20 av 27 som klaget på standpunktkarakteren fikk medhold

Våren 2016 fikk Fylkesmannen i Oppland tilsendt 27 klager på standpunktkarakter i fag i grunnskolen. 20 fikk medhold og sju klager ble avvist.

20 av standpunktklagene var fra elever på 10.trinn, seks klager fra 9.trinn og en klage fra 8.trinn. Antallet klager har gått ned fra i fjor, ifølge fylkesmannen.no nettsider. Trenden vise også at det færre klager over tid.

Standpunktkarakter

  • Standpunktkarakter er en sluttvurdering og skal gi informasjon om kompetansen til eleven.
  • Standpunktkarakter er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.
  • Fylkesmannen er klageinstans og skal i klageomgangen vurdere om det er begått formelle feil i karaktergivningen, jf. forskrift til opplæringsloven § 5-12.
  • Fylkesmannen skal ikke overprøve skolens faglige vurdering i en standpunktkarakter.

– En forklaring er skolenes gode arbeid med vurdering. Rutiner og regelverksetterlevelse er viktig i vurderingsarbeidet og flere skoler jobber godt med dette, uttaler Fylkesmannen.

Fylkesmannens nettinformasjon og veiledning gjennom flere år kan også ha medvirket til nedgangen i antall klager. Mange skoler bruker nå vårt veiledningsmateriell i klagesaksbehandlingen.

Powered by Labrador CMS