mot full finansiering av bemanningsnormen, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV).

Publisert

Da Mona Fagerås leste i Dagbladet at Espira-kjeden nå velger å gå til midlertidig stopp i rekrutteringen av fagarbeidere og pedagoger med lang ansiennitet i sine barnehager, sendte hun et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner kommer Fagerås i møte i sitt skriftlige svar ved å peke på at lønnsomheten i kjedene er god og at de derfor bør ha gode forutsetninger for å gjennomføre bemanningsnormen.

 

Tiden inne for kompromiss

Fagerås oppfordrer PBL til å tale de små barnehagenes sak gjennom å godta et kompromiss.

–PBL bør gi opp sin motstand mot profittforbud i bytte mot full finansiering av bemanningsnormen. Da viser PBL at de virkelig snakker på vegne av de små, private barnehagene, sier Fagerås.

– Bør private barnehager få full offentlig finansiering allerede fra høsten 2019?

– Kravet om bedre finansiering av bemanningsnormen for de private barnehagene mener jeg er helt rettferdig. Jeg er enig med PBLs administrerende direktør Anne Lindboe når hun sier at hun frykter at små private barnehager blir drevet til å legge ned eller kjøpes opp av de store kjedene, sier Fagerås.

– Men tror du PBL kommer til å godta profittforbud?

– Dessverre har ledelsen i PBL gitt sektoren et troverdighetsproblem ved å forsvare at de store kommersielle eierne kan ta ut profitt. Det gjør det langt vanskeligere å få forståelse for at mange små private barnehager sliter med å få endene til å møtes, sier SV-politikeren.

 

Mener Sanner har en jobb å gjøre

Fagerås mener samtidig at det er urimelig at regjeringen legger et nasjonalt snitt til grunn, når de viser til at bemanningsnormen i barnehagene nærmest er innfridd allerede.

– Statistikken viser at det er store forskjeller i sektoren. Det viser regjeringens egen kartlegging. Og det er selvsagt problematisk å gi mer penger til de store barnehagekjedene fordi de har bygd seg opp store overskudd over tid, samtidig som de har kjørt med lav bemanning, sier Fagerås.

Hun mener dessuten at Sanners beskrivelse av rødgrønn-regjerings forslag til innfasing av bemanningsnormen er helt feil.

– Bemanningen må måles ut fra hva den var i 2011. Vi beregnet at innfasingen ville kreve om lag 1.800 flere årsverk. Kostnadene ved å innføre tiltaket utgjorde anslagsvis 830 millioner kroner.

 

– Avgrense satsingen på fagarbeidere

Espira er fornøyd med at kunnskapsministeren erkjenner at det er behov for egne mekanismer i tilskuddssystemet som gjør at private barnehager blir finansiert til å oppfylle nye lovkrav samtidig med kommunene.

– I de kommunene der bemanningsnormen ikke er tilstrekkelig finansiert, er det krevende for alle typer private barnehager, enten de tilhører en kjede eller er enkeltstående, sier Espiras kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen.

Om stansen i ansettelse av fagarbeidere og pedagoger med lang ansiennitet, sier Hansen:

– Det å skulle oppfylle bemanningsnormen innebærer noen krevende grep. Etter en lengre periode der vi har satset på fagarbeidere, måtte vi i år bremse ansettelsene av nye fagarbeidere for en avgrenset tidsperiode.

 

– Opptatt av å ansette de flinkeste folkene

– Overskuddene vi sitter igjen med sikrer at vi kan investere i nytt utstyr, vedlikehold av barnehagebygg og ansatte. Det kommer først og fremst barna til gode, sier han på spørsmål om overskuddene i kjeden.

Rundt 43 prosent av Espiras ansatte er pedagoger og de har over 400 fagarbeidere totalt 2500 ansatte, ifølge selskapet.

Trygge Barnehager-eier, Eli Sævareid, går heller ikke med på at de store barnehagekjedene ansetter færre enn de får tilskudd til. Til Dagbladet sier hun at det er totalt feil.

Sanner støtter Fagerås i at kjedene ikke kan kjøre med lav bemanning og han lover at Utdanningsdirektoratet skal utrede en ny tilskuddsordning.

Les svaret fra Sanner her

 

Sanner skriver også at det kan være behov for egne mekanismer i tilskuddssystemet som gjør at private barnehager blir finansiert til å oppfylle nye lovkrav samtidig som kommunene. Les hele svaret her

I 2019 øremerkes det om lag 263 millioner kroner til bemanningsnormen. Dette vil bidra til å sikre en bærekraftig økonomi og flere ansatte i de minste barnehagene med lav bemanning.

Men verken PBL eller Fagerås mener dette er tilstrekkelig.

 

Powered by Labrador CMS