Trygve Wasa har skrevet brev til kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).
Trygve Wasa har skrevet brev til kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

Åpent brev til kunnskapsminister Trine Skei Grande

Debatt: Fellestester er ikke nødvendige for lærerne, og de er ødeleggende for elevenes læring.

Publisert Sist oppdatert

Jeg ville gjerne fryde meg og stille meg opp i kø med gratulanter fordi du har fått den flotteste jobben i Norge, kunnskapsminister. Og jeg ble lykkelig da jeg i intervjuet med Utdanning leste at du «vil gi menneska danning og ballast så dei kan vere seg sjølve».

Men jeg ble fortvilet og lei meg da jeg leste videre og så at her manglet hva jeg mener er grunnleggende sammenhenger. «Ja» til smilefjeskartlegging, nasjonale prøver og PISA! En lærer som stadig gir de teorisvake elevene (minst 3 i hver klasse) prøver/tester med oppgaver som de ikke klarer, er med på å ødelegge motivasjon for læring og barnets selvbilde. Derved tømmes ballasten de trenger for å være seg selv. Det kan gi grunnlag for stress og aggresjon, angst og skolevegring/skolefrafall.

Fellestester, som ikke måler skolens vide mål, og som derved kun er til nytte for statistikere, blir deretter misbrukt av presse og politikere. Fellestestene er ikke nødvendige for lærerne og er ødeleggende for elevenes læring, både de svake og de flinke. Man trenger ikke en stortingsmelding for å oppdage dette. En lærer som stadig deler ut fellestester, opplever det. Kartleggingsprøver derimot, som brukes individuelt og av hver enkelt lærer, er viktig.

Til slutt: Ta en kort tur til Kilden teater i Kristiansand og se på dramatiseringen av Jens Bjørneboes «Jonas». Det stykket viser dilemma rundt denne problematikken på en god måte.

Lykke til som kunnskapsminister!

Powered by Labrador CMS