Foto: Maja Ljungberg Bjåland.

Én av tre barnehager oppgir å ha mindre enn tre timer daglig med full bemanning

Bare hver sjette barnehage oppgir å ha full bemanning mer enn seks timer hver dag. Kunnskapsminister Trine Skei Grande synes tallene er urovekkende.

Publisert Sist oppdatert

Det viser rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge 2019, som er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

– Det uroer meg at så mange barnehager oppgir at det bare er full bemanning noen få timer. Både bemanningskrav og pedagognormen har blitt skjerpet, så vi må sammen med barnehageeierne og de ansatte i barnehagene se på hva som ligger bak disse tallene, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Bemannings- og pedagognorm

Bemanningsnormen ble innført 1. august 2018, og barnehagene hadde frist frem til 1. august 2019 med å oppfylle normen. Bemanningsnormen er et minstekrav. For barn under tre år skal det være maks tre barn per voksen, mens for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

1. august 2019 ble også pedagognormen skjerpet. Nå skal det være minimum en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Private rapporterer bedre bemanning

Det er barnehagestyrere og barnehageeiere, både kommunale og private, som har svart på undersøkelsen, og den ble gjennomført i oktober og november 2019.

Slik svarer styrerne og eierne om bemanning:

  • Rundt halvparten av alle barnehager oppgir å ha full bemanning rundt 4-5 timer per dag.
  • 28 prosent oppgir at de har full bemanning i 2-3 timer per dag. Dette gjelder rundt én av tre barnehager i kategorien «flere enn 50 barn».
  • Kun 16 prosent oppgir at de har full bemanning i seks timer eller mer hver dag.
  • De minste barnehagene (under 26 barn) rapporter hyppigere å ha full bemanning i 6-7 timer per dag.
  • Barnehagestyrere og eiere av private barnehager rapporterer noe bedre bemanningstall enn de kommunale barnehagene.

Hvor ofte er det pedagoger med barna?

Barnehagestyrerne er også spurt om hvor mange timer i løpet av en typisk dag det er pedagoger til stede sammen med barna.

  • 40 prosent av barnehagestyrerne oppgir at det er pedagoger til stede mellom 4-5 timer per dag.
  • Det er også 40 prosent som oppgir at det er pedagoger til stede mellom 6-7 timer per dag.
  • 13 prosent av barnehagestyrerne oppgir at det er pedagoger til stede i mer enn 7 timer per dag.

Kommunene gir sjelden økte tilskudd

Flere private barnehageeiere og Private barnehagers landsforbund har ytret bekymring for manglende finansiering av bemanningsnormen.

I undersøkelsen oppgir 68 prosent av de private barnehageeierne at kommunen ikke har gitt økte tilskudd til barnehagen for å oppfylle bemanningsnormen. 20 prosent svarer at kommunen har økt tilskuddene.

Rundt 1 500 personer har svart på undersøkelsen, og 900 av disse er barnehagestyrere. Svarprosenten i undersøkelsen er på over 50.

Her finner du hele undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge 2019.

Powered by Labrador CMS