Det bildet mange har av mobbing blant gutter, med en guttegjeng i skolegården som sparker og slår en stakkar som ligger i midten, den forekom omtrent ikke ved de skolene forskerne hadde sett nærmere på. Foto: Rita Mezzela, Free Images
Det bildet mange har av mobbing blant gutter, med en guttegjeng i skolegården som sparker og slår en stakkar som ligger i midten, den forekom omtrent ikke ved de skolene forskerne hadde sett nærmere på. Foto: Rita Mezzela, Free Images

Gutter mobber med utestenging

Mobbing med utestenging og baksnakking kan forekomme både blant gutter og jenter. Men lærere står i fare for å overse gutter som mobber på den måten.

Det er forskerne Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng ved Oslo Met, inntil nylig Høgskolen i Oslo og Akershus, som har kommet fram til dette, ifølge et nyhetsbrev fra Oslo Met.

I Elevundersøkelsen, som ble offentliggjort mandag, sa førti prosent av de elevene som oppga at de ble mobbet, at voksne på skolen ikke visste om mobbinga.

Ifølge forskerne gjør oppfatninger som at «gutter ordner opp sjøl» eller er «enklere» enn jenter at lærerne ofte ikke oppfatter baksnakking og utestenging blant gutter. Lærerne har i stedet blikket retta mot det forskerne kaller «jentedramaene». Samtidig er det en sterk tendens til at gutter ikke tar opp problemer med utestenging og baksnakking med lærerne.

De to forskerne sier videre at det bildet mange har av mobbing blant gutter, med en guttegjeng i skolegården som sparker og slår en stakkar som ligger i midten, den forekom omtrent ikke ved de skolene de hadde studert.

 

Mobbingen er blitt mer usynlig

- Mange forbinder mobbing blant gutter med utagerende, fysisk mobbing, mens jenter er mer relasjonelt aggressive.

 En del forskning bekrefter dette, men flere studier viser tvert imot at denne typen mobbing er like vanlig mellom gutter. Her er det med andre ord ikke to streker under svaret, sier Ingunn Marie Eriksen.

Powered by Labrador CMS