Eirik Husby er styreleder i PBL og eier barnehagekjeden Borg barnehager. Nå mener Oslo kommune selskapet hans har spart penger på lav bemanning i en av barnehagene. Foto: Hans Skjong.
Eirik Husby er styreleder i PBL og eier barnehagekjeden Borg barnehager. Nå mener Oslo kommune selskapet hans har spart penger på lav bemanning i en av barnehagene. Foto: Hans Skjong.

Oslo kommune krever 800.000 tilbake fra barnehage eid av styrelederen i PBL

Kommunen mener eierne har spart penger på lav bemanning. Det er konsernet til styrelederen i Private barnehagers landsforbund som eier barnehagen.

Publisert

Oslo kommune har hatt økonomisk tilsyn med to nye barnehager hvor de har vurdert pengebruken for året 2014. De mener begge barnehagene har spart penger på for lav bemanning.

Kommunen krever derfor tilbakebetaling av henholdsvis 800.000 og 700.000 kroner. Begge barnehagene har klaget vedtaket til fylkesmannen, så sakene er ikke endelig avgjort.

Anser det som alvorlig

En av dem er Økernly barnehage. Barnehagekonsernet til Eirik Husby og Egil Nicolaysen eier 80 prosent av denne barnehagen. Husby er også styreleder i arbeidsgiverorganisasjonen for private barnehager, Private barnehagers landsforbund (PBL).

Kommunen anslår at barnehagen har spart rundt 1,3 millioner kroner i 2014 på lav bemanning i barnehagen. I vedtaket fra kommunen står det at «et betydelig beløp i offentlige tilskuddsmidler er brukt i strid med barnehagelovens krav».

Kommunen anser regelbruddet som alvorlig og krever 800.000 tilbakebetalt. De peker samtidig på at barnehagen har hatt et samlet overskudd på 7,6 millioner kroner i perioden 2013-2016.

 

Bestrider lav bemanning

Eirik Husby henviser til økonomisjef i selskapet, Terje Klavestad, for spørsmål.

– Vi er verken enige i beregningen eller beregningsmåten som er lagt til grunn i vedtaket fra kommunen, sier Klavestad.

Han mener barnehagen har sitt på det tørre når det gjelder bemanning og peker blant annet på at den inngår i en konsernvirksomhet.

– Vi løser da ting på en litt annen måte, blant annet gjennom en serviceenhet som tilbyr barnehagen tjenester de ellers måtte ha løst på egenhånd, sier Klavestad, og mener det kan påvirke bemanningsbehovet.

 

Klaget til fylkesmannen

PBL har på vegne av eierne klaget inn vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De bestrider lav bemanning og mener kommunen har gjort flere feil i sine beregninger. Blant annet peker de på at mange av de ansatte har lav ansiennitet sammenlignet med de barnehageansatte i kommunen. Det vil påvirke lønnskostnadene som er brukt i beregningen fra kommunen.

– Et slikt vedtak om tilbakebetaling oppleves dramatisk fra vår side, sier Klavestad.

Han sier de driver etter en egen modell i alle barnehagene selskapet eier.

– Og det har vi gjort med stor suksess i områdene der vi driver. Men dersom vi har gjort noe feil, skal vi selvsagt rette oss etter det, sier Klavestad.

– Tror dere på medhold i klagen til fylkesmannen?

– Ja, det gjør vi, avslutter han.

 

Sjekker flere

Oslo kommune har tidligere gjennomført økonomisk tilsyn med seks barnehager. Fire endte med vedtak om tilbakebetaling. Tre av vedtakene er imidlertid senere opphevet, to av dem etter at barnehagene klagde til fylkesmannen. Nå er også de to nye sakene til behandling hos fylkesmannen.

Spesialrådgiver i seksjon for barnehager i Oslo kommune, Øyvind Kaspersen, sier de i hovedsak ser på aksjeselskap og enkeltpersonforetak når de skal vurdere økonomisk tilsyn.

– Hvordan velger dere ut hvilke barnehager dere skal føre økonomisk tilsyn med?

– Vi legger regnskapstallene inn i et regneark og ser på dem som har avvik, sier Kaspersen til Utdanning.

– Hvilke avvik ser dere på?

– Flere ting, blant annet personalkostnader og overføringer til eierselskap.

– Skal dere se på flere?

– Ja, vi har flere vi skal sjekke. Også får vi se om det kommer så langt at vi finner noe. Dette er omfattende saker som krever grundig dokumentasjon, sier Kaspersen.

Les også: 25 barnehageeiere tok ut 50 millioner i utbytte på ett år.

 

Powered by Labrador CMS