Melbys ønske om ekstern vurdering av karaktersetting skaper forvirring

Debatt: Er det riktig å innføre noe helt nytt i en allerede uoversiktlig periode?

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Guri Melby har uttalt at hun ønsker en «ekstern vurdering» av karaktersetting siden skriftlig eksamen er utsatt. Dette har skapt en del forvirring blant lærere i videregående skole.

Uttrykket «ekstern vurdering», som statsråden presenterte på pressekonferansen denne uken kan bidra til misforståelser når det gjelder ansvaret for standpunktvurderingen. Det vil ikke være klokt av Kunnskapsdepartementet å endre de formelle bestemmelsene på dette området. Det bør heller presiseres at det er faglærer som skal sette standpunktkarakter på et bredt vurderingsgrunnlag, som inkluderer ulike vurderingssituasjoner.

Nasjonale myndigheter bør bidra med råd, veiledning og eksempler både på oppgavesett og måter å samarbeide på om standpunktvurderingen både internt på skoler og mellom skoler, som også er vanlig ellers.

Les også: Avlyste eksamener gir bekymring for hull i utdanningen

Vi mener vurderingskompetanse og felles forståelse av vurderingskriterier er viktig. Derfor kan det være svært fruktbart å stille økte ressurser til rådighet både for å stimulere til dette arbeidet og for å sikre at det er nok undervisningsressurser til å drive undervisning helt fram til avslutningen av skoleåret. Våre medlemmer må ikke oppleve ytterligere økning av arbeidsbelastningen uten ekstra kompensasjon.

Jeg vil også presisere at Utdanningsforbundet ikke ønsker å utvide omfanget av muntlig eksamen på Vg3 selv om skriftlig eksamen er avlyst. Vi anbefalte å avlyse, men vi mener at det er forståelig at statsråden vil gjennomføre. Derfor vil vi være konstruktive for å finne måter å avvikle muntlig eksamen på i denne situasjonen. Men en utvidelse vil legge et ytterligere press på skoleledere og administrasjon for planlegging og på lærere når det gjelder gjennomføring.

Det vil nødvendigvis bli en helt ny måte å gjennomføre muntlig eksamen på. Er det riktig å innføre noe helt nytt i en allerede uoversiktlig periode?