Lørenskog 20210325. En dose med Moderna-vaksine på vaksinasjonspoliklinikken ved Bedriftshelsetjenesten på Ahus. Foto: Heiko Junge / NTB

FHI åpner for å la lærere rykke framover i vaksinekøen

Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, mener Folkehelseinstituttet (FHI). Både Utdanningsforbundet og Arbeiderpartiet jubler.

Publisert Sist oppdatert

Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, heter det i et nytt faglig råd om vaksiner som ble publisert onsdag, melder NTB.

FHI tar imidlertid forbehold om at dette skal bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, heter det ifølge fhi.no.

Det er bra at FHI har gjort en ny vurdering og nå anbefaler at lærere prioriteres i vaksinekøen. Det er uttalelsen fra nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

– Det er helt rimelig å prioritere lærere og barnehagelærere, ettersom det er klart at smitterisikoen er en helt annen med det muterte viruset og ettersom de både har mange nærkontakter og utfører helt sentrale oppgaver sier han i en kommentar.

Skyvulstad understreker at dette har vært tatt opp ved flere anledninger både direkte med helsemyndighetene og i møter med statsråd Melby.

­­– Lærere i skoler og barnehager har hele tiden vært utsatt, fordi de arbeider med barn og unge som skulle skjermes for de aller mest inngripende tiltakene og der det tidvis er helt umulig å opprettholde avstandskrav, sier han.

Han påpeker at smitterisikoen er adskillig høyere nå fordi viruset har mutert.

– Dette er en svært stor belastning å stå i og det er etter vårt syn åpenbart at det nå må være riktig å prioritere lærere i barnehage og skole for vaksinering, sier Terje Skyvulstad.

Også Arbeiderpartiet sier dette er en vurdering de har ventet på.

– Nå må ansatte i skole og barnehage inn i vaksinekøen! Barn og unge betaler nå en for høy pris i nedstengningen, og hvis lærerne og andre ansatte i skoler og barnehager er trygge for smitte, kommer også lettelser for barn og unge tidligere - og vi kan holde skoler og baarnehager åpne, sier Torstein Tvedt Solberg i en kommentar til utdanningsnytt.

I dag ble det også kjent at massetetsting av skoleelever skal settes i gang så snart som mulig. Kommuner med høyest smittetrykk blir prioritert.

I en redegjørelse for regjeringens plan for gjenåpning, kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at det vil skje over fire trinn.

Trinn 1

Det første, forberedende trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. På det tidspunktet ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Fakta om koronavaksinering

Onsdag er totalt 1.010.060 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.


Av dem er 722.648 første dose av vaksinen, og 287.412 er andre dose.

Så mange er vaksinert per 100.000 innbygger i fylkene (totalt vaksinert til nå i parentes):


* Agder, første dose: 12.686 (39.180). Andre dose: 4.759 (14.699)


* Innlandet, første dose: 15.033 (55.711). Andre dose: 6.599 (24.455)


* Møre og Romsdal, første dose: 13.490 (35.822). Andre dose: 5.218 (13.856)


* Nordland, første dose: 14.185 (34.094). Andre dose: 6.453 (15.510)


* Oslo, første dose: 13.262 (92.436). Andre dose: 4.826 (33.641)


* Rogaland, første dose: 11.292 (54.502). Andre dose: 4.299 (20.749)


* Troms og Finnmark, første dose: 12.500 (30.271). Andre dose: 5.089 (12.325)


* Trøndelag, første dose: 12.488 (58.836). Andre dose: 5.664 (26.683)


* Vestfold og Telemark, første dose: 14.077 (59.389). Andre dose: 6.082 (25.657)


* Vestland, første dose: 11.921 (76.155). Andre dose: 5.344 (34.138)


* Viken, første dose: 13.482 (168.848). Andre dose: 5.228 (65.469)


Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at eldre tall endrer seg over tid.


Data om fylker baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte.


Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

Trinn 2

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen.

Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 2 vil det:

 • Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer.
 • Skjenketiden utvides til klokka 24, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.
 • Ifølge Solberg er det for tidlig å si hvilke rammer som vil gjelde for feiringen av 17. mai. Dette vil regjeringen komme tilbake til i slutten av april.

I løpet av mai vil det også komme svar om rammene for festivaler og andre arrangementer som er planlagt til sommeren.

Trinn 3

 • I trinn 3 vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.
 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme, og 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.
 • Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Det kan også være aktuelt med innreiserestriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

Powered by Labrador CMS