Har du minst 150 studiepoeng fra en fireårig allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning og ønsker å fullføre utdanningen, må du ta kontakt med Nord universitet eller Universitetet i Tromsø så snart du kan. Foto: Kristian Ridder-Nielsen

Nytt tilbud skal gi flere kvalifiserte lærere i Nord-Norge

Personer som har bestått store deler av lærerutdanningen, kan søke om å få bli med på et skreddersydd tilbud for å få fullført utdanningen.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det mange som jobber i skolene i Nord-Norge som ikke har fullført lærerutdanningen. Et nytt opplegg fra regjeringen har som mål at disse lærerne skal kunne fullføre utdanningen slik at skolene i landsdelen får flere kvalifiserte lærere.

FAKTA:
Bruk av ukvalifiserte i skolen i Nord-Norge

Utviklingen i Nord-Norge når det gjelder bruken av ukvalifiserte i skolen går i riktig retning.

Det er om lag 400 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor.

I Finnmark gikk andelen ned fra 9,6 til 9,5 prosent

I Nordland fra 7,3 prosent til 6,9 prosent

I Troms fra 6,5 prosent til 6,0 prosent.

Kilde: kd.dep.no

Det er Universitetet i Tromsø og Nord universitet som har fått godkjenning for å tilby et tilrettelagt studieløp for de som allerede har opparbeidet minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanning eller fireårig grunnskolelærer-utdanning, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Det kan være om lag 200 potensielle kandidater for ordningen, ifølge anslag fra UiT og Nord universitet. Universitetene tar sikte på å ta inn studenter allerede til høsten.

Regjeringen ønsker at erfaringene som universitetene gjør, spres til andre universiteter og høyskoler slik at flere institusjoner etter hvert også kan delta i ordningen. De to utdanningsinstitusjonene får til sammen 4,3 millioner kroner til planlegging og gjennomføring.

Studentene som er aktuelle til ordningen har ulike forutsetninger: Noen mangler bare ett fag, og kan fullføre på kort tid, for andre er tidsperspektivet lengre. Alle som skal delta må fullføre lærerutdanningen innen 2025.

Alle som har minst 150 studiepoeng fra en fireårig allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning og ønsker å fullføre utdanningen, bes ta kontakt med Nord universitet eller Universitetet i Tromsø så snart de kan.

Powered by Labrador CMS