Ikke avlys eksamen

Debatt: To år med avlyst eksamen har ført til umenneskelig høye snitt som skaper en beinhard konkurranse for kullene som kommer før og etter.

Publisert

Atter en gang anbefaler Utdanningsdirektoratet regjeringen å avlyse eksamen ved videregående skole. Når skal vi begynne å sette søkelyset mot kullene som sitter igjen og blir utkonkurrert mot umenneskelige høye snitt år etter år?

De to siste årene har regjeringen avlyst eksamen for avgangselever ved videregående skole, grunnet pandemien. Dette er kull som har vært under lockdown store deler av avgangsåret sitt, og det finnes med det en forståelse for hvorfor regjeringen har vært nødt til å ta slike beslutninger.

Dette resulterer likevel i at vi sitter igjen med umenneskelig høye snitt som skaper en beinhard liga å konkurrere i for andre kull. For privatister har de siste semestrene føltes ut som et evig kappløp hvor en konstant «pusher» seg selv for å ta enda et ekstra fag, låne enda litt mer penger og ofre enda litt mer tid av nattesøvnen på skolebenken, for så å akkurat ikke komme inn.

Les også: Skap forutsigbarhet – avlys vårens eksamener!

Årets avgangskull argumenterer med en uforutsigbar skolegang. Dessverre er det slik at hele fremtiden under en pandemi er uforutsigbar. Regjeringen kan ikke gang på gang ty til nødløsninger i siste liten som slenger en hel del med ambisiøse ungdommer under bussen. Pandemien har herjet i landet vårt nærmere to år. Det er på tide at regjeringen finner varige løsninger på noe som begynner å bli et stort problem for mange unge.

Utdanningsdirektoratet skriver at anbefalingen om å avlyse eksamen er helhetlig vurdering basert på tre sentrale hensyn. Hensyn nummer en er «Likebehandling og en rettferdig sluttvurdering». Eksamen er kanskje den mest rettferdige ordningen en har i norsk videregående skole. Nettopp at en nøytral sensor vurderer en eksamensbesvarelse kun basert på innhold, uten å vite noe om eksamenseleven. Det er ikke tilfeldig at en norske avgangselever i snitt går ned en karakter fra standpunkt på eksamen. Ved å eventuelt avlyse eksamen velger regjeringen å belønne juks og andre unnvikelser.

Det er ikke bare privatistene som har tapt mye på to kull med avgangselever uten eksamen. Spesielt det siste kullet som gikk ut før pandemien har kjent på konkurransen. Dette kullet består av ungdommer som jobbet beinhardt under hele videregående for å nå sine personlige mål. Etter tre års hardt arbeid på skolebenken tok mange et velfortjent friår som en pust i bakken mens drømmestudiet ventet.

Resultatet ble dessverre tre års hardt arbeid med null uttelling. Ved å avlyse eksamen for enda et kull vil en bare forskyve problemstillingen enda et år, og antall unge som har tapt på avgangselever uten eksamen, vil bli enda flere.

Les også: Elevorganisasjonen forventer at eksamen blir avlyst i løpet av få dager

Det er vanskelig å vite hvordan man skal løse en så omfattende problemstilling. En mulighet hadde vært å dele avgangselevene uten eksamen inn i en egen kvote. Det hadde vært en mer rettferdig løsning å la de med like forutsetninger konkurrere mot hverandre. På vegne av alle oss som måttet gi opp en lang kamp for drømmestudiet, vi ber dere ta grep og vise at dere tar hensyn til alle, og ikke bare velger korttenkte og lite langsiktige løsninger på problem som påvirker langt flere enn kun «koronakullene».

Så kjære regjering og Utdanningsforbund: Dette er deres mulighet til å vise at dere er løsningsorienterte og velger å skape løsninger for fremtiden, kontra å velge unnvikende nødløsninger. Å avlyse eksamen er en dårlig løsning på et stort problem fordi det vil skape ringvirkninger i lang tid fremover for alle som er født før og etter «koronakullene». Jo flere kull dere velger å avlyse eksamen for, desto større utfordring skaper dere for dere selv og landet de kommende år.

Powered by Labrador CMS