Elevtesting mot bedre vitende

Debatt: Senterpartiet ønsker tid og tillit tilbake til læreren og mindre usunn elevtesting.

Publisert

Senterpartiet vil ha en bedre skole med mer tid og tillit til lærere, slik at de får fokusere på det de kan og vil: elevene og deres læring. Vi vil redusere usunne konkurransearenaer, fordi det må være mer rom til mestring og motivasjon i flere fag. Høyre lider av en skolesjuke der de har sett seg blinde på egen politikk. Den ene sjuken er at kompetansekrav med tilbakevirkende kraft, og den andre er et testregime der andre ting som fremmer læring blir satt til side. Nå løper Venstre Høyres ærend i Kunnskapsdepartementet ved å kjøre fram elevtesting mot bedre vitende.

14. mai går kunnskapsminister Guri Melby hardt ut på utdanningsnytt.no og lover åpenhet og at antallet tester ikke skal øke. Det forventer vi at blir fulgt opp. Senterpartiet mener mer av lærernes tid burde gå til å følge opp elevene, deres læring, og dialogen med de foresatte.

Laget rundt eleven må bli styrka, slik at flere miljøarbeidere, helsesjukepleiere og andre ressurser kan følge opp elevene med sin fagekspertise. Elevene er hele mennesker med både en fysisk og psykisk helse som utvikler seg med åra. Lærere er gode på mye, men med støtte fra flere faggrupper vil elevene få bredere faglig oppfølging. Da vil også vurdering for læring kunne bli jobba bedre med.

Les også: Vi trenger en åpen prosess om bedre prøver i skolen

Faktum er også at elevene trenger mer oppfølging for å håndtere press og stress i skolehverdagen. Testregimet toppet med rangering av resultater slått opp i lokalavisa er det ypperste av Høyres skolesjuke. Høyre påstår dette viser kvalitet. Det eneste det viser, er usunn konkurranse som ikke gir oss noen informasjon om hvordan elevene presterer eller har det på skolen. En forutsetning for å lære er å trives. Og elever kan lære ekstremt mye ut ifra egne forutsetninger, uten at det kommer til syne i Høyres testhysteri.

Sist ut i hysteriet, er at Venstre i Kunnskapsdepartementet lanserer ideen om elevtesting med nasjonale prøver helt ned i 2. klasse. Samtidig underkjenner de at mange barn opplever nederlag og ubehag med de kartleggingene og testene Utdanningsdirektoratet har vært med å legge til rette for helt ned i 1. klasse. Sure- og smilefjeskartlegginger er omdiskutert.

Senterpartiet mener skolens brede mandat og oppgave med å utdanne og danne barn og unge bør bli tatt mer på alvor. Lærere er fagfolk med stolthet og ønske om å gjøre en god jobb, også de med lærerutdanning fra før 2014. Når foreldrene følger barna til skolen og henter dem etter en skoledag, skal de være trygge på at barna får god oppfølging og undervisning. Hvis Høyre får fortsette som nå, får foreldrene ikke mer læring, men flere masterutdannede byråkrater som krysser av på skjemaer som skal inn til Utdanningsdirektoratet for å bli vurdert opp mot politiske føringer. Dit vil vi ikke.

Vi vil ha mer rom for læring, mestring og motivasjon i flere fag.

Derfor ønsker Senterpartiet tid og tillit tilbake til læreren, med mindre usunn elevtesting og konkurranse i skolen. Vi vil ha mer rom for læring, mestring og motivasjon i flere fag. Vi vil ha større rom for praktikere og praktisk læring i skolen. Og en forutsetning for dette, er en skoleøkonomi i kommuner og fylker som gjør at nærskoler ikke må bli lagt ned, og at det kan bli flere fagfolk rundt elevene, ikke færre. Fokus på elevene og deres læring forutsetter også at skolestarten er god, og at snever testing ikke tar opp for mye av skoledagen. Kunnskapsministeren virker dessverre mer opptatt av styring enn læring, og jobber fram mer elevtesting mot bedre vitende.

Powered by Labrador CMS