Flere kommuner melder om at de ikke har kapasitet til å føre økonomiske tilsyn med barnehager. Foto: Jørgen Jelstad.

Kommuner vegrer seg for å granske økonomien i barnehager

I flere kommuner er økonomiske tilsyn uaktuelt fordi det er for komplisert og ressurskrevende. KS mener allikevel kommunene skal ha ansvaret.

Publisert

– Vi kommer ikke til å føre økonomisk tilsyn med barnehagene. Det er for komplisert og ressurskrevende, sier Dordi Aalbu, rådgiver ved oppvekstavdelingen i Oppdal kommune i Trøndelag.

Utdanning har avdekket hvordan eierne av Gnist-barnehagene tok ut 54 millioner kroner i utbytter over ti år, samtidig som barnehagene opererte med langt lavere bemanning enn andre store kjeder.

Én av Gnist-barnehagene ligger i Oppdal kommune. Fra denne barnehagen gikk det ut nesten 2,5 millioner kroner i konsernbidrag i 2017.

– Det overrasker meg ikke, vi har bra tilskuddssatser i kommunen, sier Aalbu.

Bemanningen i barnehagen var i 2017 en voksen per 7,5 barn, mens de kommunale barnehagene hadde 5,9 barn per voksen. Ferske tall viser at bemanningen per desember 2018 var 7 barn per ansatt, mot kommunesnittet på 5,8.

– På grunn av bemanningsnormen må de oppbemanne, og vi kommer jo til å sjekke at de har nok ansatte, sier Aalbu.

 

– Ikke kapasitet

I Hareid kommune i Møre og Romsdal har Gnist én barnehage. Barnehagen gikk med et overskudd på 2,9 millioner kroner i 2017, og samme sum gikk ut av barnehagen som konsernbidrag. Rådgiver Mariann Båtnes i Hareid kommune sier de har hatt tilsyn med barnehagen, men ikke økonomisk tilsyn.

– Nei, det har vi ikke kapasitet til. Vi er en liten kommune og skulle vi ha gjennomført tilsyn, måtte vi ha leid inn profesjonell hjelp, sier Båtnes.

– Men det er jo dere som er tilsynsmyndighet, både på kvalitet og økonomi. Hvordan skal dere klare å ha tilsyn med økonomien?

– I tilfelle måtte vi ha samarbeidet med andre kommuner. Det er for komplisert å føre økonomisk tilsyn. Det har vi ikke ressurser til.

– Fant dere noen avvik da dere hadde tilsyn med kvalitet?

– Vi så på bemanningen, men de fikk ikke avvik fordi de skulle bemanne opp, sier Båtnes.

 

Bare tilsyn med kvalitet

Gnist-kjeden har to barnehager i Giske kommune i Møre og Romsdal. Til sammen hadde de et overskudd på godt over 5 millioner kroner i 2017. Samme år avga de to barnehagene konsernbidrag som også var på godt over 5 millioner kroner.

Cecilie Holen ved oppvekstkontoret har ansvar for å føre tilsyn med kommunens barnehager.

– Vi har hatt tilsyn ved den ene av disse to barnehagene, forteller Holen.

– Hadde dere økonomisk tilsyn?

– Nei vi så bare på kvaliteten. Vi har ikke vurdert å føre økonomisk tilsyn med de barnehagene.

– Så dere på bemanningen?

– Ja, det er en av tingene vi vurderer. Vi er ikke ferdige med å skrive vedtaket, det må barnehagen få først. Så hva vi eventuelt fant, må dere vente  med å få innsyn i inntil det er offentlig, sier Holen.

 

KS: Kommunene bør ha ansvaret

Avdelingsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Erling Lien Barlindhaug, mener at det er kommunene som skal føre økonomisk tilsyn med barnehagene.

– Kommunen bevilger tilskuddene til barnehagene, og det er de som bør føre tilsyn med hvordan disse pengene brukes, sier Barlindhaug.

– Mange kommuner sier det er for ressurskrevende og komplisert. Hvordan kan dere ruste kommunene til å klare å føre tilsyn på økonomisk grunnlag?

– Vi har satt i gang et arbeid med hvordan de  kan beregne tilskudd mer effektivt.

– Gjør det at det blir lettere å føre tilsyn med hvordan pengene blir brukt?

– Nei, men det er det vi har fått tilbakemelding om at kommunene vil ha. Vi har løpende kontakt med våre nettverk og prøver å komme dem i møte på det de etterspør.

– Hva skal dere gjøre for å ruste dem bedre til å føre økonomisk tilsyn? Dere vil at de skal gjøre det, men de vegrer seg. Ville en veileder vært en løsning?

– Vi har faktisk utarbeidet et rammeverk for økonomisk tilsyn, en veileder om du vil, som ble publisert i juni 2018. Vi gjennomførte også i høst et erfaringsseminar for kommuner med samme tema, sier Barlindhaug.

Han sier det i noen tilfeller kanskje kan være aktuelt for flere kommuner å samarbeide med tanke på tilsyn med de store kjedene.

– Det at de leser og hører om andre kommuner som legger ned mye innsats, men ofte ikke vinner frem, gjør nok også noe med motivasjonen, sier Barlindhaug.

 

Har brukt to år på tilsyn

En av Norges 20 største kommuner, Ålesund, har gjennomført økonomisk tilsyn og opplevd at det er meget krevende. I Ålesund ligger det fire barnehager som inngår i Gnist-kjeden. Disse barnehagene har lavere bemanning enn gjennomsnittet i kommunen. I 2017 gikk over 4,6 millioner kroner ut av barnehagene i konsernbidrag.

– Vi må først bli ferdige med tilsynene vi startet for to år siden, før vi eventuelt skal begynne å se på nye barnehager, sier Astrid Ås Larssen i Ålesund kommune, i Møre og Romsdal.

Høsten 2016 avdekket Utdanning høye lønninger og utbytter i flere barnehager i Ålesund. En av eierne av en enkelt barnehage hadde ett av årene tatt ut rundt tre millioner kroner i årslønn som daglig leder.

I etterkant av Utdannings saker gjennomførte Ålesund kommune økonomisk tilsyn med barnehagene. Resultatet var krav om tilbakebetaling av flere millioner kroner etter det kommunen mente var brudd på barnehagelovens krav om at de offentlige tilskuddene skal komme barna i barnehagen til gode.

Saken ble klaget inn til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Der fikk kommunen medhold i at barnehageeierne hadde tatt ut for høy lønn i strid med regelverket. Men kommunens krav om tilbakebetaling fikk ikke medhold fordi fylkesmannen mente den delen av vedtaket var for dårlig begrunnet.

– Vi bruker veldig mye tid og ressurser på å fatte et nytt vedtak, sånn at vi kan begrunne tilbakebetalingskravet vårt. Vi må bedre vise alvorlighetsgraden og konsekvensene. Det skulle ha vært en veileder som viste hvordan vi skulle skrevet slike vedtak. Sånn det er nå bruker vi veldig mye tid på dette, sier Astrid Ås Larsen.

 

Pågår tilsyn i Trondheim

Trondheim kommune har i flere måneder jobbet med økonomisk tilsyn med flere barnehager, og én av dem er Gnist Trøa barnehage. Tilsynet er blant annet basert på at kommunen mener regnskapstallene viser lave kostnader til bemanning i barnehagen.

– Det arbeides i Trondheim kommune med økonomisk tilsyn overfor flere barnehager. Vi er ikke ferdig med dem ennå, men nærmer oss en konklusjon. Vi kan derfor ikke si noe mer, skrev Heidi Torvik, enhetsleder for økonomitjenesten i Trondheim kommune, i en tekstmelding forrige uke.

Det pågår for tiden en betent strid mellom Gnist-konsernet og Trondheim kommune om nettopp Gnist Trøa. Kommunen har vedtatt å stenge barnehagen fordi de etter flere klagesaker og tilsyn mener driften ikke er pedagogisk forsvarlig. Eierne bestrider kommunens vedtak og har klaget saken inn til fylkesmannen.

Nylig vedtok Fylkesmannen i Møre og Romsdal at Gnist Trøa får holde åpent så lenge klagebehandlingen pågår.

 

 

Powered by Labrador CMS