Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), her på besøk i Vardeåsen barnehage som kunnskapsminister i 2017.
Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), her på besøk i Vardeåsen barnehage som kunnskapsminister i 2017.

– Man har ikke automatisk rett på erstatning om man blir smitta i jobben

Det er høyere forekomst av smitte blant lærere enn andre, men det betyr ikke automatisk rett på erstatning, sier arbeidsministeren.

Det er høyere forekomst av covid-19-smitte blant lærere og barnehageansatte enn resten av befolkningen. Det var ikke liknende tall blant lærere som jobber med eldre barn.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men det er klart lettere å holde avstand til de eldre barna enn de yngste. I en barnehage er det mye vanskeligere å holde avstand til barna, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at yrkesskadeordningen i prinsippet gjelder for alle yrkesgrupper, også personer som jobber utenfor helsevesenet.

– Ordningen gjelder også for en lærer som fyller kriteriene, men man har ikke automatisk rett på erstatning om man blir smitta i jobben, sier Isaksen.

Selv om man har fokusert på helsearbeidere da regjeringen endret yrkesskadeerstatningen, betyr det ikke at andre yrkesgrupper er ekskludert.

– I en så uoversiktlig tid som det siste året, må vi alltid ha et kritisk blikk på ordningene våre. Vi vurderer hele tiden om noe skal justeres og endres, sier Isaksen.

2500 personer har søkt om yrkesskadeerstatning knyttet til covid-19. De fleste av dem kommer fra helsevesenet. Mats Sjuve er en av 116 lærere som har søkt om erstatning. Han fikk avslag. Det samme hadde alle lærere som hadde søkt om erstatning innen april.

Han jobber som ungdomsskolelærer ved Mølladammen skole i Bærum, og forteller at han antakeligvis ble smitta gjennom et utbrudd på skolen.

– Å jobbe i skole er som en tikkende bombe, sier han.

Selv om sykdomsforløpet var relativt mildt, forteller han til NRK at han ettertid kjente han på en tretthetsfølelse og redusert kapasitet.

– Det virker som lærere ikke blir prioritert. Vi mener vi jobber i et yrke med høy risiko, og jeg skulle ønske vi hadde en sikkerhet bak oss om vi ble smitta, sier Sjuve.

Les: Dette gjør du når du har vært utsatt for en yrkesskade i barnehagen

Powered by Labrador CMS