Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Full innsats for å gjøre Visma InSchool bedre

Debatt: Visma InSchool skal gjøre skolehverdagen bedre for lærere og elever – med mindre administrasjon og papirarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsnytt har den siste tiden beskrevet utfordringer og feil i skole­administrasjons­systemet Visma InSchool, som er innført på alle videregående skoler i Akershus denne høsten. IT-systemet brukes av både lærere, elever, skoleledere og foresatte for å administrere timeplaner, fravær, karakterer og mange andre sider ved skolehverdagen.

Tilbakemeldingene fra elever og lærere peker på noen reelle innkjøringsproblemer. Vi beklager situasjonen med utfordringer for skolene. Sammen med oppdragsgiver har vi satt inn store ressurser for å løse problemer som blir innrapportert fra de vel 30.000 brukerne i Akershus. Samtidig får vi også tilbakemeldinger fra elever og lærere at løsningen er et stort steg i riktig retning, og at man daglig ser forbedringer. Det er viktig for oss å presisere at bildet ikke er så mørkt som man kan få inntrykk av. Løsningen har hatt 100 prosent oppetid, har ikke hatt kapasitetsproblemer tross et stort antall brukere, og antall feil er kraftig redusert – vel og merke etter et for høyt nivå de første ukene.

Feil avdekkes og rettes opp gjennom bruk

Visma er leverandør av systemet til det interkommunale selskapet Vigo IKS, som eies av alle norske fylker og som har kjøpt systemet og administrerer det. Visma InSchool erstatter flere eldre systemer, men som tiden har løpt fra. Å erstatte disse med et helhetlig system hvor alle skolenes digitale arbeidsoppgaver snakker med hverandre, er utfordrende. Derfor har utrullingen vært nøye planlagt.

Som for andre nyutviklede IT-systemer er det ingen fordel å være nytt. Det ligger dessverre i komplekse IT-systemers natur at det først er i storskala drift de fleste feil avdekkes og kan rettes opp. Systemet innebærer dessuten utvikling av flere nye funksjoner skolene ikke tidligere har hatt. Det er også kommet innvendinger mot at testskolenes tilbakemelding ikke ble tillagt nok vekt da man valgte å introdusere løsningen i hele Akershus. Det var ingen lett vurdering, men etter grundige avveininger kom man frem til at en utsettelse ville vært et dårligere alternativ for skoleledere, elever og lærere.

Intens jobbing med å løse utfordringene

Visma InSchool skal gjøre skolehverdagen bedre for lærere og elever – med mindre administrasjon og papirarbeid.

Visma har så langt investert anslagsvis 400 millioner kroner og 250.000 utviklingstimer i løsningen. Vi har stor tro på løsningen og vil fortsette å investere i Visma InSchool – sammen med VIGO og fylkene. Vi vil også forsikre alle om at vi sammen med vår oppdragsgiver, jobber intenst med å løse alle gjenværende problemer. De fleste løser vi raskt. Noen tar litt lengre tid. Over 100 Visma-ansatte har denne høsten samarbeidet godt med VIGO IKS og Akershus fylkeskommune for å løse feil og gjøre systemet bedre. Målet for løsningen er steg i riktig retning for skolene – og vi er på vei dit; Visma InSchool skal gjøre skolehverdagen bedre for lærere og elever – med mindre administrasjon og papirarbeid.

Powered by Labrador CMS