Hver sjette Oslo-skole hadde null meldinger om vold eller trusler i fjor

Ved 74 av skolene ble det registrert færre enn fem meldinger. – Ikke troverdig, mener hovedverneombud.

Publisert Sist oppdatert

 I 2023 kom det inn 5624 avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen. Av disse er det 652 hendelser som betegnes som alvorlige. 28 av dem ble anmeldt. 

I Bergen kom det inn 5199 meldinger, men der er det nesten halvparten så mange elever. 

Nå viser det seg at det er mange skoler i hovedstaden som ikke melder inn noen avvik.

– Veldig upresist

Oslo har til sammen 174 kommunale grunn- og videregående skoler. Ved 74 av skolene ble det registrert færre enn fem meldinger om vold og trusler i fjor. Ved 27 av skolene er det ingen avvik. Det utgjør hver sjette skole i hovedstaden. 

Dag Martin Vikheim,
Dag Martin Vikheim.

Hovedverneombud for skole i Oslo, Dag Martin Vikheim, mener at tallmaterialet som finnes på vold og trusler, er lite verdt.

– At det er så mange skoler som har få eller ingen meldinger, er ikke troverdig. Tallmaterialet i Oslo er veldig upresist. Jeg ser at ved de skolene som har begynt å bruke det nye meldesystemet er det langt flere meldinger enn tidligere, sier Vikheim.

Han får støtte av Camilla Neerland Berglund, kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo. Når hun får høre tallene for de enkelte skolene i Oslo, er hun sikker på at ikke alt blir meldt.

– Det er urealistisk lavt. Vi vet at det på mange skoler ikke er en kultur for å melde avvik, og det er ikke kjent for ansatte hvordan og hva som kan og bør meldes, sier Berglund.

Mange av de skolene som har få eller ingen avvik, er videregående skoler.

– Dette er alvorlig. Når ikke alvorlige hendelser blir meldt inn, så er det ingen som vet hvordan det står til. Jeg er redd ingen har oversikt over hvordan vi lærere har det på jobb, sier Berglund, som selv er ansatt ved en av de videregående skolene i Oslo.

– Vi må snakke om hvorfor det er viktig at vi melder om vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen. Nå får skolene i Oslo et nytt system for avviksmeldinger, og det tror jeg blir bra. Men for at det skal bli bra, må alle vite hva som skal meldes, og hvorfor vi gjør det.

(Artikkelen fortsetter under tabellen).

Felles skolering

Utdanningsforbundet i Oslo ønsker en felles skolering i hva som ligger i et trygt og godt arbeidsmiljø, og en felles forståelse for hva som skal meldes som avvik.

– Hva er trakassering? Hva er vold og hva er trusler om vold? Er det at elever har med våpen på skolen en trussel om vold? Hvordan registrerer skolene hendelser der elever har med eller truer andre med våpen? spør Berglund. Dette er noe vi vet oppleves belastende for mange lærere selv om de ikke er direkte truet.

Hun mener at det er store forskjeller mellom de videregående skolene.

– Lærere ved enkelte skoler skjønner ikke hva vi snakker om når vi snakker om elever som truer, trakasserer eller har med våpen til skolen. Så det er helt klart reelle forskjeller mellom skolene. De aller fleste lærerne føler seg trygge på jobb, men de som ikke gjør det, må få oppbakking og tilrettelegging for å få en bra arbeidshverdag. Ingen skal føle seg redd på jobb, sier Camilla Neerland Berglund.

Seksuell trakassering

Vikheim er tydelig på at alle alvorlige voldshandlinger også må meldes til politiet, uavhengig av hvor gammel den som har utøvd volden er. 

– Er det en 10-åring som har skadet en lærer, kan det være riktig å politianmelde. Alle straffbare handlinger skal anmeldes, så kan politiet melde videre til barnevernet. Vi må få kartlagt alt som skjer i Osloskolen og få en bevissthet om hva som ikke er greit på en arbeidsplass, sier han.

Vikheim mener også at det å kalle lærere for seksuelt ladede uttrykk, som «hore», ofte vil være et brudd på dette.

– Uansett om det kommer fra en 5.-klassing eller noen andre, vil dette være seksuell trakassering. Dette må meldes inn, og det må møtes med reaksjoner fra skolen, sier hovedverneombudet.

Les også:   Tromsø: Lærere utsettes for seksuell vold, psykisk mobbing, slag og spark

Han tror at når alle skolene i hovedstaden får det nye meldesystemet, vil vi se en voldsom økning i antallet avviksmeldinger om vold, trusler og trakassering.

– Ved de videregående skolene er det ikke fysisk vold som er det største problemet. Det er flere lærere som opplever det å gå og engste seg for hva som skal skje, som mer belastende. Jeg er glad for at seksuell trakassering har kommet inn som en presisering i arbeidsmiljøloven, sier Vikheim.

Forventer økning

Divisjonsdirektør for organisasjonsutvikling og fellestjenester i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Anita Capjon Bergh, sier at de også forventer at tallene i Oslo vil øke i år.

– Vi er i ferd med å rulle ut et nytt system som gjør det lettere å melde avvik. Når alle ansatte i Osloskolen enklere får tilgang til å melde avvik fra høsten av, forventer vi at tallene fortsetter å gå opp, sa Bergh da hun kommenterte avvikstallene tidligere. 

På landsbasis var det i fjor en økning på antall avviksmeldinger på 30 prosent i de 20 største kommunene fra året før. Totalt ble det registrert om lag 26 000 hendelser.

Powered by Labrador CMS