Styrer Charlotte Guin ved Lerkehaug barnehage i Steinkjer.
Styrer Charlotte Guin ved Lerkehaug barnehage i Steinkjer.

Debatt: De små ideelle private barnehagene rammes hardest av finansieringssystemet

Systemfeil i barnehagen – vennligst oppgrader.

Publisert Sist oppdatert

Staten har bestemt at private barnehager her i landet skal få tildelt kommunalt tilskudd på bakgrunn av to år gamle kommunale regnskap. Dette kan nå føre til at barn i Steinkjer mister den trygge barnehageplassen sin. Hvorfor har ikke ansvarlige politikere sørget for at dette systemet ikke rammer de små ideelle private barnehagene?

Bakgrunnen for saken vi har fulgt i media de siste dagene er innføring av en lovbestemt bemanningsnorm som skal sikre barnehagene en forsvarlig minimumsbemanning. Utdanningsforbundet har gått i front for å få på plass både skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene. Dette har vært et viktig arbeid for å sikre barna et kvalitetsmessig likeverdig tilbud, og en forsvarlig minimumsbemanning.

Det er synd at denne viktige lovbestemmelsen nå får slike negative konsekvenser for de små private barnehagene, på grunn av et finansieringssystem som ikke tar høyde for å kompensere for de merutgiftene som følger med økt bemanning fra det tidspunktet loven trer i kraft.

De private barnehagene i Steinkjer ønsker å innfri lovkravet, fordi de er opptatt av god kvalitet på barnehagetilbudet de tilbyr. Lovkravet trådde i kraft for alle barnehager samtidig, 01.08.18, med en overgangsordning fram til 01.08.19. Da økte kommunen bemanningen i sine barnehager, men det kommunale tilskuddet til de private barnehagene økte ikke tilsvarende. Dette skjer først to år senere, i 2021. Det hjelper ikke barna i Lerkehaug barnehage at de får lovnad om økt kommunalt tilskudd i 2021, når det er nå pengene ikke strekker til.

Det er nå tre private barnehager i Steinkjer som har søkt om dispensasjon fra bemanningsnormen for en begrenset periode, for å berge driften fram til det kommunale tilskuddet øker.

Utdanningsforbundet er i utgangspunktet ikke tilhenger av at det innvilges dispensasjon fra bemanningsnormen, men vi har stor forståelse for det uføret disse private barnehagene nå har kommet i. Dette burde vært løst da normen ble innført, ved å gi en midlertidig økonomisk kompensasjon for å sette barnehagene i stand til å innfri lovkravet fra 01.08.19. Spesielt de små ideelle private barnehagene, som nå rammes hardest av finansieringssystemet.

Kommunen har også en mulighet til å øke tilskuddet midlertidig, men en søknad om økt kommunalt tilskudd til de private barnehagene har Steinkjer kommune allerede gitt avslag på.

Hva som blir svaret på dispensasjonssøknaden gjenstår å se når den er ferdigbehandlet. Det som er sikkert er at Steinkjer kommune er totalt avhengig av de private barnehagene for å kunne tilby full barnehagedekning. Samtidig har kommunen ansvar for at alle barn med krav på barnehageplass har en barnehageplass, også fra høsten 2020.

Powered by Labrador CMS