– Det er vårt ansvar å melde fra om at Visma InSchool ikke fungerer godt nok til å kunne rulles ut i resterende fylker i 2020, skriver hovedtillitsvalgte i Akershus fylkeskommune. Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold.
– Det er vårt ansvar å melde fra om at Visma InSchool ikke fungerer godt nok til å kunne rulles ut i resterende fylker i 2020, skriver hovedtillitsvalgte i Akershus fylkeskommune. Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold.

Visma InSchool begrenser pedagogisk arbeid

Debatt: Hvis utrullingen av Visma har vært nøye planlagt, hvorfor opplever da lærere og ledende omfattende problemer i sin arbeidshverdag?

Publisert Sist oppdatert

Det er oppsiktsvekkende lesning på utdanningsnytt.no 28.10.19. Administrerende direktør Leif Arne Brandsæter i Visma beskriver en virkelighet lærere og ledere ikke kjenner seg igjen i. Vi takker for at direktøren beklager situasjonen. Men resten av innlegget kan ikke stå uimotsagt. Foreldre og elever i Akershus må få høre fra andre som bruker systemet, at direktøren i Visma i beste fall forskjønner situasjonen.

Hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet har undersøkt påstandene som direktøren i Visma kommer med. Lærere i Akershus opplever ikke daglige forbedringer av systemet, de opplever ikke at problemer blir løst raskt. Når Visma sier at bildet ikke er så mørkt, kan vi si at det er så mørkt. Etter mørketid kommer det lysere dager. Vi håper det også vil skje med dette IT-prosjektet.

Visma sier at utrullingen har vært nøye planlagt. Hvorfor opplever da lærere og ledere omfattende problemer i sin arbeidshverdag? Systemet beskrives som tungvint og tidkrevende. Det er fortsatt feil med timeplaner, fravær og karakterer, noe som også berører elevenes lovregulerte rettigheter. For lærerne er det problemer med lønn, stillingsprosenter og vikartimer. Dette bryter med avtaleverket i skolen. Helt grunnleggende forutsetninger for et system er å oppfylle gjeldende lov og avtaleverk. Det gjør systemet per i dag ikke.

90 prosent av de tillitsvalgte svarer at lærernes pedagogiske skjønn og ansvar utfordres med bruk av systemet. Akershus fylkeskommune har innsett at situasjonen er kritisk og har bevilget ekstra penger og satt inn flere ressurser. Ytterlige ressurser er nødvendig for å hindre kompetanseflukt som følge av ekstreme arbeidsmengder.

Visma har jobbet med systemet i 10 år. Det er brukt anslagsvis over en halv milliard kroner på utviklingen av programmet. Dette er utgifter som i all hovedsak blir belastet fylkeskommunene som eier prosjektet gjennom selskapet Vigo.

Lærerne og lederne i Akershus fylkeskommune gjør en uvurderlig innsats for at systemet etter hvert skal fungere bra nok til at resten av fylkene i Norge kan ta i bruk systemet. Det er vårt ansvar å melde fra om at Visma InSchool ikke fungerer godt nok til å kunne rulles ut i resterende fylker i 2020.

Powered by Labrador CMS