Hans Jacob Sundby, eier av Læringsverkstedet.
Hans Jacob Sundby, eier av Læringsverkstedet.

Ingen grunn til mistillit mot PBL-styrelederen, mener Norges største private barnehageeier

Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet ser ikke grunnlag for mistillit mot styrelederen i Private barnehagers landsforbund etter brudd på barnehageloven. SV mener PBL må rydde opp i egne rekker.

Publisert Sist oppdatert

Eirik Husby er styreleder i arbeidsgiverforeningen for private barnehager, PBL. Nå har Utdanningsdirektoratet konkludert med at han som eier har brutt barnehageloven i én av sine barnehager. Saken om Økernly barnehage i Oslo har siden 2017 gått hele veien gjennom klagesystemet og fikk sin endelige avgjørelse i august.

Ifølge direktoratet brukte eierne i 2014 langt mindre penger på bemanning enn snittet i de kommunale barnehagene. Avviket utgjør rundt tre millioner kroner dette året.

Nå må de betale tilbake 800 000 kroner til kommunen. Både eierne og PBL mener fortsatt tilsynsresultatet er feil.

– Vil be om avklaring fra departementet

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om hvordan Økernly barnehage har vært den mest lønnsomme i hele konsernet til Eirik Husby. De to barnehagene i selskapet Økernly barnehagedrift AS har gått flere millioner kroner i overskudd gjennom flere år.

Saken er pikant for PBL som nå har en styreleder som har brutt barnehageloven ifølge landets øverste tilsynsorgan. Husby får nå støtte til å fortsette jobben som styreleder i PBL fra den største medlemsbedriften Læringsverkstedet som eier over 200 barnehager i Norge.

Eier Hans Jacob Sundby skriver i en e-post til Utdanningsnytt at denne saken dreier seg om prinsipielle spørsmål som PBL nå vil be Kunnskapsdepartementet om å avklare. Han viser til at overskuddene i den aktuelle barnehagen står igjen i selskapet som egenkapital.

– Alle pengene Økernly barnehage har mottatt i tilskudd står hos barnehagen og er benyttet til formålet. Jeg synes ikke dette gir grunnlag for å reise spørsmål ved tilliten til styreformann i PBL, skriver Sundby i e-posten.

Les også: Barnehagedrift til barnets beste eller som investeringsobjekt?

Mener det ikke er et bevisst lovbrudd

Han tror ikke denne saken vil svekke PBL.

­– PBL har høy troverdighet og kompetanse i spørsmål om økonomi og private barnehager. Det at PBL og Utdanningsdirektoratet er uenige om hvordan denne delen av lovverket skal tolkes endrer ikke på dette, og det er fornuftig å be om en avklaring hos Kunnskapsdepartementet. Det er ikke dokumentert at selskapet som Eirik Husby er medeier i bevisst har handlet i strid med lovverket, skriver Sundby.

Som PBL, viser han til at saken handler om lave personalkostnader knyttet til lav ansiennitet hos de ansatte, og om hva som skal defineres som personalkostnader i barnehager organisert i konsern. PBL mener en rekke innkjøpte tjenester fra den sentrale staben i konsernet bør regnes som personalkostnader i den enkelte barnehage.

– I stedet for å ha lønnskostnad direkte i hver barnehage fordeles den samme kostnaden ved å fakturere for tjenester, skriver Sundby.

Utdanningsnytt har også bedt Espira, en av de andre store medlemsbedriftene i PBL, om de har fortsatt tillit til styrelederen. De ønsker ikke å kommentere saken.

Direktoratet oppjusterte avviket

Utdanningsdirektoratet har i sin behandling gått gjennom alle kostnadene PBL argumenterer for at bør regnes inn under personalkostnader i Økernly barnehage. Dette er kostnader som er fakturert barnehagen fra et annet selskap i konsernet. Blant annet oppgir de kostnader til arbeid med brukerundersøkelse, pedagogisk oppfølging, HMS-bistand, lederopplæring, layout og trykk og mentorordning.

De private barnehagene får et eget tilskudd som skal gå til administrasjonskostnader, og Utdanningsdirektoratet mener de oppgitte kostnadene i all hovedsak skal regnes inn under dette, og ikke som kostnader til bemanning.

Direktoratet konkluderer derfor med at avviket mellom Økernly barnehage og de kommunale barnehagene er enda større enn i det opprinnelige tilsynet fra Oslo kommune.

Sundby i Læringsverkstedet mener departementet må komme med en avklaring på området.

– Når flere og flere barnehager ser fordeler med å gå sammen om å heve kvaliteten i sektoren, håper jeg Kunnskapsdepartementet bekrefter at en kan stå fritt til å organisere seg til det beste for barna og redusere unødige kostnader til administrasjon, skriver han.

SV: – PBL må rydde opp

– Som medlem av styret i PBL er det ekstra viktig at eieren av Økernly barnehage går i front som et godt eksempel. Her må PBL rydde opp! Dette er i strid med PBLs egen liste med 10 regler for sine barnehager, skriver utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås, i en e-post.

Hun viser da til PBL-vettreglene som organisasjonen kom med etter gjentatte saker med private barnehager som ble tatt for misbruk av barnehagepenger. Fagerås mener hele saken svekker tilliten til at fellesskapets penger blir brukt etter hensikten.

– Det er åpenbart for alle parter at lovverket er for utydelig, sier Fagerås som ønsker seg et generelt profittforbud i barnehagesektoren.

Fått mer penger til bemanning enn de har brukt

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier til barnehage.no at barnehageeierne i dette tilfellet har tjent godt på lav bemanning.

PBL har pekt på at flere barnehager drevet av Oslo kommune har lavere personalkostnader enn Økernly barnehage.

– Kommunale barnehager finansieres på en annen måte enn private barnehager, nemlig basert på faktiske utgifter. Det betyr at de kommunale barnehagene som hadde lavere personalkostnader enn Økernly i 2014, også mottok lavere offentlig finansiering enn denne, sier Thorkildsen til barnehage.no.

Hun viser til at de private barnehagene får tilskudd ut fra hvor mye de kommunale barnehagene bruker i snitt på bemanning, og at Økernly barnehage dermed har fått penger til bemanning som de har valgt ikke å bruke på bemanning.

Saken ble oppdatert 25.08.20 klokken 19:05 fordi en setning om at barnehagen fikk tilskudd på tre millioner kroner til bemanning som ikke er brukt på bemanning var upresis. Denne setningen er nå endret til "Avviket utgjør rundt tre millioner kroner dette året".

Powered by Labrador CMS