Thea Tenold, Anders Christensen og faglærer Britt Hovland Selseng i Sogndal.

Her er faget der jobb i kassa ikke er en trussel, men en mulighet

 «Skjerper du deg ikke nå, havner du i kassa på Kiwi», trues det med i en reklame, før budskapet snus til at jobb i servicebransjen nettopp kan åpne for en god karriere.

Publisert Sist oppdatert

Og akkurat det merker blant andre Sogndal videregående skole, som forteller om at elevene deres er attraktive på arbeidsmarkedet.

– Har du sett reklamene i det siste? spør faglærer Britt Hovland Selseng på skolen.

I beste sendetid er Kiwi, McDonalds og flere andre opptatt av å vise alle mulighetene som åpner seg for unge som vil jobbe hos dem.

Reklamen har snudd på en gammel, forslitt foreldrefrase og gjort den til sin egen.

– Skjerper du deg ikke nå, havner du i kassa på Kiwi, lyder trusselen, før filmsnutten viser hvordnjenta lykkes i forretningen og stiger i gradene. 

TikTok

På TikTok viser Meny hvilke muligheter de har å tilby de unge.

Denne utviklingen merker de også på Sogndal videregående skole, der elevene fra salg, service og reiseliv er attraktive på arbeidsmarkedet. Dyktige medarbeidere er et konkurransefortrinn, på lik linje med gode tilbud.

– De snakker ikke om maten, men utdanningen og de gode arbeidsmulighetene, sier Britt Hovland Selseng. 

Kjernen i det hele er å øke salget.

Kvalifiserte

På hjemmebane i Sogndal vil Meny ha kvalifiserte, flinke folk, og både lederen og nestlederen har tatt fagbrev som praksiskandidater, og fått teorien på plass. Nå ønsker de at også de ansatte skal ha fagbrev, forteller faglæreren.

For at alle skal være best mulig forberedt på hva som venter dem, har elevene både på vg1 og vg2 yrkesfaglig fordypning (YFF) en dag i uka. Da er de ute i praksis, fortrinnsvis i kommunen som de kommer fra.

– Å få prøve seg i praksis gir motivasjon, og via YFF er det også enklere å skaffe læreplasser, sier den YFF-ansvarlige.

Læretid eller påbygg?

Studiekompetanse eller ikke er ofte et spørsmål, og nå har elevene to år på seg før de tar valget om de går ut i lære eller fortsetter på påbygg.

Faglærerne Britt Hovland Selseng og Anne Gro Hamre jobber tett sammen på salg, service og reiseliv. Og teori og praksis i yrkesfaglig fordypning henger tett sammen.

Salg, service og reiseliv er et av yrkesfagene med mest teori.

– Når elevene kommer ut på arbeidsplassene, får de konkretisert teorien og brukt den i praksis. Tilbake på skolen må de lage en presentasjon for resten av klassen, og alle får et innblikk i hvordan det jobbes i de ulike bedriftene. Dette gir god forståelse, sier Britt Hovland Selseng. 

Teorien er den samme, men praktiseres forskjellig i for eksempel en bank og en butikk.

Til daglig tar Hovland Selseng i hovedsak seg av yrkesfaglig fordypning, mens faglærer Anne Gro Hamre har mye av det teoretiske ansvaret. De to kollegaene deler arbeidsrom og jobber tett sammen for å få til det beste resultatet.

Lite fravær

Etterspørselen etter lærlinger stiger, og når elevene har fått presentert seg via YFF-faget, har det også gjort det enklere. For mange vil ha en lærling de kjenner.

– Det som er viktig for arbeidsgiverne, er at eleven har lite fravær, er engasjert, står på og har en positiv holdning til arbeidsgiveren og kollegaene, sier Britt Hovland Selseng.

I tillegg har hun fått et innspill hun mener er viktig. Karakteren til den unge teller mer enn karakterene. Det vil si at du kan ha et middels resultat på skolen, men du må ha gode holdninger.

Praksis i hjembygda

Elevene på Sogndal videregående skole kommer fra mange kommuner, og ofte er reiseveien hjem så lang at de bor på hybel.

På salg, service og reiseliv er Britt Hovland Selseng klar på at så mange som mulig skal ha yrkesfaglig fordypning i hjembygda si en dag i uka. Denne er gjerne lagt til fredag eller mandag.

– Da blir arbeidsplassene kjent med ungdommen, og de unge blir kjent med arbeidslivet på hjemplassen sin. De må få opp øynene for at det er fint der de kommer fra, mener læreren, som ser faren i at bygdene tømmes for unge.

Blant elevene som er ute i yrkesfaglig fordypning en dag hver uke, er 16-åringene Anders Christensen og Thea Tenold 

 Hotell

Anders Christensen (16) er å finne i resepsjonen på et hotell en dag i uka. Som 12-åring begynte han å vaske på hotellet der moren er ansatt, og som 13-åring var han på plass i et bakeri etter skoletid.

Nå har han yrkesfaglig fordypning i resepsjonen på Fretheim hotell i Flåm, der han tidligere har gjort rent.

Den unge gutten vil gjerne lære å styre en bedrift, men det er også mye annet som skal på plass.

– Jeg har forsøkt meg litt som servitør. Nå er jeg i resepsjonen, og jeg har fått tilbud om å være på hotellkjøkkenet også. De drar meg med overalt, og det er bra. Det viktigste er å lære så mye jeg kan, ikke tjene mest mulig, sier 16-åringen, som har travle dager. 

Hver mandag lærer han spansk, derfor er praksisen på hotellet lagt til helgene.

– Har du noe mål på sikt?

– Å styre et hotell. Men jeg må dytte meg selv litt mer, for jeg har lett for å vike unna situasjoner jeg ikke liker, sier Anders Christensen.

Alltid likt blomster

Selv om Thea Tenold kommer fra Vik i Sogn, har hun yrkesfaglig fordypning i Sogndal, der hun bor på hybel. Den unge jenta har alltid likt blomster, og har fått praksisplass hos Mester Grønn.

– Jobben består i å selge og vanne, og så må jeg være hyggelig mot kundene og gjøre mitt beste for å svare på det de spør om, sier 16-åringen, som må forholde seg til at hun har dysleksi.

– Har du satt deg noe mål?

– Jeg vil gjerne starte min egen bedrift en gang.

 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS