PBL-styreleder Eirik Husby.

Barnehage eid av PBL-styreleder må tilbakebetale 800 000 kroner

Utdanningsdirektoratet gir fullt medhold til Oslo kommune i klagesak. De slår fast at styrelederen i Private barnehagers landsforbund (PBL) har brutt barnehageloven gjennom å bruke for lite penger på bemanning i en av sine barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagen det gjelder er Økernly barnehage i bydel Bjerke i Oslo kommune. En av eierne i barnehagen er Eirik Husby som eier en rekke barnehager i Norge. Han er også styreleder i PBL, arbeidsgiverorganisasjonen for private barnehager.

I 2017 krevde bydel Bjerke en tilbakebetaling på 800 000 kroner fra barnehagen for brudd på barnehageloven. De mente barnehagen brukte for lite penger på bemanning.

Husby og PBL har hele tiden bestridt tilsynsresultatet. Da det første gang ble kjent gikk Husby hardt ut i Klassekampen og mente at det hele var et «politisk tilsyn», og at Oslo kommune var «ute etter private barnehageeiere»

Tap i to klageinstanser

Men i en klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken fikk kommunen fullt medhold. Nå har en videre klage til Utdanningsdirektoratet heller ikke ført frem. De mener også tilbakebetalingskravet er riktig.

– Dette var veldig overraskende, og vi er ikke enige i konklusjonen, sier Husby til barnehage.no som først omtalte saken.

Også administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier at de er uenige i avgjørelsen.

De vurderer nå å ta saken helt til Kunnskapsdepartementet eller å gå rettens vei.

Dette er saken

I barnehageloven står det at en privat barnehage «kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager». Det er denne lovteksten som er stridens kjerne.

Hva viste tilsynet?

I tilsynet fra 2017 anslo bydel Bjerke i Oslo kommune at Økernly barnehage hadde brukt rundt 1,3 millioner kroner for lite på bemanning i barnehagen i 2014 sammenlignet med tilsvarende kommunale barnehager.

I vedtaket sto det at «et betydelig beløp i offentlige tilskuddsmidler er brukt i strid med barnehagelovens krav».

Bydelen anså regelbruddet som alvorlig og krevde 800.000 tilbakebetalt.

De pekte samtidig på at barnehagen hadde hatt et samlet overskudd på 7,6 millioner kroner i perioden 2013-2016.

Hva mener PBL?

Striden har stått om hvordan personalkostnadene beregnes. Økernly barnehage er en del av et konsern. PBL mener at noen av oppgavene som faktureres barnehagen for administrative tjenester fra konsernet, må regnes som en del av personalkostnadene, som lederopplæring, driftsstøtte og en rekke andre ting.

De har også pekt på at Økernly barnehage har hatt unge ansatte med lav ansiennitet, noe som gir lavere lønns- og pensjonskostnader og dermed lavere personalkostnader uten at det nødvendigvis betyr lav bemanning.

PBL har også trukket fram at 20 kommunale barnehager i Oslo har hatt lavere personalkostnader per heltidsplass enn Økernly barnehage i samme periode som tilsynet.

Kommunen vant fram

Saken har nå vært klagebehandlet av både Fylkesmannen i Oslo og Viken og Utdanningsdirektoratet.

Kommunen har fått medhold i begge instanser, og barnehagen må betale 800 000 kroner tilbake for brudd på barnehageloven.

– Ikke nok til å være uskikket som styreleder

Da Utdanningsnytt møtte Anne Lindboe for et sommerintervju i 2019, ble hun konfrontert med Husby-saken. Klagen var da fortsatt til behandling i Utdanningsdirektoratet.

Lindboe svarte da følgende på tre spørsmål om saken.

– Hvis avgjørelsen blir stående, kan PBL leve med en styreleder som selv har brutt barnehageloven?

– Vi har flere hundre andre medlemsbarnehager som er i samme situasjon som hans barnehage. Det var en nyoppstartet barnehage med mange ansatte med lav ansiennitet og dermed lave lønninger og lave pensjonskostnader. Denne saken er vanskelig og ikke så sort-hvitt som den fremstilles. Han har driftet innenfor lovverket og på samme måte som veldig mange andre barnehager også har tolket lovverket.

– Hvis Utdanningsdirektoratet opprettholder vedtaket, så har han ikke driftet innenfor lovverket. Da vil PBL få en kommunikasjonsutfordring?

– Dersom det ender slik vil 300-400 av våre medlemsbarnehager være i akkurat samme situasjon, også mange ideelle drivere. Bare i Oslo kommune er det tjue kommunale barnehager som selv har ligget på samme nivå på personalkostnader eller lavere. Derfor er det vanskelig å si at han ikke er egnet til å være styreleder, når han har driftet på samme måte som veldig mange andre. For meg er ikke det nok til at du nødvendigvis er uskikket til å være styreleder. Det er stor forskjell på bevisst ulovlig drift og dette.

– Samtidig vil dere sitte igjen med en styreleder som har brutt barnehageloven?

– Men det blir litt etterpåklokskap. Dette har, slik vi tolker det, vært innafor handlingsrommet barnehagene har hatt. Men vi forholder oss selvsagt til avgjørelsen Utdanningsdirektoratet kommer fram til og forventer at alle medlemmer forholder seg til det framover, sa Lindboe under intervjuet sommeren 2019.

Ett år senere har Utdanningsdirektoratet gitt kommunen medhold, noe som betyr at PBLs styreleder nå er blant barnehageeierne som gjennom tilsyn er tatt for å bryte barnehageloven.

Trekker seg ikke

Husby selv sier til barnehage.no at han er lei seg for den negative oppmerksomheten saken fører med seg for PBL og han som styreleder, og at dette aldri har vært et forsøk på å omgå regelverket og misbruke offentlige midler.

– Jeg kan vanskelig se at vi i 2014 burde forstått at driften av barnehagen ikke var i tråd med gjeldende regelverk, sier han til barnehage.no.

På PBLs nettsider sier Husby at det er opp til landsmøtet i organisasjonen om han skal fortsette å være styreleder.

– Jeg ble gjenvalgt til leder i 2019, og er motivert til å fortsette, sier han.

Powered by Labrador CMS