PBL-direktør Anne Lindboe.
PBL-direktør Anne Lindboe.

PBL: Venter barnehagedød på grunn av underfinansiering

– Finansieringen av barnehagene må endres. Hvis vi venter, kommer mange barnehager til å måtte stenge dørene, sier Anne Lindboe.

Publisert

Som administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL) er Anne Lindboe bekymret for at mange av de private barnehageaktørene ikke klarer å opprettholde driften med de tilskuddene de får.

Går med underskudd

PBL offentliggjorde nylig en medlemsundersøkelse blant sine medlemmer der 48,1 prosent av barnehagene oppgir at det er grunnlag for videre drift av barnehagen med dagens tilskuddsnivå.

– Bemanningsnormen er underfinansiert og mange barnehager budsjetter med underskudd. De som har egenkapital bruker av den og sparer inn der de kan, på kurs til de ansatte og innkjøp til barnehagen. Det er jo ikke slik de ønsker å drive og det er jo ikke bærekraftig over tid, sier Lindboe.

Enkelte barnehagedrivere klarer å drive med god margin og tar ut høye lønninger og har penger til å overføre i konsernbidrag.

– PBL har sagt at disse er flinke til å drive barnehage og derfor kan belønnes for god drift. De som driver med underskudd bør de legge ned?

– Nei, jeg håper ikke de må legge ned. Det er ikke mange som går med store overskudd. For de aller fleste går det bare knapt rundt, mens det er mange som går med underskudd. Det er store forskjeller mellom kommunene i hvor store tilskudd de gir. Enkelte steder øker tilskuddene mindre enn hva pris og lønnsveksten er.

– Tror du det er mange som kommer til å legge ned driften?

– Vi har hatt en økning i barnehager som tar kontakt fordi de sliter med driften. Dessverre virker det som det er flere som kommer til å gi seg. Det vil være synd at gode barnehager blir lagt ned.

Minstesats

Utdanning har snakket med barnehagedrivere i Steinkjer som sier at de ikke klarer å drive eller må bruke av oppsparte midler for å drive videre.

– Hva skal til for at en skal sikre lik drift over hele landet?

– At tilskuddene er store nok til å finansiere de oppgavene barnehagen er pålagt. Det er i dag opp til den enkelte kommune. Noen kommuner har økt tilskuddene til de private slik at de får finansiert bemanningsnormen. Både Asker og Drammen har bevilget mer penger. Så langt jeg vet har de aller fleste barnehagene i Steinkjer budsjettert med underskudd. Det blir derved store forskjeller både for de enkelte barnehagene, men også for barna som går der.

– Hvordan vil du at tilskuddene skal beregnes?

– Vi er villig til å sette oss ned å se på mange ulike løsninger. Det bør være forutsigbart og en minstesats bør ligge i bunnen, sier administrerende direktør i PBL Anne Lindboe .

Powered by Labrador CMS