Vi har ikke råd til å miste flere lærere

Leder. Skolen mangler lærere. Tusenvis. Da er det et stort paradoks at folk med godkjent lærerutdanning ikke får fast jobb.

Publisert Sist oppdatert

Denne lederen ble første gang publisert i Utdanning nr. 11 2020

«Då er nok ein lærar på veg ut av læraryrket. For 3. år på rad står eg utan lærarjobb ved skulestart», heter det i et innlegg på Facebook-gruppa «Status lærer» fra august i år. Innlegget har 65 kommentarer. Flere kjenner seg igjen, skriver de.

13. august publiserte Utdanningsnytt.no innlegget «Fem år er nok. Nå orker jeg ikke mer». Den anonyme avsenderen beskriver hvordan hun har gått år etter år i vikariater. Hun har videreutdannet seg for egen regning, har 345 studiepoeng, men står fortsatt uten fast jobb. Nå forlater hun læreryrket.

Det samme vurderer Mirjam Vada Bø. Hun var en av de mange som kommenterte nettopp det innlegget på Utdanningsnytt.no. Vada Bø er utdannet allmennlærer, men får ikke fast stilling i skolen. Nå søker hun butikkjobber. Hvorfor skjer dette?

Årsakene er mange og sammensatte, og det er geografiske forskjeller. Men noen punkter er det enkelt å peke på:

  • Skolene er underbemannet ved skolestart. Når behovet blir prekært, hyrer man inn vikarer uten lærerutdanning. Slik holdes personalkostnadene nede. En ukvalifisert kan heller ikke kreve fast ansettelse, fordi de ikke oppfyller kravene i opplæringsloven.
  • Kompetansekravene fra 2014 kan gjøre at skoleledere kvier seg for å ansette de som ikke oppfyller dem per dags dato. Da må de betale og sørge for ny vikar når vedkommende skal tilbake på skolebenken igjen.
  • At regjeringen har satt de såkalte basisfagene matematikk, engelsk og norsk i fokus, kan føre til at lærere med en annen kompetanse og fagsammensetning blir mindre attraktive på markedet.

Uansett årsak er det vondt å få avslag etter avslag. Forfatteren av innlegget fra august beskriver hvordan hun begynte å tvile på seg selv. Mirjam Vada Bø forteller i vår reportasje denne uken at hun føler seg som «en de kan bruke når de trenger, men som de kvitter seg med så fort behovet ikke er like stort».

Faktum er at behovet er stort.

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen KS er 10 prosent av de 76.000 lærerne i grunnskolen vikarer eller midlertidige. Tallene fra Statistisk sentralbyrå sier at vi vil mangle 4700 lærere innen 2040. Skolene burde ikke ha råd til ikke å ansette sånne som Mirjam Vada Bø.

Powered by Labrador CMS