Vi trenger kunnskap om hvordan vi kan lage en bedre skole og tilrettelegge for hver enkelt. Gode prøver gir oss dette, skriver kunnskapsminister Guri Melby.

Vi trenger en åpen prosess om bedre prøver i skolen

Debatt: Ap, SV og Sp tar feil om prosessen med prøver i skolen.

Publisert Sist oppdatert

For det første har det vært åpenhet, helt fra start. For det andre involveres partene. For det tredje er det ikke snakk om flere tester i skolen. Men prøvene skal være bedre. De må oppdateres og være relevante når læreplanene endres. I stedet vil de rødgrønne tilbake til gårsdagens skole.

Venstres syn på skolen handler først og fremst om eleven: Hvert barn skal ses og løftes, lære og utvikle seg, slik at de settes i stand til å skape seg gode liv. I dagens kunnskapssamfunn henger friheten og mulighetene vi får i livet sammen med skolegang. Det er avgjørende at vi får flere gjennom skoleløpet, og at alle elever får like god kvalitet i undervisningen, uavhengig av bakgrunn eller hvor i landet de bor.

Kanskje er ikke dette så kontroversielt. Men for Venstre er det åpenbart at kvaliteten i skolen har en direkte sammenheng med hvilke muligheter elevene får i livet. Da må vi hele tiden gjøre det vi kan for å sørge for at kvaliteten er god nok. Det innebærer også å utvikle og endre praksis når vi får ny kunnskap. Derfor er det så overraskende at de rødgrønne nekter å se dagens prøver og endre dem i takt med kunnskapen vi har og tida vi lever i. Det er ikke å sette elevens beste først.

Les også: Kritiserer Guri Melby for sololøp i arbeidet med nytt vurderingssystem

Venstre og regjeringen mener at kunnskap om skolen setter oss best i stand til å utvikle den. Med nye læreplaner og økt kunnskap om hvordan dagens prøver fungerer, er det på tide å gjøre noen justeringer i prøvene. Prøver er viktige som en del av systemet for kvalitetsutvikling i skolen. Derfor må de gi bedre informasjon til skoleeier og lokale myndigheter, og som gir læreren bedre støtte til å følge opp sine elever. Men vi ønsker ikke at elevene skal få flere prøver gjennom skoleløpet sitt, eller at det skal oppta mer av tiden til lærerne. Vi legger ikke til nye prøver på topp av dagens system – vi skal endre de vi har. Og det gjør vi i full åpenhet, i dialog med organisasjonene og fagmiljøet.

Alt dette gjør vi for eleven. Vi trenger kunnskap om hvordan vi kan lage en bedre skole og tilrettelegge for hver enkelt. Gode prøver gir oss dette, og kan være viktig i tidlig innsats. Vi vet at jo fortere vi får avdekket at et barn har utfordringer, jo bedre kan vi hjelpe det.

Når de rødgrønne viser til "avsløringene" av at Utdanningsdirektoratet "har laget en plan for innføring av et testregime», er det regelrett feil og fullstendig misvisende. Kunnskapsdepartementet sendte ut en pressemelding da vi ba Utdanningsdirektoratet gå i gang med arbeidet sitt. Jeg har også snakket om saken i flere medier, blant annet i Dagsnytt 18, den 22. februar.

Jeg skulle ønske at de heller ville vært med å diskutere hvordan vi kan lage så gode prøver som mulig. Vi er alle enige om at vi ikke skal ha prøver for prøvenes skyld. Men hvordan har Ap, SV og Sp tenkt å innhente kunnskap som gjør at vi kan løfte kvaliteten i skolen? Både lærere og politikere trenger informasjonen relevante og pedagogiske prøver kan gi. Men opposisjonen vil heller tilbake til en tid der vi ikke hadde kunnskap om hvordan elevene gjorde det, og vi ikke hadde særlig gode verktøy til å gjøre skolen bedre.

Det tar tid å utvikle nye systemer for utvikling av kvalitet i skolen, og jeg ønsker åpenhet og diskusjon rundt dette arbeidet. Råd og anbefalinger fra direktoratet er åpent tilgjengelig for alle, og jeg vil diskutere dem med partene i skolen før vi beslutter veien videre. For det er viktig å understreke at vi ikke har bestemt hvordan de nye prøvene skal se ut. Det er ikke tatt noen beslutninger om hvilke ferdigheter, fag og fagområder prøvene skal ta for seg. Heller ikke på hvilke trinn eller hvor ofte de skal gjennomføres, eller hvordan resultatene skal formidles.

Det eneste jeg kan si allerede nå, er at det ikke skal bli flere tester i skolen. Men de skal bli bedre, slik at vi kan gjøre mer for elevene. Er Ap, SV og Sp virkelig uenige i dette premisset?

Powered by Labrador CMS