Ingen lærere har fått godkjent covid-19 som yrkesskade

39 lærere i barnehage og skole har sendt inn skademeldinger til NAV etter koronasmitte, men ingen har hittil fått registrert covid-19 som yrkesskade, opplyser NAV.

Publisert

En årsak kan være at ikke alle søknadene er behandlet ennå.

– Det er et mindre antall av yrkesskadesakene som er behandlet så langt. Vi har ikke en oversikt over hvor mange av disse som gjelder lærere, opplyser ytelsesavdelingen i NAV overfor utdanningsnytt.

Det er covid-19 med alvorlige komplikasjoner som omfattes av yrkesskadereglene. Yrkesskadereglene for koronasmittede omfatter primært ansatte i helsevesenet, slår NAV fast.

Les denne: FHI åpner for å la lærere rykke framover i vaksinekøen

Reglene gjelder også andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. For disse yrkene vil NAV gjøre en konkret vurdering av om virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Det er Arbeidstilsynet som mottar meldinger om yrkesskader, og tilsynet opplyser at det er er svært få meldinger om covid-19 i Norge.

– 12. april var det totalt sett 92 meldinger, hvorav under fem var personer som arbeider i skole/barnehage. Det er en betydelig underrapportering av arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet, og tallene sier derfor ikke noe om omfanget av arbeidsrelatert sykdom blant befolkningen, kun hva som er meldt til oss, sier Tone Eriksen, overlege ved avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

I Danmark har en lærer fått godkjent sykdommen som yrkesskade. Birgitte Pohl ble smittet med covid-19 av en elev i klassen og er nå den første lærer som har fått anerkjent sykdommen som en arbeidsskade i Danmark.

Dansk lærer har fått godkjent covid-19 som arbeidsskadeNår sykdommen er anerkjent som arbeidsskade, vil det være mulig å få erstatning til for eksempel opptrening, hvis det blir behov for det, skriver folkeskolen.dk.

Powered by Labrador CMS